24 พฤศจิกายน 2020

Y G O P r o T H

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand

[SLT1] Selection 10

วางจำหน่าย : 5 ธันวาคม 2020
รายละเอียด : การ์ดเสริมธีมเก่าจากอนิเมะ และ การ์ดใหม่ออริจินอล OCG เช่น “Cipher” , “Galaxy” , “Galaxy-Eyes” , “Hieratic” , “Laval” , “Nekroz” , “Shaddoll” , “Time Thief” , “Sunavalon” , “Sunvine” , “Holy Night”
1 บ๊อกซ์ ประกอบด้วย :
• ซองสุ่มการ์ด 15 ซอง
• แต่ละซองมีการ์ด 5 ใบ
รายละเอียดการ์ดในบ๊อกซ์ : ทั้งหมด 50 แบบ
• ระดับ Ultra Rare 5 แบบ
• ระดับ Super Rare 8 แบบ
• ระดับ Rare 12 แบบ
• ระดับ Common 25 แบบ
* ระดับ Super Rare และ Ultra Rare มีโอกาสเป็น Secret Rare
* ในระดับ Common 10 แบบ มีโอกาสเป็น Normal Parallel Rare

STL1-JP001

STL1-JP002

STL1-JP003 Laval Archer
ธาตุไฟ / เผ่าอัคคี / เลเวล 5 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1000 / 200
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ เพิ่มสิทธิการอัญเชิญปกติ/หมอบ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Laval” 1 ครั้ง. (เราสามารถได้รับสิทธิประเภทนี้เทิร์นละ 1 ครั้ง.)
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ธาตุไฟ ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย มอนสเตอร์ใบนั้น , และถ้าทำสำเร็จ , อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ ในรูปแบบป้องกัน , และ เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ จนจบเทิร์นนี้ , ยกเว้น มอนสเตอร์ธาตุไฟ.

STL1-JP004 Lavalval Salamander
ธาตุไฟ / เผ่ามังกร / เลเวล 7 / มอนฯ-ซิงโคร-เอฟเฟค / 2600 / 200
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ 1 ใบ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ธาตุไฟ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญซิงโคร : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ จั่วการ์ด 2 ใบ , แล้ว ส่ง การ์ด จากบนมือเราลงสุสาน 2 ใบ , โดยมีมอนสเตอร์ธาตุไฟรวมอยู่ด้วย , หรือ ถ้าเราไม่มีมอนสเตอร์ธาตุไฟบนมือ , แสดงมือทั้งหมดและสับกลับเด็ค.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์ธาตุไฟ จากสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เปลี่ยน มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมเป็นคว่ำหน้าป้องกัน , มากสุด ตามจำนวน มอนสเตอร์ติดชื่อ “Laval” ที่เราควบคุม.

STL1-JP005 Laval Volcano Handmaiden

STL1-JP006 Lavalval Dragon

STL1-JP007 Molten Conduction Field

STL1-JP008 Hieratic Heavenly Dragon Overlord of Heliopolis
มอนสเตอร์ เอ็กซ์ซีส เอฟเฟค ธาตุแสง เผ่ามังกร แรงค์ 8
โจมตี 3000 / ป้องกัน 2400
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เลเวล 8 จำนวน 2 ใบ
(1) ฉับพลัน , เทิร์นละ 1 ใบ , เมื่อ อีกฝ่ายสั่งใช้การ์ดหรือเอฟเฟค ที่เป็นการเล็งเป้าการ์ดบนฟิลด์เรา , สุสานเรา , และ/หรือ ที่ถูกรีมูฟอยู่ของเรา : เราสามารถ ถอดวัตถุดิบ จากการ์ดใบนี้ 1 ใบ ; การสั่งใช้งานนั้นจะไร้ผล , และถ้าทำสำเร็จ , ทำลาย การ์ดใบนั้น.

