24 พฤศจิกายน 2020

Y G O P r o T H

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand

[IGAS] Ignition Assault

[IGAS] Ignition Assault

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

• ประเภท : บูสเตอร์แพ็ค
• วางจำหน่าย : 12 ตุลาคม 2019
• จำนวน : ใน 1 กล่องมี 30 ซอง ใน 1 ซองมีการ์ด 5 ใบ
• จำนวนแบบ : 81 แบบ (การ์ดพิเศษ 1 แบบ)
• ของเสริม : Time Thief , Dragonmaid , Generaider , Karakuri , Chronomaly , Gimmick Puppet , Number 9 , Heraldic Beast , Witchcraft , Hakai , Zombie , Ghostrick , Sky Striker

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

• การ์ดระดับ 10000 ซีเคร็ดแรร์ 1 แบบ
• การ์ดระดับ โฮโลกราฟฟิค 1 แบบ
• การ์ดระดับ อัลตร้า 6 แบบ (มีโอกาสเป็น อัลติเมท , ซีเคร็ด , ซีเคร็ด20ปี)
• การ์ดระดับ ซุปเปอร์ 10 แบบ (มีโอกาสเป็น ซีเคร็ด , ซีเคร็ด20ปี)
• การ์ดระดับ แรร์ 18 แบบ
• การ์ดระดับ คอมม่อน 46 แบบ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

File:TenThousandDragon-IGAS-JP-10000ScR.png

IGAS-JP000 Ten Thousand Dragon
ธาตุมืด / เผ่ามังกร / เลเวล 10 / มอนฯเอฟเฟค / อัญเชิญพิเศษ / ? / ?
(เงื่อนไข) ไม่สามารถถูกอัญเชิญปกติ/หมอบ. ต้องถูกอัญเชิญพิเศษจากบนมือ โดยการสังเวย มอนสเตอร์ที่เราควบคุมให้มีผลรวมพลังโจมตี และ ผลรวมพลังป้องกัน เป็น 10000 หรือมากกว่า , และไม่สามารถูกอัญเชิญพิเศษด้วยวิธีอื่น.
(1) (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตี/ป้องกัน กลายเป็น 10000.

File:PikariIgnister-IGAS-JP-R.png

IGAS-JP001 Pikari @Ignister
ธาตุแสง / เผ่าไซเบิร์ส / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 1200 / 600
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญปกติหรือพิเศษ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดเวทมนตร์/กับดักติดชื่อ “A.I.” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ใบนั้นจะมีเลเวล กลายเป็น 4 จนจบเทิร์นนี้.

File:BururuIgnister-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP002 Bururu @Ignister
ธาตุลม / เผ่าไซเบิร์ส / เลเวล 3 / มอนฯจูนเนอร์เอฟเฟค / 600 / 1000
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญปกติหรือพิเศษ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกส่งลงสุสานในฐานะวัตถุดิบสำหรับการอัญเชิญซิงโครมอนสเตอร์เผ่าไซเบิร์ส : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการซิงโครนั้นในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น.

File:DoyonIgnister-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP003 Doyon @Ignister
ธาตุมืด / เผ่าไซเบิร์ส / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 400 / 1600
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญปกติหรือพิเศษ สำเร็จ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ใบนั้นขึ้นมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกส่งลงสุสานในฐานะวัตถุดิบสำหรับการอัญเชิญลิงก์มอนสเตอร์เผ่าไซเบิร์ส : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า เวทมนตร์/กับดักติดชื่อ “A.I.” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนั้นขึ้นมือเรา.

File:AchichiIgnister-IGAS-JP-R.png

IGAS-JP004 Achichi @Ignister
ธาตุไฟ / เผ่าไซเบิร์ส / เลเวล 2 / มอนฯเอฟเฟค / 800 / 800
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญปกติหรือพิเศษ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” เลเวล 4 หรือน้อยกว่า จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
(2) (เงื่อนไข) ในขณะเริ่มดาเมจสเต็ป , ถ้า มอนสเตอร์เผ่าไซเบิร์สของเราต่อสู้ : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสาน ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย มอนสเตอร์ของเราที่ต่อสู้อยู่.

File:HiyariIgnister-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP005 Hiyari @Ignister
ธาตุน้ำ / เผ่าไซเบิร์ส / เลเวล 1 / มอนฯเอฟเฟค / 300 / 400
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์เผ่าไซเบิร์สใบอื่น 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” เลเวล 5 หรือมากกว่า จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , และตามด้วย การ์ดใบนี้จะมีเลเวลกลายเป็น 4 จนจบเทิร์นนี้. แล้ว , ถ้า เราสังเวยมอนสเตอร์ลิงกื เพื่อสั่งใช้เอฟเฟคนี้ , (ต่อเนื่อง) เราสามารถ นำ “A.I. ‘s Ritual” จากเด็คขึ้นมือ 1 ใบ.

