24 พฤศจิกายน 2020

Y G O P r o T H

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand

[LVDS] LINK VRAINS Duelist Set

[LVDS] LINK VRAINS Duelist Set

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

• ประเภท : Preconstructed Deck
• วางจำหน่าย : 31 สิงหาคม 2562

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ใน 1 กล่อง ประกอบด้วย
• LINK VRAINS Special Pack 1 ซอง , ในแต่ละซองมีการ์ดใหม่ 10 ใบ , ระดับอัลตร้าแรร์ 9 ใบ ระดับซีเคร็ดแรร์ 1 ใบ
• Deck Enhancement Pack 1 ซอง , ในแต่ละซองจะมีการ์ดรีปริ้น 5 ใบ จากทั้งหมด 10 แบบ , ระดับซุปเปอร์แรร์
• สุ่ม สลีฟ 1 แบบ จากทั้งหมด 3 แบบ , มี 70 ซอง
• สุ่ม ฟิลด์เซ็นเตอร์การ์ด 1 แบบ จากทั้งหมด 6 แบบ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Status
สปอยล์ : 20/20 ใบ
คำแปล : 10/10 ใบ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

File:CodeExporter-LVDS-JP-UR.png

LVDS-JPA01 Code Exporter
ธาตุลม / เผ่าไซเบิร์ส / เลเวล 5 / มอนฯเอฟเฟค / 500 / 2300
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราจะใช้มอนสเตอร์เผ่าไซเบิร์สที่เราควบคุมเป็นวัตถุดิบลิงก์ สำหรับ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Code Talker” , (เอฟเฟค) เราสามารถใช้การ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือเป็นวัตถุดิบด้วยได้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกส่งจาก “บนมือ หรือ ฟิลด์” ลงสุสาน ในฐานะ วัตถุดิบลิงก์ สำหรับอัญเชิญ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Code Talker” : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าไซเบิร์สเลเวล 4 หรือ น้อยกว่า ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ใบนั้นขึ้นมือเรา , หรือ , ถ้า การ์ดใบนี้ถูกใช้เป็นวัตถุดิบดังกล่าวจากบนฟิลด์ , เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล.

File:BruteEnforcer-LVDS-JP-UR.png

LVDS-JPA02 Brute Enforcrer
ธาตุมืด / เผ่าไซเบิร์ส / ลิงก์ 2 / มอนฯลิงก์เอฟเฟค / 1600 / –
ลูกศร : ซ้ายล่าง , ขวาล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เอฟเฟค 2 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด 1 ใบ , แล้ว เล็งเป้า การ์ดที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบนั้น. อีกฝ่าย สามารถยกเลิกเอฟเฟคนี้ โดยการทิ้งการ์ดที่มีชนิดเดียวกันกับการ์ดที่หงายหน้าใบนั้น 1 ใบ. (มอนสเตอร์,เวทมนตร์,กับดัก).

File:SalamangreatBlazeDragon-LVDS-JP-UR.png

LVDS-JPA03 Salamangreat Blaze Dragon
ธาตุไฟ / เผ่าไซเบิร์ส / แรงค์ 4 / มอนฯเอ็กซ์ซีสเอฟเฟค / 2300 / 1200
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เลเวล 4 จำนวน 2 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้จะถูกทำลายจาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด” , (ต่อเนื่อง) เราสามารถ ถอดวัตถุดิบ จากการ์ดใบนี้ 1 ใบแทนได้.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่าง แบทเทิลเฟส , ถ้า การ์ดใบนี้ไม่มีวัตถุดิบ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสติดชื่อ “Salamangreat” จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ , โดยใช้ การ์ดใบนี้ที่เราควบคุมเป็นวัตถุดิบ. (นับเป็นการอัญเชิญแบบเอ็กซ์ซีส. ส่งต่อวัตถุดิบที่มีไปยังมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญ.)
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญเอ็กซ์ซีส โดยใช้ การ์ดชื่อนี้ เป็นวัตถุดิบ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำลาย มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ.

File:BayonetPunisher-LVDS-JP-UR.png

LVDS-JPA04 Bayonet Punisher
การ์ดเวทมนตร์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) แสดงเอฟเฟค ต่อไปนี้ ตามลำดับ , ตามประเภทของมอนสเตอร์ติดชื่อ “Borrel” ที่เราควบคุม และ/หรือ ในสุสานเรา. ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี 3000 หรือมากกว่า , อีกฝ่ายจะไม่สามารถ สั่งใช้ “การ์ด หรือ เอฟเฟค” ตอบสนองการสั่งใช้การ์ด การ์ดใบนี้.
● ฟิวชั่น : รีมูฟ มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ
● ซิงโคร : รีมูฟ การ์ดในเอ็กซ์ตร้าเด็คอีกฝ่ายแบบสุ่ม 3 ใบ , คว่ำหน้า.
● เอ็กซ์ซีส : รีมูฟ เวทมนตร์/กับดัก ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ.
● ลิงก์ : รีมูฟ การ์ดในสุสานอีกฝ่าย 3 ใบ.

