24 พฤศจิกายน 2020

Y G O P r o T H

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand

[ROTD] Rise of the Duelist

รหัส : ROTD
วางจำหน่าย : 18 เมษา 2020
สินค้า 1 กล่อง ประกอบด้วย :
• ซองสุ่มเสริม 30 ซอง
• แต่ละซองมีการ์ด 5 ใบ

รายละเอียดของการ์ด :
• 1 Holographic Rare
• 8 Ultra Rare มีโอกาสเป็น Ultimate Rare , Secret Rare , Prismatic Secret Rare
• 10 Super Rare มีโอกาสเป็น Secret Rare , Prismatic Secret Rare
• 18 Rare
• 44 Common

ROTD-JP001 Gaia The Magical Knight
ธาตุแสง / เผ่านักรบ / เลเวล 7 / มอนฯ-เอฟเฟค / 2300 / 2100
(เงื่อนไข) การ์ดใบนี้นับว่าติดชื่อ “Gaia The Fierce Knight”. เสมอ)
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายควบคุมมอนสเตอร์ฝ่ายเดียว , หรือ ถ้า อีกฝ่ายควบคุมมอนสเตอร์พลังโจมตี 2300 หรือมากกว่า , (ไม่ระบุ) เราสามารถ อัญเชิญปกติ การ์ดใบนี้แบบไม่ต้องสังเวย.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติหรือพิเศษ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่ามังกร เลเวล 5 จากบนมือหรือสุสานในรูปแบบป้องกัน 1 ใบ.

ROTD-JP002 Cursed Dragon – Curse of Dragon
ธาตุมืด / เผ่ามังกร / เลเวล 5 / มอนฯ-เอฟเฟค / 2000 / 1500
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติหรือพิเศษ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ เวทย์/กับดัก ที่เขียนชื่อ “Gaia The Fierce Knight” อยู่ในเอฟเฟค , จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า “Gaia The Fierce Knight” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ยกเลิกเอฟเฟคมอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุม ที่มีพลังโจมตีเท่ากับหรือน้อยกว่ามอนสเตอร์ที่เราเลือก , จนจบเทิร์นนี้.

ROTD-JP003 Catapult Turtle of Cannon fire
ธาตุน้ำ / เผ่าวารี / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1000 / 2000
(เงื่อนไข) เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gaia The Fierce Knight” หรือ มอนสเตอร์เผ่ามังกรเลเวล 5 จากบนมือหรือเด็คเรา 1 ใบ.

ROTD-JP004 Gaia Soldier The Fierce Knight
ธาตุมืด / เผ่านักรบ / เลเวล 8 / มอนฯ-เอฟเฟค / 2600 / 2100
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1)(2)(3) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน : (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ฟิวชั่นเผ่ามังกร 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษ สำเร็จ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์รูปแบบโจมตี 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เปลี่ยนเป็นป้องกัน.
(3) (คอส) เราสามารถ สังเวย การ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์เผ่านักรบเลเวล 7 หรือมากกว่า จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.

ROTD-JP012 Flame Noble Knight Astolfo
ธาตุไฟ / เผ่านักรบ / เลเวล 1 / มอนฯ-เอฟเฟค / 500 / 200
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้ดูเอลละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์ธาตุไฟเผ่านักรบ จากบนมือหรือสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา , แล้ว เราสามารถ ทำให้ การ์ดใบนี้มีเลเวลกลายเป็นเหมือนกับเลเวลมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟ.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้ จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ในระหว่างสแตนบายเฟสที่ 2 หลังจากสั่งใช้เอฟเฟคนี้ , อัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้ที่ถูกรีมูฟอยู่ , แล้ว เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ธาตุไฟเผ่านักรบ ที่ถูกรีมูฟอยู่หรือในสุสานเรา 1 ใบ.

ROTD-JP013 Flame Noble Knight Ogier
ธาตุไฟ / เผ่านักรบ / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1500 / 2000
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติหรือพิเศษ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์ธาตุไฟเผ่านักรบ หรือ การ์ดติดชื่อ “Noble Arms” จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่านักรบ ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) สวมใส่การ์ดใบนี้ให้กับเป้าหมายที่เราควบคุม.
(3) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์ที่ถูกการ์ดใบนี้สวมใส่จะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟคการ์ด.

