24 พฤศจิกายน 2020

Y G O P r o T H

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand

[PHRA] Phantom Rage

วางจำหน่าย : 8 สิงหาคม 2020
รายละเอียด : การ์ดเสริมธีมเก่าจากอนิเมะ และ การ์ดใหม่ออริจินอล OCG เช่น F.A., Nephthys, Phantom Knights, Prank-Kids, Raidraptor, Rank-Up-Magic, Rebellion, The Phantom Knights, “U.A.”, Xyz, Xyz Dragon , Datascape, Souten , Tribrigade
1 บ๊อกซ์ ประกอบด้วย :
• ซองสุ่มการ์ด 30 ซอง
• แต่ละซองมีการ์ด 5 ใบ
รายละเอียดการ์ดในบ๊อกซ์ : ทั้งหมด 80 แบบ
• ระดับ Holographic Rare 1 แบบ
• ระดับ Ultra Rare 8 แบบ
• ระดับ Super Rare 10 แบบ
• ระดับ Rare 18 แบบ
• ระดับ Common 44 แบบ
สำหรับระดับ Ultra Rare และ Super Rare จะมีโอกาสเป็นระดับ Ultimate Rare , Secret Rare, Prismatic Secret Rare

PHRA-JP001 Raiders’ Wing
ธาตุมืด / เผ่าสัตว์ปีก / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 0 / 2000
(เงื่อนไข) การ์ดใบนี้นับว่าเป็นการ์ดติดชื่อ “The Phantom Knights” และ เป็นการ์ดติดชื่อ “Raidraptor” เสมอ.)
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่บนมือหรือสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ ถอดวัตถุดิบ จาก มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส ธาตุมืด ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ , แต่ จะถูกรีมูฟเมื่อออกจากฟิลด์.
(2) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสที่มีธาตุเดิมเป็น ธาตุมืด และ มีการ์ดใบนี้เป็นวัตถุดิบ จะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้.
• (ต่อเนื่อง) ไม่ถูกเล็งเป้าโดยเอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย.

PHRA-JP002 The Phantom Knights of Stained Greaves
ธาตุมืด / เผ่านักรบ / เลเวล 3 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1200 / 600
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “The Phantom Knights” ถูกอัญเชิญพิเศษลงบนฟิลด์เรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา , แล้ว เราสามารถ เพิ่ม เลเวลการ์ดใบนี้ขึ้น 1 เลเวล.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “The Phantom Knights” จากบนมือเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ , แล้ว เราสามารถ เพิ่ม เลเวลการ์ดใบนั้นขึ้น 1 เลเวล.

PHRA-JP003 The Phantom Knights of Tear Scale
ธาตุมืด / เผ่านักรบ / เลเวล 3 / มอนฯ-เอฟเฟค / 600 / 1600
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ส่ง การ์ดติดชื่อ “Phantom Knights” จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดติดชื่อ “Phantom Knights” ใบอื่นถูกรีมูฟจากสุสานเรา , และ การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ , แต่ จะถูกรีมูฟเมื่อออกจากฟิลด์.

PHRA-JP004 Raidraptor – Heel Eagle
ธาตุมืด / เผ่าสัตว์ปีก / เลเวล 3 / มอนฯ-เอฟเฟค / 700 / 700
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Raidraptor” เท่านั้น : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือ.
(2) (เงื่อนไข) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า การ์ดเวทย์/กับดัก ติดชื่อ “Raidraptor” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนั้นขึ้นมือเรา.

PHRA-JP005 Raidraptor – Strangle Lanius
ธาตุมืด / เผ่าสัตว์ปีก / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1600 / 1100
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์ ธาตุมืด : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา , ตามด้วย เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ จนจบเทิร์นนี้ , ยกเว้น มอนสเตอร์ ธาตุมืด.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส ที่เราควบคุม มีวัตถุดิบเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส ธาตุเดิมเป็นธาตุมืด : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Raidraptor” เลเวล 4 หรือ น้อยกว่า ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล.

PHRA-JP006 Tribrigade Navel
ธาตุลม / เผ่าสัตว์ปีก / เลเวล 1 / มอนฯ-เอฟเฟค / 0 / 2000
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรบสัตว์ , สัตว์ปีก จากสุสานเรา กี่ใบก็ได้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ลิงก์เผ่าสัตว์ป่า , นักรบสัตว์ , สัตว์ปีก จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเราที่มีระดับลิงก์เท่ากับจำนวนการ์ดที่ถูกรีมูฟไป 1 ใบ , จนจบเทิร์นนี้ , เราจะไม่สามารถ ใช้ มอนสเตอร์เป็นวัตถุดิบลิงก์ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรบสัตว์ , สัตว์ปีก.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Tribrigade” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.

PHRA-JP007 Tribrigade Ceras
ธาตุดิน / เผ่าสัตว์ป่า / เลเวล 2 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1200 / 1500
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรบสัตว์ , สัตว์ปีก ใบอื่น 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือ.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรบสัตว์ , สัตว์ปีก จากสุสานเรา กี่ใบก็ได้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ลิงก์เผ่าสัตว์ป่า , นักรบสัตว์ , สัตว์ปีก จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเราที่มีระดับลิงก์เท่ากับจำนวนการ์ดที่ถูกรีมูฟไป 1 ใบ , จนจบเทิร์นนี้ , เราจะไม่สามารถ ใช้ มอนสเตอร์เป็นวัตถุดิบลิงก์ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรบสัตว์ , สัตว์ปีก.

PHRA-JP008 Tribrigade Fractaur
ธาตุไฟ / เผ่านักรบสัตว์ / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1900 / 1600
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ส่ง การ์ดใบนี้จากบนมือหรือฟิลด์ ลงสุสาน ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ส่ง มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรบสัตว์ , สัตว์ปีก จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรบสัตว์ , สัตว์ปีก จากสุสานเรา กี่ใบก็ได้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ลิงก์เผ่าสัตว์ป่า , นักรบสัตว์ , สัตว์ปีก จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเราที่มีระดับลิงก์เท่ากับจำนวนการ์ดที่ถูกรีมูฟไป 1 ใบ , จนจบเทิร์นนี้ , เราจะไม่สามารถ ใช้ มอนสเตอร์เป็นวัตถุดิบลิงก์ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรบสัตว์ , สัตว์ปีก.