File:DoshinIgnister-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP006 Doshin @Ignister
ธาตุดิน / เผ่าไซเบิร์ส / เลเวล 1 / มอนฯเอฟเฟค / 100 / 800
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ลิงก์ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ใบนั้นกลับเอ็กซ์ตร้าเด็ค , และถ้าทำแบบนั้น , นำ “A.I. Love Fusion” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

File:DonyoriboIgnister-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP007 Donyoribo @Ignister
ธาตุมืด / เผ่าไซเบิร์ส / มอนฯเอฟเฟค / 300 / 0
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างดาเมจสเต็ป , ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” ของเราถูกโจมตี : (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด การ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้นี้.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , เมื่อเราสั่งใช้ , เอฟเฟคมอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” , หรือ , การ์ดหรือเอฟเฟค เวทมนตร์/กับดักติดชื่อ “A.I.” , ที่มีผลสร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ความเสียหายที่เกิดกับอีกฝ่ายนั้นจะเป็น 2 เท่า.

File:SenkaIntermediarySunMou-IGAS-JP-SR.png

IGAS-JP008 Son Bou the Footman of Senka
ธาตุน้ำ / เผ่านักรบสัตว์ / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 1800 / 1500
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (2)(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ตราบที่เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ”Senka” ใบอื่น , (ต่อเนื่อง) อีกฝ่ายจะไม่สามารถ เล็งเป้าโจมตี การ์ดใบนี้.
(2) (คอส) เราสามารถ ส่ง การ์ดจากบนมือหรือฟิลด์เราลงสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Senka” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า เราสั่งใช้เอฟเฟค มอนสเตอร์ติดชื่อ “Senka” ใบอื่น : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ใบนั้นกลับขึ้นมือ.

File:SenkaAdonisZhouGong-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP009 Shuu Kou the Beauty of Senka
ธาตุน้ำ / เผ่านักรบสัตว์ / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 1600 / 1600
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า เวทมนตร์ต่อเนื่อง หรือ กับดักต่อเนื่อง ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ส่ง การ์ดใบนั้นลงสุสาน , และถ้าทำแบบนั้น , นำ เวทมนตร์/กับดัก ติดชื่อ “Senka” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า เราสั่งใช้เอฟเฟค มอนสเตอร์ติดชื่อ “Senka” ใบอื่น : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เอฟเฟคที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เอฟเฟคมอนสเตอร์ใบนั้นจะไร้ผล จนจบเทิร์นนี้.

File:SenkaTacticianLuJing-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP010 Rokei the Excellence of Senka
ธาตุน้ำ / เผ่านักรบสัตว์ / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 700 / 2000
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า เวทมนตร์ต่อเนื่อง หรือ กับดักต่อเนื่อง ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ส่ง การ์ดใบนั้นลงสุสาน , และถ้าทำแบบนั้น , นำ เวทมนตร์/กับดัก ติดชื่อ “Senka” ที่มีชื่อต่างจากการ์ดที่ถูกส่งลงสุสาน จากสุสานขึ้นมือเรา 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า เราสั่งใช้เอฟเฟค มอนสเตอร์ติดชื่อ “Senka” ใบอื่น : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า เวทมนตร์/กับดักที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบนั้น.

File:SenkaNobleLiuXuan-IGAS-JP-UR.png

IGAS-JP011 Ryuuken the Virtue of Senka
ธาตุลม / เผ่านักรบสัตว์ / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 1400 / 1200
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (2)(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ตราบที่เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ”Senka” ใบอื่น , (ต่อเนื่อง) อีกฝ่ายจะไม่สามารถ เล็งเป้าโจมตี การ์ดใบนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายควบคุมมอนสเตอร์มากกว่าเรา : (คอส) เราสามารถ ส่ง การ์ดจากบนมือหรือฟิลด์เราลงสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Senka” จากเด็คเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ มีการประกาศโจมตีระหว่างมอนสเตอร์ติดชื่อ “Senka” ใบอื่นของเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ จั่วการ์ด 1 ใบ.