ROTD-JP014 Flame Noble Knight Olivier
ธาตุไฟ / เผ่านักรบ / เลเวล 4 / มอนฯ-จูนเนอร์-เอฟเฟค / 1000 / 1500
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์ธาตุไฟเผ่านักรบหรือเวทย์สวมใส่ จากบนมือเราหรือที่หงายหน้าบนฟิลด์ ลงสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา , และถ้าทำสำเร็จ , เลเวลการ์ดใบนี้จะกลายเป็น 1.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่านักรบที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) สวมใส่การ์ดใบนี้ให้กับเป้าหมายที่เราควบคุม.
(3) (ต่อเนื่อง) อีกฝ่ายไม่สามารถเล็งเป้ามอนสเตอร์ที่ถูกการ์ดใบนี้สวมใส่ด้วยเอฟเฟคการ์ด.

ROTD-JP015 Flame Noble Knight Maugis
ธาตุไฟ / เผ่านักรบ / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1500 / 1000
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน : (คอส) เราสามารถ สับ มอนสเตอร์ธาตุไฟเผ่านักรบใบอื่น และ/หรือ การ์ดติดชื่อ “Noble Arms” ที่ถูกรีมูฟอยู่ และ/หรือ ในสุสานเรากลับเด็ค รวมกัน 3 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) จั่วการ์ด 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่านักรบ ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) สวมใส่การ์ดใบนี้ให้กับเป้าหมายที่เราควบคุม.
(3) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์ที่ถูกการ์ดใบนี้สวมใส่จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้.

ROTD-JP016 Melphy Rabbi
ธาตุดิน / เผ่าสัตว์ป่า / เลเวล 2 / มอนฯ-ปกติ / 0 / 2100

ROTD-JP017 Melphy Feni
ธาตุดิน / เผ่าสัตว์ป่า / เลเวล 2 / มอนฯ-เอฟเฟค / 100 / 300
(เงื่อนไข) เอฟเคฟ (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายอัญเชิญปกติหรือพิเศษ มอนสเตอร์ , หรือ ถ้า การ์ดใบนี้ถูกเล็งเป้าโจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้กลับขึ้นมือ , แล้ว เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าจากบนมือเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.

ROTD-JP018 Melphy Cathy
ธาตุดิน / เผ่าสัตว์ป่า / เลเวล 2 / มอนฯ-เอฟเฟค / 200 / 200
(เงื่อนไข) เอฟเคฟ (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายอัญเชิญปกติหรือพิเศษ มอนสเตอร์ , หรือ ถ้า การ์ดใบนี้ถูกเล็งเป้าโจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้กลับขึ้นมือ , แล้ว เราสามารถ นำ มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าจากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.

ROTD-JP019 Melphy Puppy
ธาตุดิน / เผ่าสัตว์ป่า / เลเวล 2 / มอนฯ-เอฟเฟค / 300 / 100
(เงื่อนไข) เอฟเคฟ (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายอัญเชิญปกติหรือพิเศษ มอนสเตอร์ , หรือ ถ้า การ์ดใบนี้ถูกเล็งเป้าโจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้กลับขึ้นมือ , แล้ว เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า เลเวล 2 หรือน้อยกว่า จากเด็คเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.

ROTD-JP020 Melphy Pony
ธาตุดิน / เผ่าสัตว์ป่า / เลเวล 2 / มอนฯ-เอฟเฟค / 300 / 100
(เงื่อนไข) เอฟเคฟ (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายอัญเชิญปกติหรือพิเศษ มอนสเตอร์ , หรือ ถ้า การ์ดใบนี้ถูกเล็งเป้าโจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้กลับขึ้นมือ , แล้ว เราสามารถ นำ มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า เลเวล 2 หรือน้อยกว่า จากสุสานเราขึ้นมือ 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.

ROTD-JP026 Machina Reserbreak
ธาตุมืด / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1200 / 1800
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน : (คอส) เราสามารถ ส่ง การ์ดใบนี้จากบนมือหรือฟิลด์ ลงสุสาน , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Machina” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอรืใบนั้นจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1200 จนจบเทิร์นนี้.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Machina” ถูกทำลายจากการต่อสู้กับมอนสเตอรือีกฝ่าย , ในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (สั่งใช้เอฟเดฟค) นำ การ์ดใบนี้ขึ้นมือ.