PHRA-JP009 Hashashiyan Dragma
ธาตุแสง / เผ่าจอมเวทย์ / เลเวล 8 / มอนฯ-เอฟเฟค / 2000 / 1500
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ฟิวชั่น , ซิงโคร , เอ็กซ์ซีส , ลิงก์ ถูกส่งลงสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญพิเศษ จากบนมือ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดติดชื่อ “Dragma” ในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนี้ขึ้นมือเรา.
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์อีกฝ่ายประกาศโจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำให้ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Dragma” ทั้งหมดที่เราควบคุมมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 500.

PHRA-JP010 Datascape Lady – Ruirui
ธาตุลม / เผ่าไซคิก / เลเวล 3 / มอนฯ-จูนเนอร์-เอฟเฟค / 1600 / 600
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. ในเทิร์นที่ใช้เอฟเฟค (1) , จนจบเทิร์นนี้ , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ , ยกเว้น เวเวล/แรงค์ 3 หรือมากกว่า.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่บนมือเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดติดชื่อ “Datascape” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ส่ง การ์ดติดชื่อ “Datascape” ที่มีประเภท (มอนสเตอร์,เวทย์,กับดัก) ต่างกับมอนสเตอร์ใบนั้น จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ , แล้ว เราสามารถ นำ การ์ดติดชื่อ “Datascape” ที่มีประเภทต่างกับการ์ดที่เล็งเป้าและการ์ดที่ถูกส่งลงสุสาน จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

PHRA-JP011 Datascape Savant – Laolao
ธาตุลม / เผ่าไซคิก / เลเวล 6 / มอนฯ-จูนเนอร์-เอฟเฟค / 0 / 2400
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. ในเทิร์นที่ใช้เอฟเฟค (1) , จนจบเทิร์นนี้ , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ , ยกเว้น เวเวล/แรงค์ 3 หรือมากกว่า.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่บนมือเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดติดชื่อ “Datascape” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ส่ง การ์ดติดชื่อ “Datascape” ที่มีประเภท (มอนสเตอร์,เวทย์,กับดัก) ต่างกับมอนสเตอร์ใบนั้น จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ , แล้ว เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Datascape” จากสุสานเรา ที่มีชื่อต่างกับการ์ดที่เราส่งลงสุสาน 1 ใบ , ในรูปแบบป้องกัน , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล.

PHRA-JP012 Datascape Zhi – Zhizhi
ธาตุดิน / เผ่ามังกรมายา / เลเวล 3 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1000 / 1600
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. ในเทิร์นที่ใช้เอฟเฟค (1) , จนจบเทิร์นนี้ , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ , ยกเว้น เวเวล/แรงค์ 3 หรือมากกว่า.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่บนมือเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดติดชื่อ “Datascape” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ส่ง การ์ดติดชื่อ “Datascape” ที่มีประเภท (มอนสเตอร์,เวทย์,กับดัก) ต่างกับมอนสเตอร์ใบนั้น จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ , ตามด้วย ในระหว่างเอนเฟสของเทิร์นนี้ , เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Datascape” จากสุสานเราขึ้นมือ 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.

PHRA-JP013 Datascape Qilin – Linlin
ธาตุดิน / เผ่ามังกรมายา / เลเวล 6 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1800 / 600
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. ในเทิร์นที่ใช้เอฟเฟค (1) , จนจบเทิร์นนี้ , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ , ยกเว้น เวเวล/แรงค์ 3 หรือมากกว่า.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่บนมือเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดติดชื่อ “Datascape” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ส่ง การ์ดติดชื่อ “Datascape” ที่มีประเภท (มอนสเตอร์,เวทย์,กับดัก) ต่างกับมอนสเตอร์ใบนั้น จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ , แล้ว เราสามารถ ส่ง การ์ดติดชื่อ “Datascape” ที่มีประเภทต่างกับการ์ดที่เล็งเป้าและการ์ดที่ถูกส่งลงสุสาน จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ.

PHRA-JP014 Yuubi of the Souten Fists
ธาตุแสง / เผ่านักรบ / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1800 / 1000
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Souten” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย มอนสเตอร์ใบนั้น , และถ้าทำสำเร็จ , นำ เวทย์ติดชื่อ “Souten” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อ “Souten” ที่หงายหน้าที่เราควบคุม ที่ได้ผ่านการอัญเชิญฟิวชั่นด้วยเอฟเฟคมอนสเตอร์ ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย , และ การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้ขึ้นมือเรา.

PHRA-JP015 Koukoku of the Souten Kicks
ธาตุแสง / เผ่านักรบ / เลเวล 3 / มอนฯ-เอฟเฟค / 800 / 2000
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Souten” ที่เราควบคุม , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ , ถูกทำลายจากการต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด , ในระหว่างเทิร์นอีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา , แล้ว , เราสามารถ แสดงเอฟเฟคต่อไปนี้.
• ทำลาย มอนสเตอร์ติดชื่อ “Souten” ที่เราควบคุม 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อ “Souten” จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติ/พิเศษ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ กับดักติดชื่อ “Souten” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

PHRA-JP016 Infernity Conjurer
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 3 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1200 / 900
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) ตราบที่เราไม่มีการ์ดบนมือ , มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมทั้งหมดจะมีพลังโจมตีลดลง 800.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา , และ เราไม่มีการ์ดบนมือ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ , แต่จะถูกรีมูฟถ้าออกจากฟิลด์.