File:SenkaJusticeGuanYun-IGAS-JP-R.png

IGAS-JP012 Kan’un the Justice of Senka
ธาตุลม / เผ่านักรบสัตว์ / เลเวล 7 / มอนฯเอฟเฟค / 2500 / 1800
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายควบคุมมอนสเตอร์ฝ่ายเดียวเท่านั้น : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.
(2) (ต่อเนื่อง) อีกฝ่ายจะไม่สามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ”Senka” ใบอื่นที่เราควบคุม ด้วยเอฟเฟคการ์ด.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายควบคุมมอนสเตอร์มากกว่าเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟคป ทำลาย มอนสเตอร์ใบนั้น.

File:SenkaChampionZhangDe-IGAS-JP-R.png

IGAS-JP013 Choutoku the Heroism of Senka
ธาตุลม / เผ่านักรบสัตว์ / เลเวล 7 / มอนฯเอฟเฟค / 2700 / 900
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1)(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Senka” 2 ใบขึ้นไป : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 300 ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุม ในระหว่างเทิร์นเราเท่านั้น.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายควบคุมมอนสเตอร์มากกว่าเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำให้การ์ดใบนี้โจมตีมอนสเตอร์ได้ 2 ครั้ง ในแบทเทิลเฟสของเทิร์นนี้.

File:KarakuriMonkmdl9763Kunamusan-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP014 Karakuri Cleric mdl 9763 “Kunamusan”
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 5 / มอนฯเอฟเฟค / 2000 / 1500
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่บนมือเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Karakuri” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เปลี่ยนรูปแบบมอนสเตอร์ใบนั้น , และถ้าทำแบบนั้น , อัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้และนับว่าเป็นจูนเนอร์ , และตามด้วย เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็ค จนจบเทิร์นนี้ , ยกเว้น มอนสเตอร์ธาตถดินเผ่าเครื่องจักร.
(2) (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ต้องโจมตี ถ้าเป็นไปได้.
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ถูกเล็งเป้าโจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) เปลี่ยนรูปแบบการ์ดใบนี้.

File:KarakuriToadmdl4624Shirokunishi-IGAS-JP-R.png

IGAS-JP014 Karakuri Toad mdl 4624 “Shirokunishi”
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 1 / มอนฯจูนเนอร์เอฟเฟค / 200 / 1000
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ต้องโจมตี ถ้าเป็นไปได้.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ถูกเล็งเป้าโจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) เปลี่ยนรูปแบบการ์ดใบนี้.
(3) (เงื่อนไข) ฉับพลัน : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Karakuri” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เปลี่ยนรูปแบบการ์ดใบนั้น.

File:ChronomalyTuspaRocket-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP016 Chronomaly Tuspa Rocket
ธาตุดิน / เผ่าหินผา / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 1000 / 1000
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญปกติ/พิเศษ สำเร็จ : (คอส) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์ติดชื่อ “Chronomaly” จาก “เด็ค หรือ เอ็กซ์ตร้าเด็ค” ของเราลงสุสาน 1 ใบ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) จนจบเทิร์นนี้ , มอนสเตอร์ใบนั้นจะสูญเสียพลังโจมตี 200 ตามจำนวน เลเวล หรือ แรงค์ ของมอนสเตอร์ที่ถูกส่งลงสุสานไป.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกใช้เป็นวัตถุดิบเอ็กซ์ซีส สำหรับ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Number” , มอนสเตอร์ใบนั้นจะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้.
• (ต่อเนื่อง) ในแต่ละแบทเทิลเฟส , การ์ดใบนี้จะสามารถโจมตีมอนสเตอร์มากสุด 2 ครั้ง.

File:ArcjetLightcrafter-IGAS-JP-R.png

IGAS-JP017 Arcjet Light Crafter
ธาตุแสง / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 9 / มอนฯเอฟเฟค / 0 / 2100
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ , (ต่อเนื่อง) เราสามารถ อัญเชิญปกติการ์ดใบนี้ โดยไม่ต้องสังเวย.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญปกติหรือพิเศษ สำเร็จ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรเลเวล 8 หรือน้อยกว่า จากสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้นในรูปแบบป้องกัน , และ , มอนสเตอร์ใบนั้นจะกลายเป็นเลเวล 9 , แต่เอฟเฟคไร้ผล.
(3) (ต่อเนื่อง) เราไม่สามารถอัญเชิญพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , ยกเว้น มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส.

File:TimeThiefTimeRecorder-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP018 Time Thief Time Recorder
ธาตุมืด / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 1000 / 1000
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างแบทเทิลเฟสอีกฝ่าย : (คอส) เราสามารถ สังเวย การ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ความเสียหายจากการต่อสู้ที่เราจะได้รับจากการโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่ายในครั้งแรก , อีกฝ่ายจะได้รับความเสียหายนั้นแทน.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสาน , เมื่อ มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสที่หงายหน้าที่เราควบคุม ออกจากฟิลด์โดยเอฟเฟคการ์ด : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ , แต่จะถูกรีมูฟ เมื่อออกจากฟิลด์.

