23 พฤศจิกายน 2020

Y G O P r o T H

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand

[SD40] Structure Deck: Ice Barrier of the Frozen Prison

วางจำหน่าย : 21 พฤศจิกายน 2020
รายละเอียด : การ์ดเสริมธีมเก่า Ice Barrier
1 บ๊อกซ์ ประกอบด้วย :
• เด็คสำเร็จรูป 41 ใบ
• ซองเสริม 1 ซอง 5 ใบ
• เพลย์เมทกระดาษและคู่มือ 1 ผืน
รายละเอียดการ์ดในบ๊อกซ์ : ทั้งหมด 41 แบบ
• ระดับ Super Parallel Rare และ/หรือ Secret Parallel Rare 3 แบบ
• ระดับ Normal Parallel Rare 8 แบบ
• ระดับ Common 30 แบบ
รายละเอียดการ์ดในซองพิเศษ : ทั้งหมด 5 แบบ
• ในแต่ละซองจะมี ระดับ Super Parallel Rare 4 ใบ และ Secret Parallel Rare 1 ใบ
• การ์ดทั้ง 5 ใบมีโอกาสเป็นได้ทั้ง Super Parallel Rare และ Secret Parallel Rare

SD40-JP001 General Wayne of the Ice Barrier
ธาตุน้ำ / เผ่านักรบ / เลเวล 5 / มอนฯ-เอฟเฟค / 2100 / 400
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายควบคุมมอนสเตอร์ และ เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ “Ice Barrier” : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติหรือพิเศษ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ เวทย์/กับดัก ติดชื่อ “Ice Barrier” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(3) (ต่อเนื่อง) การ์ดเวทย์/กับดักของอีกฝ่ายที่ถูกส่งจากฟิลด์ลงสุสาน จะถูกรีมูฟแทน.

SD40-JP002 Mirror Master of the Ice Barrier
ธาตุน้ำ / เผ่าจอมเวทย์ / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1700 / 1000
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (2) กับ (3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทริ์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) ตราบที่เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Ice Barrier” ใบอื่น , อีกฝ่ายจะไม่สามารถอัญเชิญแอดว๊านซ์.
(2) (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ จูนเนอร์ติดชื่อ “Ice Barrier” จากเด็คเรา 1 ใบ , และ เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ จนจบเทิร์นนี้ , ยกเว้น มอนสเตอร์ธาตุน้ำ.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า เราจะสั่งใช้เอฟเฟคมอนสเตอร์ติดชื่อ “Ice Barrier” โดยการส่งการ์ดจากบนมือลงสุสาน หรือ การทิ้งการ์ด , (ไม่ขึ้นเชน) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้กากสุสานแทนการ์ดที่ต้องใช้ 1 ใบได้.

SD40-JP003 Shamanic Vessel of the Ice Barrier

SD40-JP004 Frost Spirit of the Ice Barrier
ธาตุน้ำ / เผ่ามังกรทะเล / เลเวล 1 / มอนฯ-จูนเนอร์-เอฟเฟค / 400 / 200
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) ตราบที่เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Ice Barrier” ใบอื่น , มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมจะมีพลังโจมตี/ป้องกัน ลดลง 500.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟส : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์ติดชื่อ “Ice Barrier” เลเวล 3 หรือน้อยกว่า จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , การ์ดใบนี้จะมีเลเวลกลายเป็นเลเวลของมอนสเตอร์ที่ถูกส่งลงสุสาน , จนจบเทิร์นนี้.