PHRA-JP017 Infernity Wildcat
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 3 / มอนฯ-จูนเนอร์-เอฟเฟค / 1400 / 0
(เงื่อนไข) การ์ดใบนี้สามารถถูกอัญเชิญพิเศษด้วยวิธีจากเอฟเฟค (1) ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ไม่ขึ้นเชน) เราสามารถ ส่ง การ์ดติดชื่อ “Infernity” ใบอื่นจากบนมือเราลงสุสาน เพื่อ อัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า เราไม่มีการ์ดบนมือ : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Infernity” จากสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เพิ่ม หรือ ลด เลเวลของการ์ดใบนี้ 1 เลเวล จนจบเทิร์นนี้.

PHRA-JP018 U.A. Libero Spiker
ธาตุดิน / เผ่านักรบ / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1800 / 1800
(เงื่อนไข) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ด้วยเอฟเฟค (1) ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ไม่ขึ้นเชน) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา โดยการ นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “U.A.” ที่เราควบคุมกลับขึ้นมือเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเมนเฟสอีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สับ มอนสเตอร์ติดชื่อ “U.A.” ที่มีเลเวล 5 หรือมากกว่า จากบนมือกลับเด็คเรา 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “U.A.” ที่มีชื่อต่างจากมอนสเตอร์ใบนั้นจากเด็คเรา 1 ใบ , แล้ว , นำ การ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลด์กลับขึ้นมือเรา.

PHRA-JP019 U.A. Playing Manager
ธาตุดิน / เผ่านักรบ / เลเวล 8 / มอนฯ-เอฟเฟค / 2000 / 2600
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราอัญเชิญปกติหรือพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “U.A.” : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษ : (ไม่ระบุ) สั่งใช้เอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้ ;
• (คอส) เล็งเป้า การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบนั้น.
• (เอฟเฟค) เอฟเฟคของมอนสเตอร์ที่หงายหน้าทั้งหมดบนฟิลด์จะไร้ผล , ยกเว้น มอนสเตอร์ติดชื่อ “U.A.”.

PHRA-JP030 Connector of Nephthys
ธาตุลม / เผ่าจอมเวทย์ / เลเวล 2 / มอนฯ-พิธีกรรม-เอฟเฟค / 2000 / 0
(เงื่อนไข) เราสามารถ อัญเชิญพิธีกรรมการ์ดใบนี้ด้วย “Rebirth of Nephthys”. เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิธีกรรม : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อ “Nephthys” จากบนมือหรือเด็คเรา 1 ใบ , ยกเว้น กาณ์ดชื่อนี้. (การอัญเชิญพิเศษนี้นับเป็นการอัญเชิญพิธีกรรม.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกสังเวยโดย , หรือถูกทำลายโดย , เอฟเฟคการ์ดติดชื่อ “Nephthys” : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถใช้เอฟเฟคนี้ , ในระหว่างสแตนบายเฟสถัดไป , ทำลาย การ์ดติดชื่อ “Nephthys” จากบนมือ , เด็ค , ฟิลด์ เรามากสุดอย่างละ 1 ใบ , ยกเว้น มอนสเตอร์พิธีกรรม.

PHRA-JP054 Dragmatism
การ์ดเวทย์สวมใส่
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้สวมใส่ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Dragma” , (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์ใบนั้นจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 100 ตามเลเวลของตน. หากไม่ใช่ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Dragma” , มอนสเตอร์ใบนั้นจะมีพลังโจมตีลดลง 200 ตามจำนวนมอนสเตอร์ติดชื่อ “Dragma” ที่เราควบคุม.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสานเพราะมอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่ถูกทำลาย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ.

PHRA-JP032 Gaia of the Souten Fists
ธาตุแสง / เผ่านักรบ / เลเวล 6 / มอนฯ-ฟิวชั่น-เอฟเฟค / 2100 / 1500
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ติดชื่อ “Souten” จำนวน  2 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์รูปแบบโจมตี ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย มอนสเตอร์ใบนั้น , ตามด้วย การ์ดใบนี้จะโจมตีโดยตรงไม่ได้ จนจบเทิร์นนี้.
(2) (เงื่อนไข) ตราบที่เราควบคุม มอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อ “Souten” ที่ผ่านการอัญเชิญฟิวชั่นโดยใช้มอนสเตอร์เอฟเฟคเป็นวัตถุดิบ , (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อ “Souten” ที่เราควบคุมจะได้รับพลังโจมตี/ป้องกัน เพิ่มขึ้น 300.

PHRA-JP033 Gaiun of the Souten Kicks
ธาตุแสง / เผ่านักรบ / เลเวล 5 / มอนฯ-ฟิวชั่น-เอฟเฟค / 1700 / 2100
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ติดชื่อ “Souten” จำนวน  2 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อ “Souten” ที่เราควบคุมจะถูกทำลายโดยเอฟเฟคการ์ด , (ไม่ขึ้นเชน) เราสามารถ ทำลาย มอนสเตอร์ติดชื่อ “Souten” ที่เราควบคุม 1 ใบแทนได้.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเมนเฟส , ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อ “Souten”ที่ผ่านการอัญเชิญฟิวชั่นโดยใช้มอนสเตอร์เอฟเฟคเป็นวัตถุดิบ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่ผ่านการอัญเชิญพิเศษมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็ค 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เอฟเฟคมอนสเตอร์ใบนั้นจะไร้ผลจนจบเทิร์นนี้.

PHRA-JP034 Kongou, Heavenly General of the Souten
ธาตุแสง / เผ่านักรบ / เลเวล 8 / มอนฯ-ฟิวชั่น-เอฟเฟค / 3000 / 1700
วัตถุดิบ : “Yuubi of the Souten Fists” + มอนฯติดชื่อ “Souten” จำนวน  2 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้โจมตีหรือถูกโจมตี , (ต่อเนื่อง) อีกฝ่ายจะไม่สามารถ สั่งใช้การ์ด หรือ สั่งใช้เอฟเฟค จนจบดาเมจสเต็ป.
(2) (เงื่อนไข) ในขณะคำนวนความเสียที่การ์ดใบนี้โจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมกลับขึ้นมือ 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , เมื่อ มีการสั่งใช้การ์ด หรือ สั่งใช้เอฟเฟค เวทย์/กับดัก ที่มีเอฟเฟคเล็งเป้าการ์ดใบนี้บนฟิลด์ และ เราควบคุมมอนสเตอร์ฟิวชั่น 2 ใบขึ้นไป : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำให้การสั่งใช้งานนั้นไร้ผล.