File:TheAbominableUnchainedSoul-IGAS-JP-SR.png

IGAS-JP019 Soukyoku no Hakaishin
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 8 / มอนฯเอฟเฟค / 3000 / 1500
(เงื่อนไข) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดที่เราควบคุมถูกทำลายจากการต่อสู้ หรือเอฟเฟคการ์ด : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญพิเศษ สำเร็จ : (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟส , ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสาน เพราะถูกทำลายจากบนฟิลด์ ในเทิร์นนี้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แต่ ถ้าการ์ดใบนี้ออกจากฟิลด์ ให้นำไปวางไว้ใต้เด็ค.

File:SkyStrikerAceRoze-IGAS-JP-SR.png

IGAS-JP020 Sky Striker Ace – Roze
ธาตุดิน / เผ่านักรบ / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 1500 / 1500
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Sky Striker Ace” ถูกอัญเชิญปกติหรือพิเศษ สำเร็จ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ในโซนเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์ของอีกฝ่าย ถูกทำลายจากการต่อสู้ หรือ ออกจากฟิลด์ด้วยเอฟเฟคการ์ดที่เราควบคุม , ในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ , แล้ว เราสามารถ ทำให้เอฟเฟคของมอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบไร้ผลจนจบเทิร์นนี้.

File:WitchcrafterGenie-IGAS-JP-R.png

IGAS-JP021 Witchcrafter Jenny
ธาตุลม / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 1 / มอนฯเอฟเฟค / 300 /500
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเมนเฟส : (คอส) เราสามารถ สังเวย การ์ดใบนี้ , แล้ว ทิ้งการ์ด เวทมนตร์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcrafter” จากเด็คเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้ และ การ์ดเวทมนตร์ติดชื่อ “Witchcrafter” จากสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) การ์ดใบนี้จะมีเอฟเฟค กลายเป็นเหมือนกับ เอฟเฟค สั่งใช้การ์ด ของการ์ดเวทมนตร์ใบนั้น.

File:UtgardGeneraiderBossofLies-IGAS-JP-R.png

IGAS-JP022 Utgarda, Generaider Boss of Emptiness
ธาตุแสง / เผ่าหินผา / เลเวล 9 / มอนฯเอฟเฟค / 2200 / 2700
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) เราสามารถ ควบคุม การ์ดชื่อนี้ ได้เพียง 1 ใบ เท่านั้น.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน : (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ติดชื่อ “Generaid” และ/หรือ มอนสเตอร์เผ่าหินผา รวมกัน 2 ใบ , แล้ว เล็งเป้า การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) รีมูฟ การ์ดใบนั้น.

File:GhostrickFairy-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP023 Ghostrick Fairy
ธาตุมืด / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 2 / มอนฯเอฟเฟค / 900 / 1000
(เงื่อนไข) การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญปกติ , นอกจากว่าเราจะควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Ghostrick”.
(1) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ เปลี่ยนการ์ดใบนี้เป็นคว่ำหน้าป้องกัน.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ถูกพลิกเป็นหงายหน้า : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดติดชื่อ “Ghostrick” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) หมอบการ์ดใบนี้ไว้บนฟิลด์เรา , แต่จะถูกรีมูฟถ้าออกจากฟิลด์ , แล้ว เราสามารถ เปลี่ยนมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายคบวคุมเป็นคว่ำหน้าป้องกัน , มากสุด ตามจำนวนการ์ดที่หมอบอยู่ที่เราควบคุม.

File:GizmekMikazuchitheNuclearEmperor-IGAS-JP-UR.png

IGAS-JP024 Gizmek Mikazuchi, the Thunder Emperor
ธาตุไฟ / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 9 / มอนฯเอฟเฟค / 2750 / 2750
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มีมอนสเตอร์ในโซนเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.
(2) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่หงายหน้าในโซนเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำมอนสเตอร์ใบนั้นมาสวมใส่ให้การ์ดใบนี้. (มากสุด 1 ใบ.)
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ ทำลายมอนสเตอร์จากการต่อสู้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ที่การ์ดใบนี้สวมใส่อยู่ 1 ใบ.

File:CataclysmicCheerfulCalcragra-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP025 Cataclysmic Trembling Calkragra
ธาตุดิน / เผ่านางฟ้า / เลเวล 8 / มอนฯเอฟเฟค / 2600 / 200
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ธาตุดินที่หงายหน้าที่เราควบคุม ถูกทำลายจากการต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา , แล้ว , เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์จากเด็คลงสุสาน 1 ใบ.