STL1-JP009 Hieratic Seal of Creation
การ์ดเวทย์ปกติ
กฎ : เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และ อย่างละ 1 ครั้ง.
(1) เล็งเป้า มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส เผ่ามังกร ที่เราควบคุม 1 ใบ ; อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสติดชื่อ “Hieratic” จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา ที่มีชื่อต่างกับมอนสเตอร์ที่เราควบคุมใบนั้น 1 ใบ , โดย ใช้มอนสเตอร์ใบนั้นเป็นวัตถุดิบ. (นับเป็นการอัญเชิญแบบเอ็กซ์ซีส. ส่งต่อวัตถุดิบ.)
(2) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Hieratic” ในสุสานเรา 1 ใบ ; อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น ในรูปแบบป้องกัน.

STL1-JP010

STL1-JP011 Hieratic Seal of the Heavenly Spheres

STL1-JP012 Nephshaddoll Genius
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 4 / มอนฯ-พลิกหงาย-เอฟเฟค / 1800 / 1400
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และอย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) พลิกหงาย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Shaddoll” ที่เราควบคุม 1 ใบ , ในเทิร์นนี้ ตราบที่มอนสเตอร์ใบนั้นหงายหน้าอยู่บนฟิลด์ จะไม่ได้รับผลจากเอฟเฟคมอนสเตอร์ , ยกเว้น เอฟเฟคของตัวเอง.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน ด้วยเอฟเฟคการ์ด : (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์เอฟเฟคบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ใบนั้นจะไม่สามารถ สั่งใช้เอฟเฟค จากบนฟิลด์ จนจบเทิร์นนี้.

STL1-JP013 Hellshaddoll Void
ธาตุไฟ / เผ่ามาร / เลเวล 9 / มอนฯ-พลิกหงาย-เอฟเฟค / 2900 / 2900
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และอย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) พลิกหงาย : (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ส่ง มอนสเตอร์ติดชื่อ “Shaddoll” ที่มีธาตุเหมือนกับมอนสเตอร์ใบนั้น จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , รีมูฟ มอนสเตอร์ใบนั้น.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน ด้วยเอฟเฟคการ์ด : (สั่งใช้เอฟเฟค) ส่ง การ์ดบนสุดของเด็คเราลงสุสาน ตามจำนวนธาตุเดิมที่แตกต่างกันบนฟิลด์.

STL1-JP014 Nekroz of Areadbhair
มอนสเตอร์ พิธีกรรม เอฟเฟค ธาตุน้ำ เผ่านักรบ เลเวล 10
โจมตี 3300 ป้องกัน 3200
กฎ : เราสามารถ อัญเชิญพิธีกรรม การ์ดใบนี้ด้วยเวทย์พิธีกรรมติดชื่อ “Nekroz”.
กฎ : ต้อง ผ่านการอัญเชิญแบบพิธีกรรม โดย ไม่ใช้มอนสเตอร์เลเวล 10.
กฎ : เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) เราสามารถ ทิ้งการ์ด การ์ดใบนี้ ; สังเวย มอนสเตอร์ติดชื่อ “Nekroz” จากบนมือ และ/หรือ ฟิลด์เรา มากสุด 2 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , ส่ง การ์ดติดชื่อ “Nekroz” จากเด็คเราลงสุสาน ในจำนวนที่เท่ากัน.
(2) ฉับพลัน , เมื่อ มีการสั่งใช้เอฟเฟคมอนสเตอร์ : เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์จากบนมือ หรือ ฟิลด์เรา ; การสั่งใช้งานนั้นจะไร้ผล , และถ้าทำสำเร็จ , รีมูฟ การ์ดใบนั้น.

STL1-JP015 Nekroz of Brionac

STL1-JP016

STL1-JP017 Nekroz Kaleidoscope

STL1-JP018 Fairy Tail – Rochka
มอนสเตอร์ เอฟเฟค ธาตุแสง เผ่าจอมเวทย์ เลเวล 4
โจมตี 1850 ป้องกัน 1000
กฎ : เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) เมื่อ การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติ : เราสามารถ เพิ่มไลฟ์พ้อยให้อีกฝ่าย 500 , แล้ว อีกฝ่ายดูการ์ดบนสุดของเด็คเรา 3 ใบ และ เลือก 1 ใบจากในนั้นขึ้นมือเรา , และนอกจากนี้ สับ การ์ดที่เหลือกลับเด็ค.
(2) ถ้า การ์ดใบนี้ต่อสู้ , ก่อนคำนวนความเสียหาย : เราสามารถ ส่ง การ์ดใบนี้ลงสุสาน.