PHRA-JP035 Armityle the Chaos Phantom – Illusion Nihility Gate
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 12 / มอนฯ-ฟิวชั่น-เอฟเฟค / 0 / 0
วัตถุดิบ : “Uria, Lord of Searing Flames” + “Hamon, Lord of Striking Thunder” + “Raviel, Lord of Phantasms”
(1) (ต่อเนื่อง) ตราบที่การ์ดใบนี้อยู่ในโซนมอนสเตอร์จะนับว่าเป็น “Armityle the Chaos Phantasm”.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ย้าย การควบคุมการ์ดใบนี้ให้อีกฝ่าย.
(3) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟสของเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกเปลี่ยนการควบคุม : (สั่งใช้เอฟเฟค) รีมูฟ การ์ดที่เราควบคุมทั้งหมด , แล้ว , เจ้าของเดิมของการ์ดใบนี้สามารถ อัญเชิญพิเศษ “Armityle the Chaos Phantom” จากเอ็กซ์ตร้าเด็คของตน 1 ใบ , โดยไม่สนใจเงื่อนไขการอัญเชิญ.

PHRA-JP036 Datascape Fox – Xianxian
ธาตุลม / เผ่าไซคิก / เลเวล 9 / มอนฯ-ซิงโคร-เอฟเฟค / 2800 / 2400
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ 1 ใบ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (2) กับ (3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) การ์ดที่ถูกส่งจากฟิลด์ลงสุสานจะถูกรีมูฟแทน.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์ที่เราควบคุมประกาศโจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟอยู่ของใครก็ได้กลับสุสาน 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา , ยกเว้น เทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์จากสุสานเรา 2 ใบ ที่มีเผ่าเดิมและธาตุเดิมต่างกัน ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากสุสาน.

PHRA-JP037 Infernity Hell Archfiend
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 6 / มอนฯ-ซิงโคร-เอฟเฟค / 2200 / 1600
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ 1 ใบ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(1) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดที่หงายหน้าบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เอฟเฟคการ์ดใบนั้นจะไร้ผลจนจบเทิร์นนี้. ถ้า เราไม่มีการ์ดบนมือ , เราสามารถ ทำลาย การ์ดใบนั้นได้ด้วย.
(2) (ต่อเนื่อง) ตราบที่เราไม่มีการ์ดบนมือ , ความเสียหายที่การ์ดใบนี้สร้างให้อีกฝ่ายจะเป็นสองเท่า.
(3) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์ซิงโครธาตุมืดที่ใช้การ์ดใบนี้เป็นวัตถุดิบ , จะสามารถโจมตีได้ 2 ครั้งในแบทเทิลเฟส.

PHRA-JP038 Infernoble Knight General Olivier
ธาตุไฟ / เผ่านักรบ / เลเวล 5 / มอนฯ-ซิงโคร-เอฟเฟค / 2000 / 500
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ 1 ใบ + มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ประกาศโจมตี , ในขณะที่สวมใส่การ์ด : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบนั้น.
(2) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่านักรบที่เราควบคุม 1 ใบ , ยกเว้น เทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากสุสานในฐานะจูนเนอร์ , และถ้าทำสำเร็จ , สวมใส่ มอสเตอร์ที่เราเลือกให้กับการ์ดใบนี้ ในฐานะการ์ดสวมใส่ที่มีเอฟเฟคเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่ 500.

PHRA-JP039 Penguin Heroes
ธาตุน้ำ / เผ่าวารี / เลเวล 6 / มอนฯ-ซิงโคร-เอฟเฟค / 2400 / 1200
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ 1 ใบ + มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1) กับ (3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญซิงโคร : (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Penguin” จากเด็คในรูปแบบป้องกันคว่ำหน้า 1 ใบ.
(2) (ต่อเนื่อง) อีกฝ่ายไม่สามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่คว่ำหน้าด้วยเอฟเฟคการ์ด.
(3) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ถ้า อีกฝ่ายสั่งใช้เอฟเฟคมอนสเตอร์ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ เปลี่ยน มอนสเตอร์ธาตุน้ำที่คว่ำหน้าที่เราควบคุม เป็นหงายหน้าป้องกัน 1 ใบ.

PHRA-JP040 Raiders Knight
ธาตุมืด / เผ่านักรบ / แรงค์ 4 / มอนฯ-เอ็กซ์ซีส-เอฟเฟค / 2000 / 0
วัตถุดิบ : มอนนเตอร์ธาตุมืด เลเวล 4 จำนวน 2 ใบ
(เงื่อนไข) การ์ดใบนี้นับว่าเป็นการ์ดติดชื่อ “Phantom Knights” และ “Raidraptor”. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ถอด วัตถุดิบจากการ์ดใบนี้ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสติดชื่อ “Phantom Knights” , “Raidraptor” , หรือ “Xyz Dragon” ที่มีแรงค์มากกว่าหรือน้อยกว่าการ์ดใบนี้ 1 แรงค์ จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ , โดยใช้การ์ดใบนี้เป็นวัตถุดิบ , แต่ การ์ดใบนั้นจะถูกทำลายในระหว่างเอนเฟสเรา ของเทิร์นถัดไปของอีกฝ่าย. (ส่งต่อวัตถุดิบ.)

