24 พฤศจิกายน 2020

Y G O P r o T H

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand

[SD38] Structure Deck: Sacred Beasts of Chaos

รหัส : SD38
วางจำหน่าย : 20 มีนาคม 2020
สินค้า 1 กล่อง ประกอบด้วย :
• ชุดการ์ดสำเร็จรูป 41 ใบ
• ซองเสริม 1 ซอง
• โทเคน 2 ใบ
• เพลย์เมทกระดาษ 1 ผืน

รายละเอียดของการ์ด :
• 1 Ultra Rare
• 2 Super Rare
• 5 Normal Parallel Rare
• 33 Common

รายละเอียดของการ์ดในซองเสริม Sacred Beasts Unleashed Pack
• 4 Ultra Rare มีโอกาสเป็น Secret Rare
• 1 Super Rare มีโอกาสเป็น Secret Rare

SD38-JP001 Raviel, Lord of Phantasms – Shimmering Scraper
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 10 / มอนฯ-อัญเชิญพิเศษ-เอฟเฟค / 4000 / 4000
(เงื่อนไข) อัญเชิญปกติ/หมอบไม่ได้. ต้องอัญเชิญพิเศษจากบนมือเราโดยการสังเวยมอนสเตอร์ 3 ใบ.
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน : (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด การ์ดใบนี้ , แล้ว เล็งเป้า “Raviel, Lord of Phantasms” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ในเทิร์นนี้ , มอนสเตอร์ใบนั้นจะมีพลังโจมตีเป็นสองเท่า , และ สามารถโจมตีมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมทั้งหมด.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนี้ขึ้นมือ.

SD38-JP002 Chaos Core
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 3 /มอนฯ-เอฟเฟค / 0 / 0
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข)  เมื่อ การ์ดใบนี้ถูกเล็งเป้าโดยเอฟเฟค หรือ ถูกมอนสเตอร์อีกฝ่ายโจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ส่ง “Uria, Lord of Searing Flames” , “Hamon, Lord of Striking Thunder” , “Raviel, Lord of Phantasms” จากบนมือหรือเด็คเรา ลงสุสาน มากสุด อย่างละ 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , วาง Phantasm Counter บนการ์ดใบนี้ ตามจำนวน การ์ดที่ถูกส่งลงสุสานด้วยวิธีนี้ 1 เม็ด , และถ้าทำสำเร็จ , เราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ จนจบเทิร์นนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟคการ์ด , (ต่อเนื่อง) เราสามารถ รีมูฟ Phantasm Counter จากการ์ดใบนี้ 1 เม็ด แทนได้.

SD38-JP003 Dark Beckoning Beast
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 2 / มอนฯ-เอฟเฟค / 0 / 0
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ “Uria , Lord of Searing Flames” , “Hamon, Lord of Striking Thunder” , หรือ “Raviel, Lord of Phantasms” , หรือ การ์ดที่เขียนชื่อเหล่านั้นอยู่ในเอฟเฟค, จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา , (ต่อเนื่อง) เราสามารถอัญเชิญปกติ/หมอบ มอนสเตอร์เผ่ามารที่มีพลังโจมตี/ป้องกัน 0 เพิ่มเติมจากสิทธิการอัญเชิญปกติ/หมอบ อีก 1 ครั้ง. (เราสามารถได้รับสิทธิประเภทนี้ เทิร์นละ 1 ครั้ง

SD38-JP004 Chaos Summoning Beast
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 1 / มอนฯ-เอฟเฟค / 0 / 0
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ สังเวย การ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ “Uria, Lord of Searing Flames” , “Hamon, Lord of Striking Thunder” , หรือ “Raviel, Lord of Phantasms” จากบนมือเรา 1 ใบ , โดยไม่สนใจเงื่อนไขการอัญเชิญ.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ “Fallen Paradise” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

SD38-JP005 Dark Summoning Beast

SD38-JP006 Grinder Golem

SD38-JP007 Phantom of Chaos

SD38-JP008 Phantom Skyblaster

SD38-JP011 Rainbow Dark Dragon

SD38-JP019 Cerulean Sky Fire
เวทย์ต่อเนื่อง
(1) (เงื่อนไข) ถ้าเราจะอัญเชิญ “Hamon, Lord of Striking Thunder” ด้วยเอฟเฟคของตนเอง , (ต่อเนื่อง) เราสามารถ ส่ง เวทย์คว่ำหน้าที่เราควบคุมลงสุสาน ได้.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ถ้า เราควบคุม “Hamon, Lord of Striking Thunder” รูปแบบโจมตี , (ต่อเนื่อง) เราสามารถ ทำให้การสั่งใช้เอฟเฟค เวทย์/กับดัก ของอีกฝ่ายไร้ผล , แล้ว เปลี่ยน “Hamon, Lord of Striking Thunder” ที่เราควบคุมเป็นป้องกัน 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า “Uria, Lord of Searing Flames” , “Hamon, Lord of Striking Thunder” , หรือ “Raviel, Lord of Phantasms” ที่หงายหน้าอยู่ออกจากฟิลด์เรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราจะไม่ได้รับความเสียหายในเทิร์นนี้.