ROTD-JP027 Unauthorized Device Malefactor
ธาตุมืด / เผ่าเครื่องจักร / มอนฯ-ยูเนี่ยน-เอฟเฟค / 500 / 0
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง : เลือกใช้เอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้.
• (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่เราคบวคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) สวมใส่การ์ดใบนี้ให้กับเป้าหมาย. ถ้า มอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่จะถูกทำลายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟคการ์ด , ทำลาย การ์ดใบนี้แทน.
• (สั่งใช้เอฟเฟค) ยกเลิกการสวมใส่การ์ดใบนี้ และ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกทำลายและถูกส่งลงสุสาน ในขณะที่สวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้.

ROTD-JP028 Mathmech Diameter
ธาตุแสง / เผ่าไซเบิร์ส / มอนฯ-จูนเนอร์-เอฟเฟค / 1000 / 1500
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติสำเร็จ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าไซเบิร์สเลเวล 4 ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น , แต่มอนสเตอร์ใบนั้นจะไม่สามารถ สั่งใช้เอฟเฟค.
(2) (ไม่ระบุ) มอนสเตอร์ติดชื่อ “Mathmech” ที่ใช้การ์ดใบนี้จากบนฟิลด์เป็นวัตถุดิบอัญเชิญซิงโครหรือเอ็กซ์ซีส จะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้.
● (เงื่อนไข) ฉับพลัน , 1 ครั้ง ในระหว่างเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษสำเร็จ , เมื่อ อีกฝ่าย สั่งใช้การ์ดหรือสั่งใช้เอฟเฟค : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ยกเลิกการสั่งใช้เอฟเฟคนั้น.

ROTD-JP029 Nemesys Keystone
ธาตุดิน / เผ่าหิน / เลเวล 1 / มอนฯเอฟเฟค / 700 / 0
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟอยู่ 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ ; (สั่งใช้) อัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือเรา , และถ้าทำสำเร็จ , สับ การ์ดใบนั้นกลับเด็ค.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟส , ถ้า การ์ดใบนี้ถูกรีมูฟอยู่ , และถูกรีมูฟในเทิร์นนี้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนี้ขึ้นมือเรา.

ROTD-JP036 Megalith Phul
ธาตุดิน / เผ่าหิน / เลเวล 2 / มอนฯ-พิธีกรรม-เอฟเฟค / 500 / 2000
(เงื่อนไข) เราสามารถอัญเชิญพิธีกรรมการ์ดใบนี้ด้วยการ์ดติดชื่อ “Megalith”. เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิธีกรรม สำเร็จ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์พิธีกรรมในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) การ์ดใบนี้จะมีเลเวล กลายเป็นเท่ากับ เลเวลมอนสเตอร์ใบนั้น , แล้ว นำ มอนสเตอร์ใบนั้นขึ้นมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเมนเฟส : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิธีกรรม มอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อ “Megalith” จากบนมือหรือเด็คเรา 1 ใบ , โดยสังเวยมอนสเตอร์จากบนมือหรือฟิลด์เรา , ให้มีเลเวลเท่ากับหรือมากกว่า มอนสเตอร์ใบนั้น.

ROTD-JP037 Gaia the Dragon Magic Champion
ธาตุลม / เผ่ามังกร / เลเวล 7 / มอนฯ-ฟิวชั่น-เอฟเฟค / 2600 / 2100
วัตถุดิบ : มอนฯติดชื่อ “Gaia The Fierce Knight” 1 ใบ + มอนฯเผ่ามังกรเลเวล 5 จำนวน 1 ใบ
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (2) กับ (3) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้จะมีชื่อกลายเป็น “Gaia The Fierce Knight” ในขณะอยู่ในโซนมอนสเตอร์.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเมนเฟส : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดใบอื่นบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีลดลง 2600 , และถ้าทำสำเร็จ , ทำลายการ์ดใบนั้น.
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายจากการต่อสู้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถเพิ่มพลังโจมตีการ์ดใบนี้ 2600.

ROTD-JP041 Flame Noble Knight Leader Roland
ธาตุไฟ / เผ่านักรบ / เลเวล 5 / มอนฯ-ซิงโคร-จูนเนอร์-เอฟเฟค / 2000 / 500
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ 1 ใบ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญซิงโคร สำเร็จ : (คอส) เราสามารถ สั่งใช้เอฟเฟคนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ในระหว่างเอนเฟสเทิร์นนี้ , ส่ง เวทย์สวมใส่จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ , แล้ว , นำ มอนสเตอร์เผ่านักรบจากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเมนเฟส , ถ้า การ์ดใบนี้ อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่านักรบที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) สวมใส่การ์ดใบนี้ให้กับเป้าหมายที่เราควบคุมในฐานะการ์ดสวมใส่ที่มีเอฟเฟคต่อไปนี้.
● มอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 500.