STL1-JP019 Fairy Tail
การ์ดเวทย์ต่อเนื่อง
กฎ : เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) เราสามารถ แสดง มอนสเตอร์เผ่าจอมเวทย์ จากบนมือเราที่มีพลังโจมตี 1850 และ มีชื่อต่างกับมอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่เราควบคุม ; หลังจากเอฟเฟคนี้แสดงผล , อัญเชิญปกติ/หมอบ มอนสเตอร์ใบนั้น.
(2) ในแต่ละเทิร์น , ตราบที่เราควบคุมมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทย์ ที่มีพลังโจมตีเดิม 1850 , เราจะไม่ได้รับ ความเสียหายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟคในครั้งแรก.

STL1-JP020 Galaxy-Eyes Cipher Ex Dragon
ธาตุแสง / เผ่ามังกร / แรงค์ 10 / มอนฯ-เอ็กซ์ซีส-เอฟเฟค / 4000 / 3000
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ เลเวล 10 จำนวน 2 ใบ
(เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , เราสามารถ อัญเชิญเอ็กซ์ซีส การ์ดชื่อนี้ โดยใช้ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Cipher Dragon” ที่เราควบคุมเป็นวัตถุดิบ. (ส่งต่อวัตถุดิบ.)
(1) (คอส) เราสามารถ ถอดวัตถุดิบ จากการ์ดใบนี้ 2 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อีกฝ่ายจะไม่สามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ธาตุแสง ที่เราควบคุม ด้วยเอฟเฟคการ์ด จนจบเทิร์นนี้.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ในระหว่างสแตนบายเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสเผ่ามังกร แรงค์ 9 หรือน้อยกว่า จากสุสานเรากลับเอ็กซ์ตร้าเด็ค 1 ใบ , แล้ว อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้นจากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , โดยใช้ การ์ดใบนี้ที่เราควบคุมเป็นวัตถุดิบ. (นับเป็นการอัญเชิญแบบเอ็กซ์ซีส. ส่งต่อวัตถุดิบ.)

STL1-JP021 Galaxy-Eyes Cipher Dragon

STL1-JP022 Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

STL1-JP023

STL1-JP024 Time Thief Doublebarrel
มอนสเตอร์ เอ็กซ์ซีส เอฟเฟค ธาตุมืด เผ่าไซคิก แรงค์ 4
โจมตี 2200 ป้องกัน 2200
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เลเวล 4 จำนวน 2 ใบ
กฎ : เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) ฉับพลัน , เมื่อ อีกฝ่ายสั่งใช้การ์ดหรือเอฟเฟค : เราสามารถ ถอดวัตถุดิบ ที่มีประเภทต่างกัน จากการ์ดใบนี้ มากสุด 3 ประเภท , แล้ว แสดงเอฟเฟคต่อไปนี้ ตามประเภทที่ถอดออกไป.
● มอนสเตอร์ : การ์ดใบนี้ได้รับ พลังโจมตีเพิ่ม 400.
● เวทย์ : ควบคุม มอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ , จนถึงเอนเฟส , แต่ จากนี้จนจบเทิร์นนี้ , มอนสเตอร์ใบนั้นจะประกาศโจมตีหรือสั่งใช้เอฟเฟค.
● กับดัก : เอฟเฟคของมอนสเตอร์เอฟเฟคบนฟิลด์ไร้ผล 1 ใบ จนจบเทิร์นนี้.