SD38-JP020 The Seven Spirit Gates Unleashed
เวทย์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) การ์ดชื่อนี้ สั่งใช้การ์ด ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ ถูกสั่งใช้การ์ด : (สั่งใช้การ์ด) เราสามารถ นำ  “Uria, Lord of Searing Flames” , “Hamon, Lord of Striking Thunder” , “Raviel, Lord of Phantasms” , หรือ มอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟคเขียนชื่อการ์ด 1 อย่างจากในนั้นไว้ , ขึ้นมือเรา 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง : (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่ามาร พลังโจมตีและป้องกัน 0 จากสุสานเรา 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์เลเวล 10 : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ เวทย์ต่อเนื่อง จากสุสานเราขึ้นมือ 1 ใบ.

SD38-JP021 Fallen Paradise

SD38-JP022 Phantasmal Martyrs

SD38-JP023 Spell Chronicle

SD38-JP028 The Beginning of the End

SD38-JP034 Hyper Blaze
กับดักต่อเนื่อง
(1) (เงื่อนไข) ถ้าเราจะอัญเชิญ “Uria, Lord of Searing Flames” ด้วยเอฟเฟคของตนเอง , (ต่อเนื่อง) เราสามารถ ส่ง กับดักคว่ำหน้าที่เราควบคุมลงสุสาน ได้.
(2) (เงื่อนไข) 1 ครั้ง เมื่อ “Uria, Lord of Searing Flames” ประกาศโจมตี : (คอส) เราสามารถ ส่ง กับดัก จากบนมือหรือเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ในเทิร์นนี้ , พลังโจมตี/ป้องกัน จะกลายเป็นเท่ากับ จำนวนกับดักบนฟิลด์และในสุสาน x 1000.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง : (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด 1 ใบ ; เลือก “Uria, Lord of Searing Flames” , “Hamon, Lord of Striking Thunder” , หรือ “Raviel, Lord of Phantasms” จากสุสานเรา 1 ใบ , นำการ์ดใบนั้นขึ้นมือ หรือ อัญเชิญพิเศษการ์ดใบนั้น , โดยไม่สนใจเงื่อนไขการอัญเชิญ.

SD38-JP035 Sacred Beast Awakening
กับดักต่อเนื่อง
(1) (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้จะได้รับเอฟเฟคตามจำนวน “Uria, Lord of Searing Flames” ,  “Hamon, Lord of Striking Thunder” , และ “Raviel, Lord of Phantasms” ที่มีชื่อต่างกันที่เราควบคุม.
• 1+ : ในแต่ละครั้งที่อีกฝ่ายอัญเชิญปกติหรือพิเศษ มอนสเตอร์ , เพิ่มไลฟ์พ้อยเรา เท่ากับพลังโจมตีมอนสเตอร์ใบนั้น.
• 2+ : ยกเลิกการสั่งใช้เอฟเฟค ของมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุม.
• 3 : มอนสเตอร์ที่ถูกส่งลงสุสานอีกฝ่ายจะถูกรีมูฟแทน.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ในระหว่างเทิร์นเรา , ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์เลเวล 10 : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ กับดักต่อเนื่อง จากสุสานเราขึ้นมือ 1 ใบ.

SD38-JP041 Phantasm Emperor Trilojig

SD38-JPP01 Uria, Lord of Searing Flames

SD38-JPP02 Hamon, Lord of Striking Thunder

SD38-JPP03 Raviel, Lord of Phantasms

SD38-JPP04 Armityle the Chaos Phantom

SD38-JPP05 Dimension Fusion Destruction
เวทมนตร์ปกติ
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อ “Phantom” จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ , แบบไม่สนใจเงื่อนไขการอัญเชิญ , โดย รีมูฟ วัตถุดิบที่ระบุไว้จากบนมือ , ฟิลด์ , และ/หรือ สุสาน ของเรา , และ เราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่อัญเชิญมาแบบพิเศษ. ถ้า เราควบคุม “Uria, Lord of Searing Flames” , “Hamon, Lord of Striking Thunder” , หรือ “Raviel, Lord of Phantasms” , (ต่อเนื่อง) อีกฝ่ายจะไม่สามารถสั่งใช้ การ์ดหรือเอฟเฟค ตอบสนองการสั่งใช้การ์ดใบนี้.

SD38-JPT01 Phantasm Token

SD38-JPT02 Phantasmal Martyrs Token

Facebook Comments