ROTD-JP042 Flame Noble Knight Emperor Charle
ธาตุไฟ / เผ่านักรบ / เลเวล 9 / มอนฯ-ซิงโคร-เอฟเฟค / 3000 / 200
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ 1 ใบ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์บนฟิลด์ถูกสวมใส่ด้วยการ์ดสวมใส่ (รวมถึงในดาเมจสเต็ป) : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำลาย การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟส : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สวมใส่ เวทย์สวมใส่ จากบนมือหรือสุสาน ให้กับการ์ดใบนี้ 1 ใบ , แล้ว เราสามารถ สวมใส่ มอนสเตอร์ธาตุไฟเผ่านักรบ จากเด็คเราให้กับการ์ดใบนี้ในฐานะการ์ดสวมใส่ที่มีเอฟเฟคต่อไปนี้.
● มอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 500.

ROTD-JP044 Melphys of the Forest
ธาตุดิน / เผ่าสัตว์ป่า / แรงค์ 2 / มอนฯ-เอ็กซ์ซีส-เอฟเฟค / 500 / 2000
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ เลเวล 2 x 2
(เงื่อนไข) เอฟเคฟ (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ถอดวัตถุดิบ จากการ์ดใบนี้ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดติดชื่อ “Melphys” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Melphys” ใบอื่นที่หงายหน้าที่เราควบคุม ถูกนำขึ้นมือ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์หงายหน้าใบนั้นจะโจมตีไม่ได้ , และ เอฟเฟคไร้ผล.

ROTD-JP045 Melphy Mamee
ธาตุดิน / เผ่าสัตว์ป่า / แรงค์ 2 / มอนฯ-เอ็กซ์ซีส-เอฟเฟค / 1000 / 1000
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า เลเวล 2 x 2 ใบ ขึ้นไป
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ เลือกมอนสเตอรืเผ่าสัตว์ป่า จากบนมือหรือฟิลด์ มาเติมวัตถุดิบให้การ์ดใบนี้.
(2) (เงื่อนไข) การ์ดใบนี้จะได้รับเอฟเฟคตามจำนวนวัตถุดิบที่มี.
• 3+ : (ต่อเนื่อง) ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้.
• 4+ : (ต่อเนื่อง) เราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ที่เกี่ยวข้องกับการ์ดใบนี้
• 5+ : (เงื่อนไข) เมื่อ มีการประกาศโจมตีที่เกี่ยวข้องกับการ์ดใบนี้ และ มอนสเตอร์รูปแบบโจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย เท่ากับ พลังโจมตีของมอนสเตอร์รูปแบบโจมตีใบนั้น.

ROTD-JP048 Ancient Warriors – Generals Twin Dragons
ธาตุลม / เผ่านักรบสัตว์ / ลิงก์ 2 / มอนฯ-ลิงก์-เอฟเฟค / 1100 / –
ลูกศร : ซ้ายล่าง , ขวาล่าง
วัตถุดิบ : มอนฯเผ่านักรบสัตว์ 2 ใบ , โดยมีมอนฯธาตุลมติดชื่อ “Ancient Warriors” รวมอยู่ด้วย
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (3) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญลิงก์ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดติดชื่อ “Ancient Warriors” จากเด็คเราขึ้นมือเรา 1 ใบ.
(2) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์ติดชื่อ “Ancient Warriors” ที่เราควบคุมทั้งหมด ได้รับพลังโจมตี/ป้องกัน เพิ่มขึ้น 500.
(3) (เงื่อนไข) ฉับพลัน : (คอส) เราสามารถ ส่ง การ์ดบนมือหรือฟิลด์เรา ลงสุสาน 1 ใบ , แล้ว เล็งเป้า การ์ดที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนั้นกลับขึ้นมือ.

ROTD-JP049 Galloping Gaia
เวทย์ฟิลด์
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) ตราบที่เราควบคุม “Gaia The Fierce Knight” , อีกฝ่ายจะไม่สามารถ สั่งใช้การ์ด หรือ สั่งใช้เอฟเฟค ในระหว่างแบทเทิลเฟส.
(2) เราสามารถสั่งใช้เอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้.
● (คอส) แสดง มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gaia The Fierce Knight” จากบนมือเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์เผ่ามังกรเลเวล 5 จากเด็คขึ้นมือเรา 1 ใบ.
● (คอส) แสดง มอนสเตอร์เผ่ามังกรเลเวล 5 จากบนมือเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gaia The Fierce Knight” จากเด็คขึ้นมือเรา 1 ใบ.