SD40-JP005 Blizzed, Defender of the Ice Barrier

SD40-JP006 Cryomancer of the Ice Barrier

SD40-JP007 Prior of the Ice Barrier

SD40-JP008 Defender of the Ice Barrier

SD40-JP009 Warlock of the Ice Barrier

SD40-JP010 Spellbreaker of the Ice Barrier

SD40-JP011 Strategist of the Ice Barrier

SD40-JP012 Dance Princess of the Ice Barrier

SD40-JP013 Dai-sojo of the Ice Barrier

SD40-JP014 General Raiho of the Ice Barrier

SD40-JP015 Medium of the Ice Barrier

SD40-JP016 General Gantala of the Ice Barrier

SD40-JP017 General Grunard of the Ice Barrier

SD40-JP018 Genex Controller

SD40-JP019 Genex Undine

SD40-JP020 Aqua Spirit

SD40-JP021 Dupe Frog

SD40-JP022 Ronintoadin

SD40-JP023 Fishborg Launcher

SD40-JP024 Moulinglacia the Elemental Lord

SD40-JP025 Silent Angler

SD40-JP026 The Calm After the Ice Barrier’s Storm
การ์ดเวทย์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) สังเวย มอนสเตอร์ติดชื่อ “Ice Barrier” ที่เราควบคุม กี่ใบก็ได้ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Ice Barrier” เลเวล 4 หรือน้อยกว่า ที่มีชื่อต่างกันจากเด็คเรา จำนวนเท่ากับมอนสเตอร์ที่ถูกสังเวย.
(2) (เงื่อนไข) ยกเว้นเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน : (คอส) รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา และ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Ice Barrier” ที่ถูกรีมูฟอยู่หรืออยู่ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนั้นขึ้นมือเรา.

SD40-JP027 Crystal Wall of the Ice barrier
การ์ดเวทย์ต่อเนื่อง
(กฎ) เราสามารถ สั่งใช้งาน การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) เมื่อ สั่งใช้งาน การ์ดใบนี้ : เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เลเวล 4 หรือน้อยกว่า ติดชื่อ “Ice Barrier” ในสุสานเรา 1 ใบ ; อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น.
(2) ตราบที่เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ “Ice Barrier” 3 ใบขึ้นไป , มอนสเตอร์ติดชื่อ “Ice Barrier” ที่เราควบคุม จะไม่ได้รับผลจาก การสั่งใช้งานเอฟเฟคมอนสเตอร์ที่ผ่านการอัญเชิญมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็ค.

SD40-JP028 Magic Triangle of the Ice Barrier

SD40-JP029 Medallion of the Ice Barrier

SD40-JP030 Mirror of the Ice Barrier

SD40-JP031 Salvage

SD40-JP032 Surface

SD40-JP033 Where Arf Thou?

SD40-JP034 Crossout Designator

SD40-JP035 Appointer of the Red Lotus

SD40-JP036 Fiendish Chain

SD40-JP037 Vanity’s Emptiness

SD40-JP038 Mind Drain

SD40-JP039 Heavy Storm Duster

SD40-JP040 Crackdown

SD40-JP041 Dewloren, Tiger King of the Ice Barrier

SD40-JPP01 Trishula, Subzero Dragon of the Ice Barrier
ธาตุน้ำ / เผ่ามังกร / เลเวล 11 / มอนฯ-ซิงโคร-เอฟเฟค / 2700 / 2000
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ 1 ใบ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 2 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทริ์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญซิงโคร : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุม มากสุด 3 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ที่ผ่านการอัญเชิญมาแบบซิงโครที่เราควบคุมอยู่ ถูกทำลายโดยการ์ดอีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ “Trishula, Dragon of the Ice Barrier” จากเอ็กซ์ตร้าเด็คหรือสุสานเรา 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , การ์ดใบนั้นจะมีพลังโจมตีกลายเป็น 3300 , แล้ว พลังโจมตีปัจจุบันของมอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุมจะกลายเป็นครึ่งเดียว , และเอฟเฟคมอนสเตอร์เหล่านั้นจะไร้ผล.

SD40-JPP02 Brionac, Dragon of the Ice Barrier

SD40-JPP03 Gungnir, Dragon of the Ice Barrier

SD40-JPP04 Trishula, Dragon of the Ice Barrier

SD40-JPP05 Aura of Trishula
การ์ดกับดักปกติ
(กฎ) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) แสดงเอฟเฟคต่อไปนี้ ตามจำนวนมอนสเตอร์ซิงโครติดชื่อ “Ice Barrier” ที่มีชื่อต่างกันที่เราควบคุม :
1+ : รีมูฟ การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ.
2+ : รีมูฟ การ์ดในสุสานอีกฝ่าย 1 ใบ.
3+ : รีมูฟ การ์ดบนมืออีกฝ่าย 1 ใบ.
(2) ถ้า อีกฝ่ายสั่งใช้เอฟเฟคการ์ดที่มีผลเล็งเป้า มอนสเตอร์ซิงโครติดชื่อ “Ice Barrier” ที่เราควบคุม : เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา ; เอฟเฟคนั้นจะไร้ผล.

Facebook Comments