24 พฤศจิกายน 2020

Y G O P r o T H

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand

[SR08] Structure Deck R: Lord of Magician

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
• ประเภท : สตรัคเจอร์เด็ค
• วางจำหน่าย : 9 มีนาคม 2019
• จำนวน : ใน 1 กล่องมีการ์ด 40 ใบ และมีโปรโมเพิ่มอีก 2 ใบ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Endymion, the Founding Sorcerer Supreme
ธาตุมืด / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 7 / เพนดูลั่ม เอฟเฟค มอนสเตอร์ / 2800 / 1700
สเกลเพนดูลั่ม : 8
เอฟเฟคเพนดูลั่ม :
(เงื่อนไขเพนดูลั่ม) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟคเพนดูลั่ม ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ Spell Counter บนฟิลด์เรา 6 เม็ด ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากโซนเพนดูลั่ม. แล้ว , ทำลาย การ์ดบนฟิลด์ มากสุด ตามจำนวนการ์ด ที่เราควบคุม ที่สามารถวาง Spell Counter ได้ , และ วาง Spell Counter บนการ์ดใบนี้ตามจำนวนการ์ดที่ถูกทำลายไป.
เอฟเฟคมอนสเตอร์ :
(1) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , เมื่อมีการ สั่งใช้เอฟเฟค เวทมนตร์/กับดัก : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดที่มี Spell Counter วางอยู่ ขึ้นมือ 1 ใบ , แล้ว , ทำให้การสั่งใช้งานนั้นไร้ผล , และถ้าทำแบบนั้น , ทำลาย การ์ดใบนั้นด้วย. แล้ว , วาง Spell Counter ของการ์ดที่นำขึ้นมือไว้ที่การ์ดใบนี้แทน.
(2) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ที่มี Spell Counter วางอยู่ จะไม่ถูก “เล็งเป้า หรือ ถูกทำลาย” โดยเอฟเฟคอีกฝ่าย.
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ ที่มี Spell Counter วางอยู่ ถูกทำลายจากการต่อสู้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดเวทมนตร์ปกติ จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
Empress of Endymion
ธาตุแสง / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 7 / เพนดูลั่ม เอฟเฟค มอนสเตอร์ / 1850 / 2700
สเกลเพนดูลั่ม : 2
เอฟเฟคเพนดูลั่ม :
(1) (เงื่อนไข) ในแต่ละครั้ง ที่มีการ สั่งใช้ การ์ดเวทมนตร์ , เมื่อการ์ดเวทมนตร์ใบนั้นแสดงผล , (เอฟเฟคต่อเนื่อง) วาง Spell Counter บนการ์ดใบนี้ 1 เม็ด.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ Spell Counter บนการ์ดใบนี้ 3 เม็ด ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากโซนเพนดูลั่ม และ มอนสเตอร์ที่สามารถวาง Spell Counter ได้ จากบนมือเรา 1 ใบ , และถ้าทำแบบนั้น , วาง Spell Counter บนการ์ดทั้งสองใบ ใบละ 1 เม็ด.
เอฟเฟคมอนสเตอร์ :
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญพิเศษ สำเร็จ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดใบอื่นที่เราควบคุม ที่มี Spell Counter วางอยู่ และ การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำการ์ดเหล่านั้นขึ้นมือ , แล้ว วาง Spell Counter บนการ์ดใบนี้ เท่ากับจำนวน Spell Counter ที่เคยอยู่บนการ์ดที่เอาขึ้นมือจากฟิลด์เรา.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ ที่มี Spell Counter วางอยู่ ถูกทำลายจากการต่อสู้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดติดชื่อ “Endymion” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
Magister of Endymion
ธาตุดิน / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 3 / เพนดูลั่ม เอฟเฟค มอนสเตอร์ / 1500 / 900
สเกลเพนดูลั่ม : 8
เอฟเฟคเพนดูลั่ม :
(1) (เงื่อนไข) ในแต่ละครั้ง ที่มีการ สั่งใช้ การ์ดเวทมนตร์ , เมื่อการ์ดเวทมนตร์ใบนั้นแสดงผล , (เอฟเฟคต่อเนื่อง) วาง Spell Counter บนการ์ดใบนี้ 1 เม็ด.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ Spell Counter บนการ์ดใบนี้ 3 เม็ด ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากโซนเพนดูลั่ม และ มอนสเตอร์ที่สามารถวาง Spell Counter ได้ ที่หงายหน้าบนเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ , และถ้าทำแบบนั้น , วาง Spell Counter บนการ์ดทั้งสองใบ ใบละ 1 เม็ด.
เอฟเฟคมอนสเตอร์ :
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อการ์ดใบนี้ ประกาศโจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ วาง Spell Counter บนการ์ดใบนี้ 1 เม็ด.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , เทิร์นละ 1 ครั้ง , ในระหว่างเทิร์นอีกฝ่าย : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ Spell Counter บนฟิลด์เรา 3 เม็ด ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ที่สามารถวาง Spell Counter ได้ จากเด็คเรา 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ที่อยู่ในโซนมอนสเตอร์ ถูก ทำลาย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ วาง การ์ดใบนี้ไว้ในโซนเพนดูลั่ม , แล้ว วาง Spell Counter บนการ์ดใบนี้ เท่ากับ จำนวน Spell Counter ที่เคยอยู่บนการ์ดใบนี้.