ROTD-JP050 Spiral Fusion
เวทย์ปกติ
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญฟิวชั่น มอนสเตอร์ฟิวชั่นเผ่ามังกรจากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ , โดยใช้วัตถุดิบฟิวชั่นจากบนมือ และ/หรือ บนฟิลด์ของเรา , และ ถ้ามอนสเตอร์ใบนั้นเป็น “Gaia The Fierce Knight” , มอนสเตอร์ใบนั้นจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 2600 , และสามารถโจมตีมอนสเตอร์ได้มากสุด 2 ครั้งในแบทเทิลเฟส.

ROTD-JP053 “Flame Noble Arms – Durandal”
เวทย์สวมใส่
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , อย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ตราบที่การ์ดใบนี้สวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ธาตุไฟเผ่านักรบ เลเวล 5 หรือน้อยกว่า จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , แล้ว ทำลาย การ์ดใบนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน เพราะ มอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่อยู่ ถูกส่งลงสุสาน : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ธาตุไฟเผ่านักรบ เลเวล 5 หรือ น้อยกว่า ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น , และ เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ จนจบเทิร์นนี้ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่านักรบ.

ROTD-JP054 “Flame Noble Arms – Hauteclere”
เวทย์สวมใส่
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , อย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ตราบที่การ์ดใบนี้สวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ในเทิร์นนี้ , เราจะไม่สามารถ ประกาศโจมตีด้วยมอนสเตอร์ใบอื่น , และ มอนสเตอร์ที่เลือกจะสามารถโจมตีได้ 2 ครั้งในแบทเทิลเฟส , แล้ว ทำลาย การ์ดใบนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน เพราะ มอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่อยู่ ถูกส่งลงสุสาน : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย มอนสเตอร์ใบนั้น.

ROTD-JP055 “Flame Noble Arms – Joyeuse”
เวทย์สวมใส่
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , อย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ตราบที่การ์ดใบนี้สวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ธาตุไฟเผ่านักรบ ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนั้นขึ้นมือเรา , แล้ว ทำลาย การ์ดใบนี้.
(2) (2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน เพราะ มอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่อยู่ ถูกส่งลงสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ธาตุไฟเผ่านักรบ จากบนมือเรา 1 ใบ.

ROTD-JP056 Melphy Tag
เวทย์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Melphy” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น.

ROTD-JP057 Melphy Hide and Seek
เวทย์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) ครั้งแรก , ในแต่ละเทิร์น , มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าที่เราควบคุมจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟคการ์ด.
(2) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าที่มีชื่อต่างกันในสุสานเรา 3 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) สับ การ์ดเหล่านั้นกลับเด็ค , แล้ว , จั่วการ์ด 1 ใบ.

ROTD-JP059 Magallanica, the Deep Sea City
เวทย์ฟิลด์
(เงื่อนไข) การ์ดใบนี้นับว่าเป็น “Umi” ตลอดเวลา.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อสั่งใช้การ์ดใบนี้ : (สั่งใช้การ์ด) เราสามารถ วาง มอนสเตอร์ธาตุน้ำจากเด็คเราไว้บนสุดของเด็ค 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ธาตุน้ำที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เพิ่มเลเวลมอนสเตอร์ใบนั้น 1 หรือ 2 เลเวล จนจบเทิร์นนี้.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ในระหว่างเมนเฟสเรา , ถ้า เราอัญเชิญซิงโครมอนสเตอร์ธาตุน้ำ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ดู การ์ดบนมืออีกฝ่าย , และถ้าทำสำเร็จ , รีมูฟ การ์ด 1 ใบจากในนั้นแบบหงายหน้า จนถึงเอนเฟส.

ROTD-JP060 Ancient Warriors Saga – Southeast Wind
เวทย์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) ส่ง การ์ดใบนี้ลงสุสานในระหว่างสแตนบายเฟสที่ 2 หลังจากสั่งใช้การ์ดใบนี้.
(1) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) โยนเหรียญ 1 ครั้ง. ถ้าผลลัพธ์เป็นหัว , ส่งการ์ดใบนี้ลงสุสาน.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกส่งจากโซนเวทย์&กับดักลงสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ , จนจบเทิร์นนี้ , อีกฝ่ายจะไม่สามารถ สั่งใช้การ์ด หรือ สั่งใช้เอฟเฟค ตอบสนองการสั่งใช้เอฟเฟค การ์ดติดชื่อ “Ancient Warriors” ของเรา , และ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Ancient Warriors” ที่เราควบคุมทั้งหมดจะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้.
● (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ประกาศโจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำลาย การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ.

