23 พฤศจิกายน 2020

Y G O P r o T H

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand

[SD39] Structure Deck: Masters of the Spiritual Arts

วางจำหน่าย : 4 กรกฎาคม 2020 (เลื่อนจาก 20 มิถุนายน 2020)
รายละเอียด : Structure Deck เสริม Familiar-Possessed , Charmer
1 SD ประกอบด้วย :
• เด็คสำเร็จรูป 1 เด็ค 40 ใบ
• ซองเสริมเด็ค 1 ซอง 5 ใบ
• สุ่มโทเคนระดับ Super Rare 1 ใบ จาก 5 แบบ
• สุ่มเพลย์เมทกระดาษ 1 ผืน จาก 5 แบบ

รายละเอียดการ์ดใน SD : เด็คสำเร็จรูป
• ระดับ Super Rare 4 แบบ
• ระดับ Normal Parallel rare 6 แบบ
• ระดับ Common 30 แบบ

รายละเอียดการ์ดใน SD : ซองเสริมเด็ค
• ระดับ Super Rare 5 แบบ
• ระดับ Secret Rare 5 แบบ
• ในแต่ละซองการันตี Super Rare 4 ใบ และ Secret Rare 1 ใบ
• การ์ดรีปริ้น 4 แบบในซองนี้ อาร์ทใหม่จะเป็น Secret Rare อาร์ทเก่าจะเป็น Super Rare

โทเคน ทั้ง 5 แบบ

ซองเสริมเด็ค ทั้ง 5 ใบ

SD39-JPP01 Familiar-Possessed – Aussa

SD39-JPP02 Familiar-Possessed – Eria

SD39-JPP03 Familiar-Possessed – Hiita

SD39-JPP04 Familiar-Possessed – Wynn

SD39-JP005 Awakening of the Possessed – Archfiend Reaper of Nefariousness
ธาตุดิน / เผ่าสัตว์ป่า / เลเวล 5 / มอนฯ-เอฟเฟค / 2000 / 200
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (2) กับ (3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ไม่ขึ้นเชน) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือหรือเด็ค โดยการส่งมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทย์ที่หงายหน้าที่เราควบคุม 1 ใบ และ มอนสเตอร์ธาตุดินเลเวล 4 หรือน้อยกว่า ที่หงายหน้าที่เราควบคุม 1 ใบ ลงสุสาน.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษด้วยวิธีที่เขียนไว้ในเอฟเฟค (1) : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เลเวล 4 หรือน้อยกว่า จากสุสานเรา 1 ใบ , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกส่งจากฟิลด์ลงสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดติดชื่อ “Spiritual Earth Art” , หรือ เวทย์/กับดักติดชื่อ “Possessed” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

SD39-JP006 Awakening of the Possessed – Great Inari Fire
ธาตุไฟ / เผ่าอัคคี / เลเวล 5 / มอนฯ-เอฟเฟค / 2000 / 200
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (2) กับ (3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ไม่ขึ้นเชน) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือหรือเด็ค โดยการส่งมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทย์ที่หงายหน้าที่เราควบคุม 1 ใบ และ มอนสเตอร์ธาตุไฟเลเวล 4 หรือน้อยกว่า ที่หงายหน้าที่เราควบคุม 1 ใบ ลงสุสาน.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษด้วยวิธีที่เขียนไว้ในเอฟเฟค (1) : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย เท่ากับพลังโจมตีเดิมของมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกส่งจากฟิลด์ลงสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดติดชื่อ “Spiritual Fire Art” , หรือ เวทย์/กับดักติดชื่อ “Possessed” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

SD39-JP007 Nefarious Archfiend Eater of Nefariousness

SD39-JP008 Jigabyte

SD39-JP009 Inari Fire

SD39-JP010 Ranryu

SD39-JP017 Effect Veiler

SD39-JP025 Spellbook of Knowledge

SD39-JP031 Teamwork of the Possessed
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 อย่าง และ อย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าจอมเวทย์ที่มีพลังป้องกัน 1500 จากบนมือหรือสุสานเราในรูปแบบโจมตี หรือ รูปแบบป้องกันคว่ำหน้า 1 ใบ , แล้ว , ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ 2 ธาตุขึ้นไป , เราสามารถ ทำลาย การ์ดที่หงายหน้าบนฟิลด์ 1 ใบ.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า เวทย์/กับดักต่อเนื่องตคิดชื่อ “Possessed” จากสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนั้นมาวางหน้าหน้าบนฟิลด์เรา.

SD39-JP032 Unpossessed

การ์ดใน SD

SD39-JP001 Aussa the Earth Charmer

SD39-JP002 Eria the Water Charmer

SD39-JP003 Hiita the Fire Charmer

SD39-JP004 Wynn the Wind Charmer

SD39-JP021 Grand Spiritual Art – Ichirin
เวทย์ฟิลด์
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์เผ่าจอมเวทย์ที่มีพลังป้องกัน 1500 , เมื่อ เอฟเฟคมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายถูกสั่งใช้งานและแสดงผลจากบนฟิล , เอฟเฟคนั้นจะไร้ผล.
(2) (คอส) แสดง มอนสเตอร์เผ่าจอมเวทย์ บนมือเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี 1500 และ ป้อกกัน 200 ที่มีธาตุเหมือนกับมอนสเตอร์ใบนั้น จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , แล้ว สับ มอนสเตอร์ใบนั้นกลับเด็คเรา.

SD39-JP022 Awakening of the Possessed

Facebook Comments