24 พฤศจิกายน 2020

Y G O P r o T H

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand

[SR11] Structure Deck R: Dragunity Drive

วางจำหน่าย : 29 สิงหาคม 2020
รายละเอียด : Structure Deck รีเมคเสริม Dragunity
1 SD ประกอบด้วย :
• เด็คสำเร็จรูป 1 เด็ค 43 ใบ
• ซองเสริมเด็ค 1 ซอง 5 ใบ
• สุ่มเพลย์เมทกระดาษ 1 ผืน

รายละเอียดการ์ดใน SD : เด็คสำเร็จรูป
• ?

รายละเอียดการ์ดใน SD : ซองเสริมเด็ค
• ระดับ Super Rare 5 แบบ
• ระดับ Secret Rare 5 แบบ
• ในแต่ละซองการันตี Super Rare 4 ใบ และ Secret Rare 1 ใบ

ซองเสริมเด็ค

SR11-JPP01 Dragunity Knight – Areadbhair
ธาตุลม / เผ่ามังกร / เลเวล 10 / มอนฯ-ซิงโคร-เอฟเฟค / 3300 / 3200
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ติดชื่อ “Dragunity” 1 ใบ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , เมื่อ อีกฝ่าย สั่งใช้เอฟเฟค มอนสเตอร์ : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Dragunity” จากสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) การสั่งใช้งานนั้นจะไร้ผล , และถ้าทำสำเร็จ , รีมูฟ มอนสเตอร์ใบนั้น.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์จากการต่อสู้ , หลังคำนวนความเสียหาย : (สั่งใช้เอฟเฟค) รีมูฟ มอนสเตอร์ใบนั้น.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ได้ผ่านการอัญเชิญมาแบบซิงโคร ถูกทำลายโดยการ์ดอีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำลาย เวทย์และกับดัก ที่อีกฝ่ายควบคุมทั้งหมด.

SR11-JPP02 Dragunity Knight – Barcha

SR11-JPP03 Dragunity Knight – Gae Dearg

SR11-JPP04 Dragunity Knight – Vajrayana

SR11-JPP05 Dragon Ravine


การ์ดใน SD

SR11-JP001 Dragunity Arms – Gram / Dragunity Arma Gram
ธาตุลม / เผ่ามังกร / เลเวล 10 / มอนฯ-เอฟเฟค / 2900 / 2200
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์เผ่ามังกร และ/หรือ สัตว์ปีก จากสุสานเรา 2 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือหรือสุสาน.
(2) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เอฟเฟคมอนสเตอร์ใบนั้นจะไร้ผล , และถ้าทำสำเร็จ , มอนสเตอร์ใบนั้นจะมีพลังโจมตีลดลง 1000 ตามจำนวนการ์ดสวมใส่ที่เราควบคุม.
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์อีกฝ่ายถูกทำลายจากการต่อสู้ และถูกส่งลงสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนั้นมาสวมใส่ให้การ์ดใบนี้.

SR11-JP002 Dragunity Legatus
ธาตุลม / เผ่าสัตว์ปีก / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1800 / 1200
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Dragunity” หรือ “Dragon Ravine” : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมการ์ดมอนสเตอร์ติดชื่อ “Dragunity” ในโซนเวทย์&กับดัก : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า เวทย์/กับดัก บนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบนั้น.

SR11-JP003 Dragunity Remus
ธาตุลม / เผ่ามังกร / เลเวล 2 / มอนฯ-จูนเนอร์-เอฟเฟค / 800 / 800
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. การ์ดใบนี้ไม่สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบซิงโคร , ยกเว้น อัญเชิญซิงโครมอนสเตอร์ติดชื่อ “Dragunity”.
(1) (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด การ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ “Dragon Ravine” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ “Dragunity” : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แต่จะถูกรีมูฟเมื่อออกจากิลด์ , และ จนจบเทิร์นนี้ , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่ามังกร.

SR11-JP004 Dragunity Arma Leyvaten

SR11-JP005 Dragunity Arma Mystletainn

SR11-JP007 Dragunity Dux

SR11-JP009 Dragunity Legionaire

SR11-JP010 Dragunity Darkspear

SR11-JP011 Dragunity Phalanx

SR11-JP012 Dragunity Aklys

SR11-JP015 Dragunity Corsesca

SR11-JP022 D.D. Crow

SR11-JP026 Dragunity Glow
การ์ดเวทย์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Dragunity” เลเวล 5 หรือมากกว่า จากเด็คหรือสุสานเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า การ์ดมอนสเตอร์ในโซนเวทย์&กับดักที่สวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ติดชื่อ “Dragunity” ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนั้น ในรูปแบบป้องกัน.

SR11-JP028 Dragunity Divine Lance

SR11-JP029 Cards of Consonance

Facebook Comments