ROTD-JP066 Dragon Cycle of Celestial Illusions
เวทย์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , อย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) สังเวย มอนสเตอร์เผ่ามังกรมายา 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) นำ มอนสเตอร์เผ่ามังกรมายา จากเด็คขึ้นมือ 1 ใบ , แล้ว , ถ้า เราสังเวย มอนสเตอร์ไม่มีเอฟเฟค เพื่อสั่งใช้การ์ดใบนี้ , เราสามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ใบนั้นแทนได้ , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา , ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ไม่มีเอฟเฟคหงายหน้า : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้ จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดติดชื่อ “Tenyi” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

ROTD-JP068 Spiral Discharge
กับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) ตราบที่ “Gaia The Fierce Knight” อยู่ในโซนมอนสเตอร์ของเรา , มอนสเตอร์อีกฝ่ายจะไม่สามารถเล็งเป้าโจมตีมอนสเตอร์เรา , ยกเว้น “Gaia The Fierce Knight”.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อมีการประกาศโจมตีเกี่ยวกับ “Gaia The Fierce Knight” : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบนั้น.

ROTD-JP069 Spiral Reborn
กับดักปกติ
(เงื่อนไข) สั่งใช้งาน การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่ามังกรเลเวล 7 หรือน้อยกว่า ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น , และ ถ้า มอนสเตอร์ใบนั้นคือ “Gaia The Fierce Knight” , อีกฝ่ายจะไม่สามารถเล็งเป้ามอนสเตอร์ใบนั้นด้วยเอฟเฟค , และไม่ถูกทำลายด้วยเอฟเฟคการ์ด.

ROTD-JP072 Olifant Horn
กับดักปกติ
(เงื่อนไข) สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) สั่งใช้เอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้ ;
● (เอฟเฟค) รีมูฟ เวทย์สวมใส่ จากบนฟิลด์หรือสุสานเรา 1 ใบ , แล้ว ทำลาย การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ.
● (เอฟเฟค) ทำลาย มอนสเตอร์ติดชื่อ “Roland” ที่เราควบคุม 1 ใบ , แล้ว อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ธาตุไฟเผ่านักรบ จากเด็คเราในรูปแบบป้องกัน ให้มีเลเวลรวมกันเท่ากับ 9 , มากสุด 3 ใบ , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล , และ เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จนจบเทิร์นถัดไปของเรา , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่านักรบ.

ROTD-JP073 Melphy Time
กับดักปกติ
(1) (คอส) ถอด วัตถุดิบ จากมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสเผ่าสัตว์ป่าที่เราควบคุม กี่ใบก็ได้ , แล้ว เล็งเป้า การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุมในจำนวนที่เท่ากัน ; (สั่งใช้การ์ด) นำ การ์ดเหล่านั้นกลับขึ้นมือ , และ มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสเผ่าสัตว์ป่าที่เราควบคุมทั้งหมด ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 500 ตามจำนวนวัตถุดิบที่ถอด , จนจบเทิร์นนี้.

ROTD-JP076 Shaddollook
กับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟส : (สั่งใช้การ์ด) เราสามารถ อัญเชิญฟิวชั่น มอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อ “Shaddoll” จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ , โดยการีมูฟมอนสเตอร์จากบนฟิลด์ และ/หรือ สุสาน ในฐานะวัตถุดิบฟิวชั่น , แต่ มอนสเตอร์ใบนั้นจะโจมตีโดยตรงไม่ได้ , แล้ว เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมที่มีธาตุเหมือนมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญฟิวชั่นลงสุสาน 1 ใบ.

ROTD-JP077 Dragonmaid Clean-Up
กับดักปกติ
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , อย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่ามังกร ที่เราควบคุม 1 ใบ และ การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุมหรือสุสานอีกฝ่าย 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) นำ การ์ดเหล่านั้นขึ้นมือ.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Dragonmaid” จากบนมือหรือสุสานเรา ในรูปแบบป้องกัน 1 ใบ , แต่จะถูกนำกลับขึ้นมือในระหว่างเอนเฟส.

Facebook Comments