File:JackABooran-IGAS-JP-SR.png

IGAS-JP026 Jack A’ Booran
ธาตุดิน / เผ่าซอมบี้ / เลเวล 7 / มอนฯเอฟเฟค / 1500 / 2200
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด มอนสเตอร์เผ่าซอมบี้ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเมนเฟสอีกฝ่าย : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าซอมบี้ ในสุสานใครก็ได้ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น , แล้ว , รีมูฟ การ์ดใบนี้ที่หงายหน้าอยู่ จนถึงเอนเฟส. มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญพิเศษมาด้วยเอฟเฟคนี้จะถูกรีมูฟ เมื่อออกจากฟิลด์.

File:EvilcellaLutea-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP027 Evilcella Lutea
ธาตุดิน / เผ่าพืช / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 1800 / 100
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ใบอื่น , (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้.
(2) (ต่อเนื่อง) เวทมนตร์&กับดัก ที่หงายหน้าที่เราควบคุม จะไม่ถูกเล็งเป้าโดยเอฟเฟค.

File:UvaloopofObsession-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP028 Uvaloop of Commanding Love
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 4 / มอนฯจูนเนอร์เอฟเฟค / 1200 / 1800
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่บนมือเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ซิงโครที่เราควบคุม หรือ ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) รีมูฟ มอนสเตอร์ใบนั้น , และถ้าทำแบบนั้น , อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ซิงโครที่เราควบคุม หรือ ในุสสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) รีมูฟ การ์ดใบนั้น , และถ้าทำแบบนั้น , นำ การ์ดใบนี้ขึ้นมือ.

File:DarumaOtoshi-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP029 Daruma Otoshi
ธาตุดิน / เผ่านักรบสัตว์ / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 700 / 1800
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน : (คอส) เราสามารถ ถอดวัตถุดิบเอ็กซ์ซีส จากฟิลด์เรา 1 ใบ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ใบนั้นจะมีพลังโจมตีกลายเป็น 0 จนจบเทิร์นนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า เราจะถอดวัตถุดิบเอ็กซ์ซีส จากมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสที่เราควบคุม , ยกเว้น เทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน , (ต่อเนื่อง) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสาน แทนการถอดวัตถุดิบ 1 ใบได้.

File:Transcicada-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP030 Transcicada
ธาตุดิน / เผ่าแมลง / เลเวล 3 / มอนฯจูนเนอร์เอฟเฟค / 800 / 1000
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญพิเศษ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ “Moulted Token” (ธาตุดิน/เผ่าแมลง/เลเวล 3/ATK 0/DEF 0) 1 ใบ. ตราบที่โทเคนอยู่ในโซนมอนสเตอร์ , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าแมลง.

File:TuneKnight-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP031 Tune Knight
ธาตุไฟ / เผ่านักรบสัตว์ / เลเวล 1 / มอนฯยูเนี่ยเอฟเฟค / 500 / 500
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญพิเศษ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นับว่าการ์ดใบนี้เป็นจูนเนอร์ จนจบเทิร์นนี้ , แต่ ในเทิร์นนี้ เราจะสามารถ อัญเชิญพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็คได้อีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้น.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง : (สั่งใช้เอฟเฟค) แสดงผลเอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้.
• สวมใส่การ์ดใบนี้กับมอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่เราควบคุม.
• ยกเลิกการสวมใส่ของการ์ดใบนี้ และ อัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้.
ถ้า มอนสเตอร์ที่ถูกการ์ดใบนี้สวมอยู่ จะถูกทำลายจากการต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด , เราสามารถ ทำลาย การ์ดใบนี้แทนได้.

File:BattleSurvivor-IGAS-JP-NR.png

IGAS-JP032 Battle Survivor
ธาตุดิน / เผ่านักรบ / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 1600 / 800
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในขณะจบแบทเทิลเฟส : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดจากสุสานเราที่ถูกส่งลงสุสานในขณะที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่ในระหว่างแบทเทิลเฟสนี้ ขึ้นมือ 1 ใบ.

File:CupidServe-IGAS-JP-NR.png

IGAS-JP033 Cupid Serve
ธาตุแสง / เผ่านางฟ้า / เลเวล 2 / มอนฯเอฟเฟค / 1000 / 600
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ ไม่ได้รับผล จากการสั่งใช้เอฟเฟคมอนสเตอร์ที่มีเลเวลน้อยกว่าการ์ดใบนี้.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดจากสุสานเรา มากสุด 3 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เพิ่มเลเวลการ์ดใบนี้ ตามจำนวนการ์ดที่รีมูฟไป จนจบเทิร์นนี้.