STL1-JP025 Time Thief Redoer

STL1-JP026

STL1-JP027 Sunseed Genius Loci
ธาตุดิน / เผ่าพืช / เลเวล 1 / มอนฯ-ปกติ / 0 / 600

STL1-JP028 Sunvine Maiden
ธาตุดิน / เผ่าพืช / เลเวล 1 / มอนฯ-เอฟเฟค / 0 / 0
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , เมื่อ อีกฝ่ายสั่งใช้การ์ด หรือ สั่งใช้เอฟเฟค ที่เป็นการเล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าพืช ที่เราควบคุมที่ผ่านการอัญเชิญพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็ค : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา , และถ้าทำสำเร็จ , เอฟเฟคนั้นจะไร้ผล.
(2) (ต่อเนื่อง) อีกฝ่ายไม่สามารถ เล็งเป้า เวทย์/กับดัก ติดชื่อ “Sunavalon” และ “Sunvine” ด้วยเอฟเฟคการ์ด.

STL1-JP029 Sunseed Shadow
ธาตุดิน / เผ่าพืช / เลเวล 1 / มอนฯ-เอฟเฟค / 0 / 400
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์ปกติเผ่าพืช : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้ จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ลิงก์ 2 หรือน้อยกว่า ที่อยู่ในสภาพลิงก์ ติดชื่อ “Sunavalon” หรือ “Sunvine” ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ที่มีชื่อเหมือนกัน จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล , และ เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ จนจบเทิร์นนี้ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าพืช.

STL1-JP030 Sunseed Twin
ธาตุดิน / เผ่าพืช / เลเวล 2 / มอนฯ-เอฟเฟค / 0 / 800
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติหรือพิเศษ และ เราควบคุมมอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Sunavalon” : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ปกติเผ่าพืช ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้ จากสุสานเรา และ มอนสเตอร์ลิงก์ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ถ้า เรามีมอนสเตอร์ลิงก์เผ่าพืชในสุสานชื่อเหมือนกัน 2 ใบขึ้นไป , อัญเชิญพิเศษ 1 ใบจากในนั้น.

STL1-JP031 Sunavalon Dryas
ธาตุดิน / เผ่าพืช / ลิงก์ 1 / มอนฯ-ลิงก์-เอฟเฟค / 0 / –
ลูกศร : ล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เผ่าพืช เลเวล 4 หรือน้อยกว่า 1 ใบ
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญลิงก์จากเอ็กซ์ตร้าเด็ค โดยใช้ “Sunseed Genius Loci” เป็นวัตถุดิบ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ เวทย์/กับดัก ติดชื่อ “Sunvine” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ ไม่ถูกเล็งเป้าโจมตี , แต่ก็จะไม่สามารถป้องกันเราจากการโจมตีโดยตรงของอีกฝ่าย.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ถ้า เราได้รับความเสียหายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟค : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ เพิ่มไลฟ์พ้อยเท่ากับจำนวนนั้น , และถ้าทำสำเร็จ , อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ติดชื่อ “Sunvine” จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ.

STL1-JP032 Sunavalon Dryades
ธาตุดิน / เผ่าพืช / ลิงก์ 2 / มอนฯ-ลิงก์-เอฟเฟค / 0 / –
ลูกศร : ล่างซ้าย , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เผ่าพืช 2 ใบ , โดยรวม มอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Sunavalon” ด้วย
(1) (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ ไม่ถูกเล็งเป้าโจมตี , แต่ก็จะไม่สามารถป้องกันเราจากการโจมตีโดยตรงของอีกฝ่าย.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 2 ครั้ง , ถ้า เเราได้รับความเสียหายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟค : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ เพิ่มไลฟ์พ้อยเท่ากับจำนวนนั้น , และถ้าทำสำเร็จ , อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ติดชื่อ “Sunvine” จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ.