PHRA-JP041 Arc Rebellion Xyz Dragon
ธาตุมืด / เผ่ามังกร / แรงค์ 5 / มอนฯ-เอ็กซ์ซีส-เอฟเฟค / 3000 / 2500
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ที่ผ่านการอัญเชิญมาแบบเอ็กซ์ซีสจะไม่ถูกทำลายโดยเอฟเฟคการ์ด.
(2) (คอส) เราสามาร ถอด วัตถุดิบจากการ์ดใบนี้ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) จนจบเทิร์นนี้ , เราจะไม่สามารถโจมตี , ยกเว้น ด้วยการ์ดใบนี้ , ตามด้วย การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น เท่ากับ ผลรวมพลังโจมตีเดิมของมอนสเตอร์ใบอื่นทั้งหมดบนฟิลด์ , แล้ว ถ้า การ์ดใบนี้มีวัตถุดิบเป็น มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส ธาตุมืด , เอฟเฟคของมอนสเตอร์ใบอื่นทั้งหมดบนฟิลด์จะไร้ผลด้วย.

PHRA-JP042 Datascape Shell – Jiajia
ธาตุดิน / เผ่ามังกรมายา / แรงค์ 3 / มอนฯ-เอ็กซ์ซีส-เอฟเฟค / 1000 / 2400
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เลเวล 3 จำนวน 2 ใบขึ้นไป
(1) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง : (คอส) เราสามารถ ถอดวัตถุดิบ จากการ์ดใบนี้ 1 ใบ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ใบนั้นจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ จนจบเทิร์นอีกฝ่าย.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , หลังคำนวนความเสียหาย , ถ้า การ์ดใบนี้ต่อสู้กับมอนสเตอร์อีกฝ่าย และ เรามีมอนสเตอร์ที่มีเผ่าเดิมและธาตุเดิมอยู่ในสุสาน 2 ใบขึ้นไป : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์ใบนั้น.

PHRA-JP043 Datascape Phoenix – Fengfeng
ธาตุดิน / เผ่ามังกรมายา / แรงค์ 6 / มอนฯ-เอ็กซ์ซีส-เอฟเฟค / 2600 / 2000
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เลเวล 6 จำนวน 2 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง : (คอส) เราสามารถ ถอด วัตถุดิบจากการ์ดใบนี้ 2 ใบ , แล้ว เล็งเป้า การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ และ การ์ดในสุสานใครก็ได้ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) รีมูฟ การ์ดเหล่านั้น.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ที่ผ่านการอัญเชิญมาแบบเอ็กซ์ซีส ถูกทำลายจากการโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่าย , หรือ ถูกทำลายจากเอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Datascape” ที่มีเผ่านเดิมและธาตุเดิมเหมือนกันจากเด็คเรา 2 ใบ.

PHRA-JP045 Negalogia AA-Zeus
ธาตุแสง / เผ่าเครื่องจักร / แรงค์ 12 / มอนฯ-เอ็กซ์ซีส-เอฟเฟค / 3000 / 3000
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ เลเวล 12 จำนวน 2 ใบ
(เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ในระหว่างเทิร์นที่มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสต่อสู้ , เราสามารถอัญเชิญเอ็กซ์ซีสการ์ดชื่อนี้ โดยใช้มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสที่เราควบคุม 1 ใบ เป็นวัตถุดิบ. (ส่งต่อวัตถุดิบ.)
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน : (คอส) เราสามารถ ถอด วัตถุดิบจากการ์ดใบนี้ 2 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ส่ง การ์ดใบอื่นทั้งหมดบนฟิลด์ลงสุสาน.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ถ้า การ์ดที่เราควบคุมถูกทำลายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟค , ยกเว้น การ์ดใบนี้ : (คอส) เราสามารถ นำ การ์ดจากบนมือ , เด็ค , หรือ เอ็กซ์ตร้าเด็คของเรา มาเป็นวัตถุดิบให้การ์ดใบนี้ 1 ใบ.

PHRA-JP044 Excited Merfaes
ธาตุดิน / เผ่าสัตว์ป่า / แรงค์ 2 / มอนฯ-เอ็กซ์ซีส-เอฟเฟค / 2000 / 500
วัตถุดิบ : มอนนเตอร์ เลเวล 2 จำนวน 2 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ถอด วัตถุดิบจากการ์ดใบนี้ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ในเทิร์นนี้ , มอนสเตอร์ติดชื่อ “Merfae” ที่เราควบคุมทั้งหมดสามารถโจมตีอีกฝ่ายโดยตรง.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเทิร์นอีกฝ่าย : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสเผ่าสัตว์ป่าที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนั้นกลับเอ็กซ์ตร้าเด็ค , แล้ว เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าเลเวล 2 หรือน้อยกว่า จากสุสานเรา , มากสุด ตามจำนวนวัตถุดิบเอ็กซ์ซีสของมอนสเตอร์ใบนั้น.

PHRA-JP046 Tribrigade Felidgette the Fruitless Flower
ธาตุดิน / เผ่าสัตว์ป่า / ลิงก์ 2 / มอนฯ-ลิงก์-เอฟเฟค / 1600 / –
ลูกศร : ซ้าย , ซ้ายล่าง
วัตถุดิบ : มอนฯเผ่าสัตว์ป่า , นักรับสัตว์ , สัตว์ปีก จำนวน 2 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรับสัตว์ , สัตว์ปีก ที่มีเลเวล 4 หรือน้อยกว่า จากบนมือเรา 1 ใบ , แต่ จนจบเทิร์นนี้ , เราจะไม่สามารถ ใช้ มอนสเตอร์เป็นวัตถุดิบลิงก์ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรบสัตว์ , สัตว์ปีก.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ จั่วการ์ด 1 ใบ , แล้ว วางการ์ดบนมือเราไว้ใต้สุดของเด็ค 1 ใบ.