File:WaterLeviathanIgnister-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP034 Water Leviathan @Ignister
ธาตุน้ำ / เผ่าไซเบิร์ส / เลเวล 7 / มอนฯพิธีกรรมเอฟเฟค / 2300 / 2000
(เงื่อนไข) สามารถอัญเชิญพิธีกรรม การ์ดใบนี้ ด้วย “A.I. Ritual”. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญพิธีกรรม สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมที่มีพลังโจมตี 2300 หรือน้อยกว่า ทั้งหมดกลับขึ้นมือ.
(2) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ลิงก์ในสุสานเรากลับเอ็กซ์ตร้าเด็ค 1 ใบ , และถ้าทำแบบนั้น , มอนสเตอร์ที่ถูกเลือกจะมีพลังโจมตีกลายเป็น 0.
(3) (เงื่อนไข) 1 ครั้ง ในแต่ละการคำนวนความเสียหาย , ถ้า การ์ดใบนี้ ต่อสู้กับมอนสเตอร์อีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำให้มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายใบนั้นมีพลังโจมตีเหลือครึ่งเดียว ในระหว่างคำนวนความเสียหายเท่านั้น.

File:MegalithOphiel-IGAS-JP-SR.png

IGAS-JP035 Megalith Ophel
ธาตุดิน / เผ่าหินผา / เลเวล 4 / มอนฯพิธีกรรมเอฟเฟค / 1600 / 2500
(เงื่อนไข) เราสามารถ อัญเชิญพิธีกรรม การ์ดใบนี้ด้วยเวทมนตร์พิธีกรรมติดชื่อ “Megalith”. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญพิธีกรรม สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Megalith ” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์จากบนมือ และ/หรือ บนฟิลด์ ให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับหรือมากกว่า เลเวลของมอนสเตอร์พิธีกรรม , รวมการ์ดใบนี้ด้วย , เพื่ออัญเชิญพิธีกรรมมอนสเตอร์ใบนั้น.

File:MegalithHagith-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP036 Megalith Hagit
ธาตุดิน / เผ่าหินผา / เลเวล 4 / มอนฯพิธีกรรมเอฟเฟค / 1300 / 2600
(เงื่อนไข) เราสามารถ อัญเชิญพิธีกรรม การ์ดใบนี้ด้วยเวทมนตร์พิธีกรรมติดชื่อ “Megalith”. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญพิธีกรรม สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ เวทมนตร์/กับดักติดชื่อ “Megalith ” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์จากบนมือ และ/หรือ บนฟิลด์ ให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับหรือมากกว่า เลเวลของมอนสเตอร์พิธีกรรม , รวมการ์ดใบนี้ด้วย , เพื่ออัญเชิญพิธีกรรมมอนสเตอร์ใบนั้น.

File:MegalithOch-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP037 Megalith Och
ธาตุดิน / เผ่าหินผา / เลเวล 4 / มอนฯพิธีกรรมเอฟเฟค / 1000 / 2700
(เงื่อนไข) เราสามารถ อัญเชิญพิธีกรรม การ์ดใบนี้ด้วยเวทมนตร์พิธีกรรมติดชื่อ “Megalith”. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญพิธีกรรม สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ จั่วการ์ด 1 ใบ , แล้ว ทิ้งการ์ด 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์จากบนมือ และ/หรือ บนฟิลด์ ให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับหรือมากกว่า เลเวลของมอนสเตอร์พิธีกรรม , รวมการ์ดใบนี้ด้วย , เพื่ออัญเชิญพิธีกรรมมอนสเตอร์ใบนั้น.

File:MegalithPhaleg-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP038 Megalith Alatron
ธาตุดิน / เผ่าหินผา / เลเวล 8 / มอนฯพิธีกรรมเอฟเฟค / 2500 / 1200
(เงื่อนไข) เราสามารถ อัญเชิญพิธีกรรม การ์ดใบนี้ด้วยเวทมนตร์พิธีกรรมติดชื่อ “Megalith”. เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเมนเฟส : (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด การ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์จากบนมือ และ/หรือ บนฟิลด์ ให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับหรือมากกว่า เลเวลของมอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อ “Megalith” , เพื่ออัญเชิญพิธีกรรมมอนสเตอร์ใบนั้น.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , เมื่อ อีกฝ่ายสั่งใช้การ์ด หรือ สั่งใช้เอฟเฟค ที่เป็นการเล็งเป้า การ์ดที่เราควบคุม : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ วาง มอนสเตอร์พิธีกรรมจากสุสานไว้ใต้สุดของเด็คเรา 1 ใบ , และถ้าทำแบบนั้น , ทำให้การสั่งใช้งานนั้นไร้ผล , และถ้าทำแบบนั้น , ทำลาย การ์ดใบนั้น.