Servant of Endymion
ธาตุลม / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 3 / เพนดูลั่ม เอฟเฟค มอนสเตอร์ / 900 / 1500
สเกลเพนดูลั่ม : 2
เอฟเฟคเพนดูลั่ม :
(1) (เงื่อนไข) ในแต่ละครั้ง ที่มีการ สั่งใช้ การ์ดเวทมนตร์ , เมื่อการ์ดเวทมนตร์ใบนั้นแสดงผล , (เอฟเฟคต่อเนื่อง) วาง Spell Counter บนการ์ดใบนี้ 1 เม็ด.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ Spell Counter บนการ์ดใบนี้ 3 เม็ด ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากโซนเพนดูลั่ม และ มอนสเตอร์ที่สามารถวาง Spell Counter ได้ ที่มีพลังโจมตี 1000 ขึ้นไป จากเด็คเรา 1 ใบ , และถ้าทำแบบนั้น , วาง Spell Counter บนการ์ดทั้งสองใบ ใบละ 1 เม็ด.
เอฟเฟคมอนสเตอร์ :
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ตราบที่การ์ดใบนี้มี Spell Counter วางอยู่ , (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้สามารถโจมตีโดยตรง.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , เทิร์นละ 1 ครั้ง , ในระหว่างเทิร์นอีกฝ่าย : (คอส) เราสามารถทิ้งการ์ด 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) วาง Spell Counter บนการ์ดใบนี้ และ การ์ดที่เราควบคุม ที่สามารถวาง Spell Counter ได้ ใบละ 1 เม็ด.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ที่อยู่ในโซนมอนสเตอร์ ถูก ทำลาย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ วาง การ์ดใบนี้ไว้ในโซนเพนดูลั่ม , แล้ว วาง Spell Counter บนการ์ดใบนี้ เท่ากับ จำนวน Spell Counter ที่เคยอยู่บนการ์ดใบนี้.
Daybreaker the Splendid Magical Knight
ธาตุแสง / เผ่าจอมเวทมนตร์ / ลิงก์ เอฟเฟค มอนสเตอร์ / 1600 / ลิงก์ 2
ลูกศร : ล่างซ้าย , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เผ่าจอมเวทมนตร์ 2 ใบ
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2),(4) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญลิงก์ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) วาง Spell Counter บนการ์ดใบนี้ 1 เม็ด.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์เผ่าจอมเวทมนตร์ ถูก อัญเชิญพิเศษ ลงในโซนที่การ์ดใบนี้ชี้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) วาง Spell Counter บนการ์ดใบนี้ 1 เม็ด.
(3) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ จะมีพลังโจมตี เพิ่มขึ้น 300 ตามจำนวน Spell Counter บนการ์ดใบนี้.
(4) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ Spell Counter บนการ์ดใบนี้ 2 เม็ด , แล้ว เล็งเป้า การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบนั้น.
Endymion Lab
การ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ สั่งใช้งาน การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ตราบที่การ์ดใบนี้อยู่ในโซนเวทมนตร์/กับดัก , (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้จะมีชื่อกลายเป็น “Magical Citadel of Endymion”.
(2) (เงื่อนไข) ในแต่ละครั้ง ที่มีการ สั่งใช้ การ์ดเวทมนตร์ , เมื่อการ์ดเวทมนตร์ใบนั้นแสดงผล , (เอฟเฟคต่อเนื่อง) วาง Spell Counter บนการ์ดใบนี้ 1 เม็ด.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , หลังจากคำนวนความเสียหาย , ถ้า มอนสเตอร์เผ่าจอมเวทมนตร์ของเรา ถูกทำลายจากการต่อสู้ : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ Spell Counter บนฟิลด์เรา 6 เม็ด ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าจอมเวทมนตร์ที่มีเลเวล 7 ขึ้นไป จาก “บนมือ หรือ เด็ค” ของเรา 1 ใบ.
Spell Power Control
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ สั่งใช้งาน การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) นำ การ์ดติดชื่อ “Endymion” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , แล้ว เราสามารถ วาง Spell Counter บนการ์ดที่เราควบคุม ที่สามารถวาง Spell Counter ได้ , มากสุด ตามจำนวน “Spell Power Control” และ “Spell Power Grasp” ที่เราควบคุม และ ที่อยู่ในสุสานเรา.
Guidance of Spell Salvation
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ สั่งใช้งาน การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์เอฟเฟคเผ่าจอมเวทมนตร์ ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) นำ การ์ดใบนั้นขึ้นมือ.
Facebook Comments