STL1-JP033 Sunavalon Dryanome
ธาตุดิน / เผ่าพืช / ลิงก์ 3 / มอนฯ-ลิงก์-เอฟเฟค / 0 / –
ลูกศร : ล่างซ้าย , ล่าง , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เผ่าพืช 2 ใบขึ้นไป
(1) (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ ไม่ถูกเล็งเป้าโจมตี , แต่ก็จะไม่สามารถป้องกันเราจากการโจมตีโดยตรงของอีกฝ่าย.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 2 ครั้ง , ถ้า เราได้รับความเสียหายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟค : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ เพิ่มไลฟ์พ้อยเท่ากับจำนวนนั้น , และถ้าทำสำเร็จ , อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ติดชื่อ “Sunvine” จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , เมื่อ มอนสเตอร์ที่การ์ดใบนี้ชี้ ถูกเล็งเป้าโจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถยกเลิกการโจมตีนั้น , และถ้าทำสำเร็จ , ย้าย มอนสเตอร์ที่ถูกเล็งเป้า ไปยังโซนมอนสเตอร์อื่น.

STL1-JP034 Sunavalon Dryatrentiay
ธาตุดิน / เผ่าพืช / ลิงก์ 4 / มอนฯ-ลิงก์-เอฟเฟค / 0 / –
ลูกศร : บน , ล่างซ้าย , ล่าง , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ลิงก์ 2 ใบขึ้นไป
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญลิงก์ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ เวทย์/กับดัก ติดชื่อ “Sunavalon” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ ไม่ถูกทำลายโดยเอฟเฟคการ์ด , และ ไม่ถูกเล็งเป้าโจมตี , แต่ก็จะไม่สามารถป้องกันเราจากการโจมตีโดยตรงของอีกฝ่าย.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ลิงก์ ที่การ์ดใบนี้ชี้ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุม , มากสุด ตามจำนวน ระดับลิงก์ ของมอนสเตอร์ที่ถูกสังเวย.

STL1-JP035 Sunvine Gardna
ธาตุดิน / เผ่าพืช / ลิงก์ 1 / มอนฯ-ลิงก์-เอฟเฟค / 600 / –
ลูกศร : บน
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ปกติเผ่าพืช 1 ใบ
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Sunavalon” ที่เราควบคุม ออกจากฟิลด์ด้วยเอฟเฟคการ์ด : (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบนี้.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ เกิดการประกาศโจมตีระหว่าง การ์ดใบนี้ที่อยู่ในสภาพลิงก์กับมอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Sunavalon” และ มอนสเตอร์อีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำให้ ความเสียหายจากการต่อสู้ที่เราได้รับเหลือครึ่งเดียว.
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ ถูกทำลายจากการต่อสู้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำให้ จบแบทเทิลเฟสทันทีหลังจากจบดาเมจสเต็ป.

STL1-JP036 Sunvine Healer
ธาตุดิน / เผ่าพืช / ลิงก์ 1 / มอนฯ-ลิงก์-เอฟเฟค / 600 / –
ลูกศร : บน
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ปกติเผ่าพืช 1 ใบ
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Sunavalon” ที่เราควบคุม ออกจากฟิลด์ด้วยเอฟเฟคการ์ด : (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญพิเศษ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Sunavalon” บนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เพิ่ม ไลฟ์พ้อยเรา 300 ตามจำนวน ระดับลิงก์ ของมอนสเตอร์ใบนั้น.
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์ลิงก์เผ่าพืชของเราสร้างความเสียดายจากการต่อสู้ให้อีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟ) เราสามารถ เพิ่มไลฟ์พ้อย 600.

STL1-JP037 Sunvine Thrasher
ธาตุดิน / เผ่าพืช / ลิงก์ 1 / มอนฯ-ลิงก์-เอฟเฟค / 800 / –
ลูกศร : ล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ปกติเผ่าพืช 1 ใบ
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Sunavalon” ที่เราควบคุม ออกจากฟิลด์ด้วยเอฟเฟคการ์ด : (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญพิเศษ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Sunavalon” บนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตี เพิ่มขึ้น 800 ตามจำนวน ระดับลิงก์ ของมอนสเตอร์ใบนั้น.
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ ทำลาย มอนสเตอร์อีกฝ่าย จากการต่อสู้และส่งลงสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น ลงบนโซนที่มอนสเตอร์ลิงก์ของเราชี้ , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล.