File:MegalithBethor-IGAS-JP-R.png

IGAS-JP039 Megalith Bedoll
ธาตุดิน / เผ่าหินผา / เลเวล 8 / มอนฯพิธีกรรมเอฟเฟค / 2500 / 1200
(เงื่อนไข) เราสามารถ อัญเชิญพิธีกรรม การ์ดใบนี้ด้วยเวทมนตร์พิธีกรรมติดชื่อ “Megalith”. เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด การ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์จากบนมือ และ/หรือ บนฟิลด์ ให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับหรือมากกว่า เลเวลของมอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อ “Megalith” , เพื่ออัญเชิญพิธีกรรมมอนสเตอร์ใบนั้น.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญพิธีกรรม สำเร็จ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุม , มากสุด ตามจำนวน มอนสเตอร์พิธีกรรมในสุสานเรา ที่มีชื่อต่างกัน ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดเหล่านั้น.

File:MegalithAratron-IGAS-JP-UR.png

IGAS-JP040 Megalith Fareg
ธาตุดิน / เผ่าหินผา / เลเวล 8 / มอนฯพิธีกรรมเอฟเฟค / 2500 / 1200
(เงื่อนไข) เราสามารถ อัญเชิญพิธีกรรม การ์ดใบนี้ด้วยเวทมนตร์พิธีกรรมติดชื่อ “Megalith”. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด การ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์จากบนมือ และ/หรือ บนฟิลด์ ให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับหรือมากกว่า เลเวลของมอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อ “Megalith” , เพื่ออัญเชิญพิธีกรรมมอนสเตอร์ใบนั้น.
(2) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์ที่เราควบคุมทั้งหมดจะได้รับพลังโจมตี/ป้องกัน เพิ่มขึ้น 300 ตามจำนวน มอนสเตอร์พิธีกรรมในสุสานของเรา.

File:EarthGolemIgnister-IGAS-JP-R.png

IGAS-JP041 Earth Golem @Ignister
ธาตุดิน / เผ่าไซเบิร์ส / เลเวล 7 / มอนฯฟิวชั่นเอฟเฟค / 2300 / 2000
วัตถุดิบ : มอนฯเผ่าไซเบิร์ส 1 ใบ + มอนสเตอร์ลิงก์ 1 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญฟิวชั่น สำเร็จ , (ต่อเนื่อง) เราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างดาเมจสเต็ป , ถ้า การ์ดใบนี้ต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่ผ่านการอัญเชิญพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น เท่ากับ พลังโจมตีเดิมของมอนสเตอร์ใบนั้น.
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ ถูกทำลายจากการต่อสู้ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าไซเบิร์ส ในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น.

File:WindPegasusIgnister-IGAS-JP-SR.png

IGAS-JP042 Wind Pegasus @Ignister
ธาตุลม / เผ่าไซเบิร์ส / เลเวล 7 / มอนฯซิงโครเอฟเฟค / 2300 / 1500
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ 1 ใบ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำลาย เวทมนตร์/กับดัก ที่อีกฝ่ายควบคุม , มากสุด ตามจำนวนมอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” ที่เราควบคุม.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่บนฟิลด์ หรือ อยู่ในสุสาน , และ การ์ดใบอื่นที่เราควบคุมถูกทำลายจากการต่อสู้ , หรือ ถูกทำลายจากเอฟเฟคการ์ด : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้ , แล้ว เล็งเป้า การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) สับ การ์ดใบนั้นกลับเด็ค.

File:KarakuriDaigongenmdl00XBureibu-IGAS-JP-UR.png

IGAS-JP043 Karakuri Daigongen mdl 00X Bureibu
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 9 / มอนฯซิงโครเอฟเฟค / 3000 / 1500
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ 1 ใบ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์เผ่าเครื่องจักร 1 ใบขึ้นไป
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญซิงโคร สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Karakuri” จากเด็คเรา 1 ใบ.
(2) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์รูปแบบป้องกันที่เราควบคุมจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ถ้า รูปแบบต่อสู้ของมอนสเตอร์ติดชื่อ “Karakuri” ที่หงายหน้าที่เราควบคุม ถูกเปลี่ยน : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) รีมูฟ การ์ดใบนั้น.