PHRA-JP047 Tribrigade Lugal the Silver Bullet
ธาตุดิน / เผ่านักรบสัตว์ / ลิงก์ 3 / มอนฯ-ลิงก์-เอฟเฟค / 2300 / –
ลูกศร : ขวา , ล่าง , ขวาล่าง
วัตถุดิบ : มอนฯเผ่าสัตว์ป่า , นักรับสัตว์ , สัตว์ปีก จำนวน 2 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเมนเฟสอีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรับสัตว์ , สัตว์ปีก ที่มีเลเวล 4 หรือน้อยกว่า จากบนมือเราหรือสุสานเรา 1 ใบ , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล , และจะถูกนำกลับขึ้นมือในระหว่างเอนเฟส.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำให้ มอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุมทั้งหมดในขณะนั้น มีพลังโจมตีลดลง 300 ตามจำนวน เผ่าของมอนสเตอร์ที่เราควบคุมที่แตกต่างกัน , จนจบเทิร์นนี้.

PHRA-JP048 Tribrigade Shrike the Wicked Wings
ธาตุมืด / เผ่าสัตว์ปีก / ลิงก์ 4 / มอนฯ-ลิงก์-เอฟเฟค / 3000 / –
ลูกศร : ซ้าย , ขวา , ซ้ายล่าง , ขวาล่าง
วัตถุดิบ : มอนฯเผ่าสัตว์ป่า , นักรับสัตว์ , สัตว์ปีก จำนวน 2 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษ , หรือ ถ้า มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรับสัตว์ , สัตว์ปีก ถูกอัญเชิญพิเศษลงบนฟิลด์เรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรับสัตว์ , สัตว์ปีก ที่มีเลเวลเท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรับสัตว์ , สัตว์ปีก ที่ถูกรีมูฟอยู่ของเรา จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

PHRA-JP049 Prank-Kids Meow-Meow
ธาตุดิน / เผ่าหินผา / ลิงก์ 1 / มอนฯ-ลิงก์-เอฟเฟค / 1000 / –
ลูกศร : ล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ติดชื่อ “Prank-Kids” เลเวล 4 หรือน้อยกว่า 1 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ อัญเชิญลิงก์ การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Prank-Kids” ที่เราควบคุมจะสังเวยตัวเองเพื่อสั่งใช้เอฟเฟค ในระหว่างเทิร์นอีกฝ่า , (ไม่ขึ้นเชน) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากบนฟิลด์หรือสุสานแทนได้.

PHRA-JP050 Coordineral the Gem Transferer
ธาตุดิน / เผ่าหินผา / ลิงก์ 2 / มอนฯ-ลิงก์-เอฟเฟค / 1200 / –
ลูกศร : บนขวา , ล่างซ้าย
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เอฟเฟค จำนวน 2 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ในสภาพลิงก์ , และ มอนสเตอร์ที่การ์ดใบนี้ชี้ , จะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ชี้มอนสเตอร์ 2 ใบ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สลับ การควบคุมของมอนสเตอร์เหล่านั้น.

PHRA-JP051 Rank-Up-Magic Phantom Force
การ์ดเวทย์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟส : (คอส) รีมูฟ มอนสเตอร์ ธาตุมืด จากสุสานเรากี่ใบก็ได้ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส ธาตุมืด ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสติดชื่อ “The Phantom Knights” / “Raidraptor” / “Xyz Dragon” ที่มีแรงค์สูงกว่ามอนสเตอร์มอนสเตอร์ที่เลือก x แรงค์ โดยใช้มอนสเตอร์ใบนั้นเป็นวัตถุดิบ , x คือ จำนวนมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟเพื่อสั่งใช้การ์ดใบนี้. (การอัญเชิญนี้นับว่าเป็นการอัญเชิญเอ็กซ์ซีส , ส่งต่อวัตถุดิบให้มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญ.) จนจบเทิร์นนี้ , หลังจากการ์ดใบนี้แสดงผล , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , ยกเว้น มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส.

PHRA-JP052 Tribrigade Line
การ์ดเวทย์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ จากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรบสัตว์ , สัตว์ปีก.
(2) (คอส) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์จากบนมือหรือฟิลด์เราลงสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Tribrigade” ที่มีเผ่าเดิมต่างจากมอนสเตอร์ที่ถูกส่งลงสุสาน จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ที่อยู่ในโซนเวทย์&กับดัก ถูกทำลายโดยเอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สั่งใช้เอฟเฟคนี้ , จนจบเทิร์นนี้ , อีกฝ่ายจะไม่สามารถประกาศโจมตี.

PHRA-JP053 Tribrigade Airborne
การ์ดเวทย์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรบสัตว์ , สัตว์ปีก ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรบสัตว์ , สัตว์ปีก ที่มีพลังโจมตีเท่ากับหรือน้อยกว่ามอนสเตอร์ที่เลือก และ มีเผ่าต่างกันด้วย จากเด็คเราในรูปแบบป้องกัน 1 ใบ , แต่เอฟเฟคจะไร้ผลจนจบเทิร์นนี้ , และ จนจบเทิร์นนี้ , เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , ยกเว้น มอนสเตอร์ลิงก์.

PHRA-JP031 Stigmavore Dragon Brigand
ธาตุมืด / เผ่าสัตว์ป่า / เลเวล 8 / มอนฯ-ฟิวชั่น-เอฟเฟค / 2500 / 200
วัตถุดิบ : “Nullius Filius of Albus” + มอนสเตอร์เลเวล 8 หรือมากกว่า 1 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้.
(2) (เงื่อนไข) ตราบที่การ์ดใบนี้ผ่านการอัญเชิญมาแบบฟิวชั่น อยู่บนฟิลด์ , (ต่อเนื่อง) อีกฝ่าย ไม่สามารถเล็งเป้า มอนสเตอร์ใบอื่นที่เราควบคุม ด้วยเอฟเฟคมอนสเตอร์.
(3) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟส , ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา เพราะถูกส่งลงสุสานในเทิร์นนี้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Tribrigade” หรือ “Nullius Filius of Albus” จากเด็คเรา ขึ้นมือหรืออัญเชิญแบบพิเศษ 1 ใบ.