STL1-JP038 Sunvine Shrine
การ์ดเวทย์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) สั่งใช้การ์ด โดยการส่งการ์ดบนมือเราลงสุสาน 1 ใบ ในขณะที่เราควบคุมมอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Sunavalon”.
(1) (ต่อเนื่อง) เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าพืช.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ปกติเผ่าพืช เลเวล 4 หรือน้อยกว่า จากสุสานเรา 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ในระหว่างเอนเฟสอีกฝ่าย : (คอส) เราสามารถ ส่ง การ์ดใบนี้ที่หงายหน้าอยู่ลงสุสาน , แล้ว เล็งเป้า กับดักต่อเนื่องในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) หมอบ การ์ดใบนั้นไว้ในโซนเวทย์&กับดักของเรา.

STL1-JP039 Sunavalon Bloom
การ์ดกับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) เมื่อ สั่งใช้การ์ด การ์ดใบนี้ , ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์ลิงก์เผ่าพืช ลิงก์ 4 หรือมากกว่า , เอฟเฟคมอนสเตอร์ ที่หงายหน้าที่อีกฝายควบคุมทั้งหมดในขณะนั้นจะไร้ผล.
(2) (เงือนไข) ถ้า มอนสเตอร์ลิงก์เผ่าพืช ต่อสู้ , ในระหว่างคำนวนความเสียหาย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำให้ มอนสเตอร์ใบนั้น ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น เท่ากับ ผลรวมพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ตัวเองชี้อยู่ , จนจบเทิร์นนี้.

STL1-JP040

STL1-JP041 มังกรประกายแสงในคืนศักดิ์สิทธิ์
มอนสเตอร์ เอฟเฟค ธาตุแสง เผ่ามังกร เลเวล 7
โจมตี 2500 ป้องกัน 2300
(1) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติหรือพิเศษ จากบนมือเรา : เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ ; ทำลาย การ์ดใบนั้น.
(2) การ์ดใบนี้ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้และเอฟเฟค โดยมอนสเตอร์ธาตุมืด.
(3) เทิร์นละ 1 ครั้ง , เมื่อ การ์ดใบนี้โจมตีมอนสเตอร์อีกฝ่าย , ในขณะเริ่มดาเมจสเต็ป : เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์อีกฝ่ายใบนั้นจนถึงเอนเฟส , นอกจากนี้ กาณ์ดใบนี้จะสามารถโจมตีได้อีก 1 ครั้งด้วย.

STL1-JP042 โฮลี่ไนท์ เรย์เอล
มอนสเตอร์ เอฟเฟค ธาตุแสง เผ่านางฟ้า เลเวล 4
โจมตี 1800 ป้องกัน 700
เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) เมื่อ การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติ : เราสามารถ นำ เวทย์/กับดักติดชื่อ “โฮลี่ไนท์” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “โฮลี่ไนท์” ในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ ; อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น.

STL1-JP043 โฮลี่ไนท์ อัสเทล
มอนสเตอร์ เอฟเฟค ธาตุแสง เผ่านางฟ้า เลเวล 4
โจมตี 500 ป้องกัน 2000
เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) ฉับพลัน : เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ธาตุแสง ที่เราควบคุม 1 ใบ ; สังเวย มอนสเตอร์ใบนั้น , และถ้าทำสำเร็จ , อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ธาตุแสงเผ่ามังกรเลเวล 7 จากบนมือเรา 1 ใบ.
(2) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ธาตุแสงเผ่ามังกรเลเวล 7 ที่เราควบคุม 1 ใบ ; มอนสเตอร์ใบนั้นได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1000 จนจบเทิร์นอีกฝ่าย.

