23 พฤศจิกายน 2020

Y G O P r o T H

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand

[SR10] Structure Deck R: Machiners Command

รหัส : SR10
วางจำหน่าย : 22 กุมภาพันธ์ 2020
สินค้า 1 กล่อง ประกอบด้วย :
• ชุดการ์ดสำเร็จรูป 42 ใบ (เป็นโปรโม 2 ใบ)
• เพลย์เมทกระดาษ 1 ผืน

รายละเอียดของการ์ด :
• ยังไม่ปรากฎ

SR10-JP001 Machina Colonel
ธาตุดิน / เผ่าเครื่อจักร / เลเวล 10 / มอนฯ-อัญเชิญพิเศษ-เอฟเฟค / 3000 / 2500
(เงื่อนไข) อัญเชิญปกติ/หมอบ ไม่ได้. ต้องถูกอัญเชิญพิเศษโดยเอฟเฟคการ์ด. เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้) ทำลาย มอนสเตอร์ใบนั้นและมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมที่มีพลังโจมตีน้อยกว่าหรือเท่ากับมอนสเตอร์ใบนั้นทั้งหมด.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ธาตุดินเผ่าเครื่องจักรที่หงายหน้าที่เราควบคุม , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ , ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟคการ์ด และการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (สั่งใช้) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้.

SR10-JP002 Machina Airraider
ธาตุดิน / เผ่าเครื่อจักร / เลเวล 8 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1500 / 2600
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด มอนสเตอร์ติดชื่อ “Machina” ใบอื่นจากบนมือเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเทิร์นอีกฝ่าย : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Machina” ที่มีชื่อต่างกันและมีเลเวลน้อยกว่าหรือเท่ากันจากเด็คเรา 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , ทำลาย มอนสเตอร์ใบนั้น.

SR10-JP003 Machina Radiator
ธาตุดิน / เผ่าเครื่อจักร / เลเวล 8 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1700 / 2400
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด มอนสเตอร์ติดชื่อ “Machina” ใบอื่นจากบนมือเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Machina” ที่มีชื่อต่างกันและมีเลเวลน้อยกว่าหรือเท่ากันจากสุสานเรา 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , ทำลาย มอนสเตอร์ใบนั้น.

SR10-JP004 Machina Fortress

SR10-JP005 Machina Gearframe

SR10-JP006 Machina Peacekeeper

SR10-JP007 Machina Force

SR10-JP008 Machina Megaform

SR10-JP014 Jizukiru the Star Destroying Kaiju

SR10-JP019 Righty Driver

SR10-JP020 Lefty Driver

SR10-JP023 Machina Reformation
เวทย์ปกติ
(เงื่อนไข) สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) สั่งใช้เอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้.
● (คอส) ทิ้งการ์ด 1 ใบ ; (สั่งใช้) นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Machina” ที่มีชื่อต่างกันจากเด็คเราขึ้นมือ 2 ใบ.
● (คอส) ทิ้งการ์ด การ์ดติดชื่อ “Machina” 1 ใบ ; (สั่งใช้) นำ การ์ดติดชื่อ “Machina” ที่มีชื่อต่างกันจากเด็คเราขึ้นมือ 2 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.

SR10-JP024 Machina Defense Region
เวทย์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ตราบที่เราควบคุมมอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรเลเวล 7 หรือมากกว่า , (ต่อเนื่อง) อีกฝ่ายจะไม่สามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรเลเวล 6 หรือน้อยกว่า ที่เราควบคุมด้วยเอฟเฟคการ์ด , และ มอนสเตอร์เหล่านั้นจะไม่ถูกเล็งเป้าโจมตีด้วย.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรที่เราควบคุมถูกทำลายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟคการ์ด : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนั้นขึ้นมือเรา.

SR10-JP030 Ties of the Brethren

SR10-JP034 Machina Overdrive
กับดักปกติ
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และอย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Machina” ที่มีชื่อต่างกันจากบนมือหรือเด็คเรา 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , ทำลาย มอนสเตอร์ใบนั้น.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรที่ถูกรีมูฟอยู่ และ/หรือ อยู่ในสุสานเรา 3 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) สับ การ์ดเหล่านั้นกลับเด็ค , แล้ว จั่วการ์ด 1 ใบ.

SR10-JP040 Machina Possesstorage
ธาตุมืด / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1600 / 1500
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติหรือพิเศษ สำเร็จ : เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Machina” ในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้นรูปแบบป้องกัน , แต่ ในเทิร์นนี้ , มอนสเตอร์ใบนั้นจะสั่งใช้เอฟเฟคไม่ได้.
(2) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Machina” ใบอื่นที่เราควบคุม 1 ใบ และ เวทย์/กับดักที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดเหล่านั้นกลับขึ้นมือ.

SR10-JP041 Malefactors’ Command
เวทย์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) สวมใส่ มอนสเตอร์ยูเนี่ยนที่เป็นไปได้จากบนมือหรือเด็คเราให้กับมอนสเตอร์ใบนั้น 1 ใบ , แต่ มอนสเตอร์ยูเนี่ยนที่เรานำมาสวมจะไม่สามารถถูกอัญเชิญพิเศษในเทิร์นนี้.

Facebook Comments