PHRA-JP055 Datascape Capital – Jiulong
การ์ดเวทย์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) วาง การ์ดติดชื่อ “Datascape Gate” แบบหงายหน้าในโซนเวทย์&กับดัก โดยตรงจากเด็คเรา 1 ใบ , แล้ว , แสดงผลเอฟเฟคต่อไปนี้ ตามจำนวนการ์ดติดชื่อ “Datascape Gate” ที่เราควบคุม ตามลำดับ.
• 2 ใบขึ้นไป : มอนสเตอร์ติดชื่อ “Datascape” ที่เราควบคุมจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 200 จนจบเทิร์นนี้.
• 3 ใบขึ้นไป : ส่ง การ์ดบนสุดของเด็คเราลงสุสาน 3 ใบ.
• 4 ใบ : อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Datascape” ที่มีชื่อต่างกันจากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา มากสุด 4 ใบ.

PHRA-JP056 Datascape Gate – Qinglong
การ์ดเวทย์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดติดชื่อ “Datascape” จากสุสานเรา 1 ใบ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เอฟเฟคมอนสเตอร์ใบนั้นจะไร้ผล จนจบเทิร์นนี้.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Datascape” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , แล้ว ส่ง การ์ดบนมือเราลงสุสาน 1 ใบ.

PHRA-JP057 Souten Calling
การ์ดเวทย์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) ทิ้งการ์ด 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , อัญเชิญพิเศษ “Souten Spirit Tokens” มากเท่าที่จะเป็นได้ (ธาตุแสง/เผ่านักรบ/เลเวล 2/ 0 / 0) , จนจบเทิร์นนี้ , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , ยกเว้น มอนสเตอร์ฟิวชั่น , และเราจะไม่สามารถ สังเวย โทเคนที่เราควบคุม , และในระหว่างเอนเฟสของเทิร์นนี้ ทำลาย โทเคน ทั้งหมดที่เราควบคุม , นอกจากนี้ เราสามารถ แสดงเอฟเฟคต่อไปนี้ มากสุด 2 ครั้ง.
• อัญเชิญฟิวชั่น มอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อ “Souten” จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ , โดยใช้ มอนสเตอร์จากบนมือหรือฟิลด์เราเป็นวัตถุดิบ.

PHRA-JP058 Two as One
การ์ดเวทย์ฟิลด์
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ สั่งใช้การ์ด การ์ดใบนี้ : (สั่งใช้การ์ด) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Souten” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์เอฟเฟคติดชื่อ “Souten” : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ “Souten Spirit Token” 1 ใบ (ธาตุแสง/เผ่านักรบ/เลเวล 2/ 0 / 0) , ตามด้วย จนจบเทิร์นนี้ เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , ยกเว้น มอนสเตอร์ฟิวชั่น.

PHRA-JP059 Souten Exorcism
การ์ดเวทย์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Souten” ที่เราควบคุม 1 ใบ และ การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) ทำลาย การ์ดเหล่านั้น , แล้ว , ถ้า เราทำลาย มอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อ “Souten” ที่เราควบคุม , เราสามารถ แสดง เอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้.
• จั่วการ์ด 1 ใบ.
• รีมูฟ การ์ด จากสุสานอีกฝ่าย 1 ใบ.

PHRA-JP060 Infernity Paranoia
การน์ดเวทย์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) สังเวย มอนสเตอร์ธาตุมืด 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Infernity” จากเด็คหรือสุสานเรา ที่มีเลเวลเหมือนกันแต่มีชื่อต่างกับการ์ดใบนี้ 1 ใบ , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสาน , ยกเว้น เทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Infernity” จากสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนั้นขึ้นมือเรา.

PHRA-JP061 U.A. Hyper Stadium
การ์ดเวทย์ฟิลด์
(เงื่อนไข) การ์ดใบนี้นับว่าเป็นการ์ดติดชื่อ “F.A.” เสมอ.)
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้แสดงผล , (เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “U.A.” หรือ “F.A.” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , หรือ “U.A. Stadium” จากสุสานเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (คอส) เราสามารถ แสดง เวทย์ฟิลด์ในมือเรา 1 ใบ และ จ่ายไลฟ์พ้อย 1000 ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ในระหว่างเมนเฟสเราในเทิร์นนี้ , เราสามารถ อัญเชิญปกติ มอนสเตอร์ติดชื่อ “U.A.” หรือ “F.A.” แบบหงายหน้า , เพิ่มเติมจากสิทธิการอัญเชิญปกติ/หมอบอีก 1 ครั้ง. (เราสามารถเพิ่มสิทธิประเภทนี้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.)

PHRA-JP062 U.A. Locker Room
การ์ดเวทย์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) การ์ดใบนี้นับว่าเป็นการ์ดติดชื่อ “F.A.” เสมอ.)
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “U.A.” หรือ “F.A.” บนฟิลด์เรา หรือ ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) นำ การ์ดใบนั้นกลับขึ้นมือเรา , และถ้าทำสำเร็จ , เพิ่มไลฟ์พ้อย 500 , แล้ว เราสามารถ แสดงเอฟเฟคต่อไปนี้.
• แสดง มอนสเตอร์ติดชื่อ “U.A.” และ/หรือ “F.A.” ที่อยู่บนมือเรา กี่ใบก็ได้ , และถ้าทำสำเร็จ , สับ มอนสเตอร์เหล่านั้นกลับเด็ค , แล้ว จั่วการ์ด เท่ากับ จำนวนการ์ดที่นำกลับเด็ค.

PHRA-JP063 Dark World Reinforcements
การ์ดเวทย์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่ามาร เลเวล 4 หรือน้อยกว่าในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น , แล้ว , ทิ้งการ์ด มอนสเตอร์เผ่ามาร 1 ใบ.

PHRA-JP064 Arcana Reading
การ์ดเวทย์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) ทอยเหรียญ 1 ครั้ง , แล้ว แสดงผลเอฟเฟคต่อไปนีัตามผลลัพธ์. ถ้า “Light Barrier” อยู่ในโซนฟิลด์ของเรา , เราจะสามารถเลือกใช้เอฟเฟคได้ , โดยไม่ต้องทอยเหรียญ.
• หัว : นำ การ์ดจากเด็คเราที่มีเอฟเฟคเกี่ยวกับการทอยเหรียญจากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
• ก้อย : อีกฝ่าย นำ การ์ดจากเด็คของตนขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) หลังจากเอฟเฟคนี้แสดงผล , อัญเชิญปกติ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Arcana Force” จากบนมือเรา 1 ใบ.