STL1-JP044 โฮลี่ไนท์ เฟลมเมล
มอนสเตอร์ เอฟเฟค ธาตุแสง เผ่านางฟ้า เลเวล 4
โจมตี 1500 ป้องกัน 1000
เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และอย่างละ 1 ครั้ง.
(1) เมื่อ มอนสเตอร์อีกฝ่ายประกาศโจมตี : เราสามารถ ส่ง การ์ดใบนี้จากบนมือหรือสนามเราลงสุสาน ; อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ธาตุแสงเผ่ามังกรเลเวล 7 จากบนมือเรา 1 ใบ.
(2) ฉับพลัน : เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ธาตุแสงเผ่ามังกรเลเวล 7 ที่เราควบคุมหรือในสุสานเรา 1 ใบ ; นำ มอนสเตอร์ใบนั้นกลับขึ้นมือเรา.

STL1-JP045 โฮลี่ไนท์ เบลไฟร์
การ์ดเวทย์ปกติ
เราสามารถ สั่งใช้งาน การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “โฮลี่ไนท์” หรือ มอนสเตอร์ธาตุแสงเผ่ามังกรเลเวล 7 จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ. แล้ว , ถ้า อีกฝ่ายควบคุมมอนสเตอร์ธาตุมืด ในขณะที่เราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ , เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ธาตุแสงเผ่ามังกรเลเวล 7 จากบนมือเรา 1 ใบ.

STL1-JP046 โฮลี่ไนท์ สกาย
การ์ดเวทย์สนาม
เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) ในระหว่างเมนเฟสเรา , เราสามารถ อัญเชิญปกติ มอนสเตอร์ติดชื่อ “โฮลี่ไนท์” หรือ มอนสเตอร์ธาตุแสงเผ่ามังกรเลเวล 7 เพิ่มเติมจากสิทธิการอัญเชิญปกติ/หมอบอีก 1 ครั้ง. (เราสามารถได้รับสิทธิประเภทนี้เทิร์นละ 1 ครั้ง.)
(2) ในระหว่างเทิร์นเรา , ถ้า มอนสเตอร์ธาตุแสงเผ่ามังกรเลเวล 7 ที่หงายหน้าที่เราควบคุม กลับขึ้นมือ : เราสามารถ จั่วการ์ด 1 ใบ.

STL1-JP047 โฮลี่ไนท์ นาติวิตี้
การ์ดเวทย์ต่อเนื่อง
เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และ อย่างละ 1 ครั้ง.
(1) ในระหว่างเมนเฟสเรา : เราสามารถ แสดง มอนสเตอร์ธาตุแสงเผ่านางฟ้า จากบนมือเรา 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , นำ มอนสเตอร์ธาตุแสงเผ่ามังกรเลเวล 7 จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , แล้ว , วาง การ์ดที่แสดงไว้ใต้สุดของเด็ค.
(2) ถ้า อีกฝ่ายสั่งใช้งาน การ์ดหรือเอฟเฟค : เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ธาตุแสงเผ่ามังกรเลเวล 7 จากบนมือ 1 ใบ.

STL1-JP048 โฮลี่ไนท์ แอ๊ดเวนต์
การ์ดกับดักต่อเนื่อง
เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) ในระหว่างเมนเฟส : เราสามารถ สั่งใช้งาน เอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้.
• เล็งเป้า มอนสเตอร์ธาตุแสงเผ่ามังกรเลเวล 7 ที่เราควบคุม 1 ใบ ; นำ มอนสเตอร์ใบนั้นกลับขึ้นมือ.
• อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ธาตุแสงเผ่ามังกรเลเวล 7 จากบนมือเรา 1 ใบ.

STL1-JP049 โฮลี่ไนท์ บลาส
การ์ดกับดักปกติ
เราสามารถ สั่งใช้งาน การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) เมื่อ อีกฝ่ายสั่งใช้งาน การ์ดหรือเอฟเฟค : นำ มอนสเตอร์ธาตุแสงเผ่ามังกรเลเวล 7 ที่เราควบคุมกลับขึ้นมือ 1 ใบ ; เอฟเฟคนั้นจะไร้ผล , และถ้าทำสำเร็จ , ทำลายการ์ดใบนั้น.

STL1-JP050

Facebook Comments