File:TrickstarFes-LVDS-JP-UR.png

LVDS-JPA05 Trickstar Fest
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. เราจะไม่สามารถอัญเชิญปกติหรือพิเศษ มอนสเตอร์ ในระหว่างเทิร์นที่สั่งใช้การ์ด การ์ดใบนี้ , ยกเว้น มอนสเตอร์ติดชื่อ “Trickstar”.
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ “Trickstar Tokens” 2 ใบ. (ธาตุแสง/เผ่านางฟ้า/เลเวล 1/โจมตี 0/ป้องกัน 0).
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Trickstar” ที่เราควบคุมที่ได้ผ่านการอัญเชิญพิเศษมากจากเอ็กซ์ตร้าเด็ค จะถูกทำลายจาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด” , (ต่อเนื่อง) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานแทนได้.

File:MarincessPascalus-LVDS-JP-UR.png

LVDS-JPA06 Marincess Pascalus
ธาตุน้ำ / เผ่าไซเบิร์ส / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 1200 / 2000
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญปกติหรือพิเศษ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Marincess” จากบนมือในรูปแบบป้องกัน , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟส , ยกเว้น เทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า เวทมนตร์/กับดัก ติดชื่อ “Marincess” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนั้นขึ้นมือ.

File:GoukiFinisher-LVDS-JP-UR.png

LVDS-JPA07 Gouki Finisher
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Gouki” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) จนจบเทิร์นนี้ , มอนสเตอร์ใบนั้นจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1000 ตามจำนวนระดับลิงก์ , และ โจมตีแบบทะลุพลังป้องกัน. หลังจากสั่งใช้การ์ดใบนี้ , จากนี้จนจบเทิร์น เราจะไม่สามารถประกาศโจมตี , ยกเว้น ประกาศด้วย มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gouki”.

File:DinowrestlerIguanodraka-LVDS-JP-UR.png

LVDS-JPA08 Dinowrestler Iguanodrucker
ธาตุดิน / เผ่าไดโนเสาร์ / เลเวล 6 / มอนฯเอฟเฟค / 2000 / 0
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง
(1) (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด มอนสเตอร์เผ่าไดโนเสาร์ใบอื่น 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์เผ่าไดโนเสาร์ 1 ใบ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Dinowrestler” ในสุสานเราที่มีชื่อเดิมต่างกัน 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น ในรูปแบบป้องกัน.

File:AltergeistFailover-LVDS-JP-UR.png

LVDS-JPA09 Altergeist Failover
การ์ดกับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดที่เราควบคุมถูกทำลาย โดยเอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Altergeist” จากบนมือเรา 1 ใบ.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Altergeist” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ใบนั้นขึ้นมือ.

File:TindangleJhrelth-LVDS-JP-UR.png

LVDS-JPA10 Tindangle Jhrelth
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 3 / มอนฯพลิกหงายเอฟเฟค / 0 / 1800
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่บนมือเรา : (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด การ์ดใบอื่นจากบนมือเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ส่ง การ์ดติดชื่อ “Tindangle” จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ , และ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา ในรูปแบบป้องกันคว่ำหน้า.
(2) (เงื่อนไข) พลิกหงาย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ “นำขึ้นมือ หรือ ส่งลงสุสาน” มอนสเตอร์พลิกหงายจากเด็คเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ในภาพอาจจะมี หน้าจอ

File:CodeTalker-LVDS-JP-SR.png

LVDS-JPB01 Code Talker

File:Dotscaper-LVDS-JP-SR.png.

LVDS-JPB02 Dotscaper

File:SalamangreatSanctuary-LVDS-JP-SR.png

LVDS-JPB03 Salamangreat Sanctuary

File:BorrelswordDragon-LVDS-JP-SR.png

LVDS-JPB04 Borrelsword Dragon

File:TrickstarReincarnation-LVDS-JP-SR.png

LVDS-JPB05 Trickstar Reincarnation

File:MarincessCoralAnemone-LVDS-JP-SR.png

LVDS-JPB06 Marincess Coral Anemone

File:GoukiHeadbatt-LVDS-JP-SR.png

LVDS-JPB07 Gouki Headbatt

File:DinowrestlerSystegosaur-LVDS-JP-SR.png

LVDS-JPB08 Dinowrestler Systegosaur

File:AltergeistMeluseek-LVDS-JP-SR.png

LVDS-JPB09 Altergeist Meluseek

File:TindangleDelaunay-LVDS-JP-SR.png

LVDS-JPB10 Tindangle Delaunay

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Facebook Comments