PHRA-JP068 Raiders’ Unbreakable Mind
การ์ดกับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) การ์ดใบนี้นับว่าเป็นการ์ดติดชื่อ “The Phantom Knights” และ เป็นการ์ดติดชื่อ “Raidraptor” เสมอ.)
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้แต่ละเอฟเฟค (1) กับ (2) ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราอัญเชิญเอ็กซ์ซีส โดยใช้ มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส ธาตุมืด เป็นวัตถุดิบ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบยนั้น.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่ในโซนเวทย์&กับดัก ถูกทำลายโดยเอฟเฟคการ์ด : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ หมอบ การ์ดเวทย์ติดชื่อ “Rank-Up-Magic” จากเด็คหรือสุสานเรา 1 ใบ.

PHRA-JP069 Raidraptor – Phantom Knights’ Claw
การ์ดกับดักเคาน์เตอร์
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อมีการ สั่งใช้เอฟเฟค มอนสเตอร์ : (คอส) เราสามารถ ถอดวัตถุดิบ จากมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส ธาตุมืด ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) การสั่งใช้งานนั้นจะไร้ผ , และถ้าทำสำเร็จ , ทำลาย การ์ดใบนั้น. แล้ว , ถ้า เราถอดวัตถุดิบเป็นการ์ดติดชื่อ “The Phantom Knights” / ”Raidraptor” / ”Xyz Dragon” เพื่อสั่งใช้การ์ดใบนี้ , เราสามารถ เพิ่มพลังโจมตีให้กับ มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสติดชื่อ “Raidraptor” ที่เราควบคุม 1 ใบ เท่ากับ พลังโจมตีเดิมของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายด้วยเอฟเฟคนี้.

PHRA-EN070 Tribrigade Revolt
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรบสัตว์ , สัตว์ปีก ที่ถูกรีมูฟอยู่ และ/หรือ ในสุสานเรา กี่ใบก็ได้ , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล (ถ้ามีเอฟเฟค) , และถ้าทำสำเร็จ , หลังจากเอฟเฟคนี้แสดงผลเสร็จ , อัญเชิญลิงก์ มอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Tribrigade” โดยใช้มอนสเตอร์เหล่านั้นเป็นวัตถุดิบเท่านั้น.

PHRA-JP071 Tribrigade Oath
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 อย่าง และ อย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ลิงก์ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรบสัตว์ , สัตว์ปีก ที่มีเผ่าต่างกัน จากบนมือหรือสุสานเรา 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า , นักรบสัตว์ , สัตว์ปีก อย่างน้อยเผ่าละ 1 ใบ : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า เวทย์/กับดัก ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เอฟเฟคการ์ดใบนั้นจะไร้ผลจนจบเทิร์นนี้.

PHRA-JP072 Datascape Gate – Zhuque
กับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดที่หงายหน้าบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) สับ การ์ดติดชื่อ “Datascape” ที่มีชื่อต่างกันที่ถูกรีมูฟอยู่ของเรา กลับเด็ค 2 ใบ , แล้ว ทำลายการ์ดใบนั้น.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสาน , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Datascape” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เพิ่มหรือลด , เลเวลหรือแรงค์ , มอนสเตอร์ใบนั้น 3 ระดับ.

PHRA-JP073 Souten Returns
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Souten” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น , แล้ว , ถ้า เราอัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ที่มีเลเวลเดิมเป็น 4 หรือน้อยกว่า , เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ “Souten Spirit Token” 1 ใบ (ธาตุแสง/เผ่านักรบ/เลเวล 2/ 0 / 0).

PHRA-JP074 Souten’s Duty
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟส : (คอส) รีมูฟ เวทย์/กับดักติดชื่อ “Souten” จากสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ ; (สั่งใช้การ์ด) การ์ดใบนี้จะมีเอฟเฟคกลายเป็นเอฟเฟคเมื่อถูกสั่งใช้งานของการ์ดใบนั้น.

PHRA-JP075 Infernity Suppression
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. ถ้า เราไม่มีการ์ดบนมือ , เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดใบนี้ในเทิร์นที่หมอบได้.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ อีกฝ่ายสั่งใช้เอฟเฟคมอนสเตอร์ , ในขณะที่เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ “Infernity” : (สั่งใช้การ์ด) เอฟเฟคนั้นจะไร้ผล , แล้ว เราสามารถ สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย 100 ตามเลเวลของมอนสเตอร์ใบนั้น.

PHRA-JP076 U.A. MVP
กับดักปกติ
(เงื่อนไข) การ์ดใบนี้นับว่าเป็นการ์ดติดชื่อ “F.A.” เสมอ.)
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “U.A.” หรือ “F.A.” ที่เราควบคุมทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายจากการต่อสู้ หรือ สร้างความเสียหายจากการต่อสู้ให้อีกฝ่าย , หลังจากคำนวนความเสียหาย : (สั่งใช้การ์ด) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “U.A.” และ/หรือ “F.A.” ที่มีชื่อต่างกันจากบนมือ และ/หรือ สุสานเราในรูปแบบป้องกัน กี่ใบก็ได้.

PHRA-JP079 Feed Back
การ์ดกับดักปกติ
(1) (สั่งใช้การ์ด) รีมูฟ การ์ดในเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา กี่ใบก็ได้ แบบคว่ำหน้า , และถ้าทำสำเร็จ , สุ่มรีมูฟ การ์ดที่คว่ำหน้าในเอ็กซ์ตร้าเด็คอีกฝ่ายในจำนวนเท่ากัน จนถึงเอนเฟส.

Facebook Comments