File:LightDragonIgnister-IGAS-JP-UR.png

IGAS-JP044 Light Dragon @Ignister
ธาตุแสง / เผ่าไซเบิร์ส / แรงค์ 4 / มอนฯเอ็กซ์ซีสเอฟเฟค / 2300 / 1500
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เลเวล 4 จำนวน 2 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ถอด วัตถุดิบการ์ดใบนี้ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย มอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุม มากสุด ตามจำนวน มอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” ที่เราควบคุม.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์เผ่าไซเบิร์สใบอื่นที่เราควบคุม สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ลิงก์ จากสุสานเรา 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ที่เราควบคุมจะถูกทำลายโดยเอฟเฟค , (ต่อเนื่อง) เราสามารถ ถอด วัตถุดิบการ์ดใบนี้ 1 ใบแทนได้.

File:DarkTemplarIgnister-IGAS-JP-UR.png

IGAS-JP045 Dark Templar @ Ignister
ธาตุมืด / เผ่าไซเบิร์ส / ลิงก์ 3 / มอนฯลิงก์เอฟเฟค / 2300 / –
ลูกศร : ซ้ายล่าง , ล่าง , ขวาล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ชื่อต่างกัน 3 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ถูกอัญเชิญพิเศษ ลงในโซนที่การ์ดใบนี้ชี้ สำเร็จ , รวมถึงในดาเมจสเต็ป : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “@ Ignister” เลเวล 4 หรือน้อยกว่า จากสุสานเรา ลงในโซนที่การ์ดใบนี้ชี้ มากเท่าที่จะเป็นไปได้ , แต่เอฟเฟคมอนสเตอร์เหล่านั้นจะไร้ผล.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ทำลาย มอนสเตอร์อีกฝ่ายจากการต่อสู้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าไซเบิร์ส จากสุสานเรา 1 ใบ.

File:FirePhoenixIgnister-IGAS-JP-R.png

IGAS-JP046 Fire Phoenix @Ignister
ธาตุไฟ / เผ่าไซเบิร์ส / ลิงก์ 3 / มอนสเตอร์ / ลิงก์ / เอฟเฟค / 2300 / –
ลูกศร : ซ้าย , ขวา , ล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เผ่าไซเบิร์ส 2 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างคำนวนความเสียหาย , ถ้า การ์ดใบนี้โจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย เท่ากับ พลังโจมตีของการ์ดใบนี้ , และถ้าทำแบบนั้น , อีกฝ่ายจะไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้นี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกทำลายจากเอฟเฟคการ์ด : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำลาย มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ในระหว่างสแตนบายเฟสถัดไป หลังจากที่การ์ดใบนี้ที่ได้ผ่านการอัญเชิญมาแบบลิงก์ ถูกทำลายและถูกส่งลงสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา.

File:Clotheep-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP047 Clotheep
ธาตุดิน / เผ่าสัตว์ป่า / ลิงก์ 2 / มอนฯลิงก์เอฟเฟค / 700 / –
วัตถุดิบ : มอนฯชื่อต่างกัน 2 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ถูกอัญเชิญพิเศษ ลงในโซนที่การ์ดใบนี้ชี้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ แสดงเอฟเฟคตามประเภทของมอนสเตอร์ใบนั้นที่การ์ดใบนี้ชี้อยู่.
• พิธีกรรม : จั่วการ์ด 2 ใบ , แล้ว ทิ้งการ์ด 2 ใบ.
• ฟิวชั่น : อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เลเวล 4 หรือน้อยกว่า จากสุสาน 1 ใบ.
• ซิงโคร : มอนสเตอร์ที่เราควบคุมทั้งหมด พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้่น 700.
• เอ็กซ์ซีส : มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมทั้งหมด พลังโจมตีจะลดลง 700.

File:AussatheEarthCharmerAloft-IGAS-JP-SR.png

IGAS-JP048 Aussa the Earth Charmer, Aloft
ธาตุดิน / เผ่าจอมเวทมนตร์ / ลิงก์ 2 / มอนสเตอร์ / ลิงก์ / เอฟเฟค / 1850 / –
ลูกศร : ซ้ายล่าง , ขวาล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ 2 ใบ โดยมีมอนสเตอร์ธาตุดินรวมอยู่ด้วย
(การ์ดใบนี้นับว่าติดชื่อ “Familiar-Possessed” ตลอดเวลา.)
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ธาตุดิน ในสุสานอีกฝ่าย 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น ลงในโซนที่การ์ดใบนี้ชี้อยู่.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ที่ได้ผ่านการอัญเชิญลิงก์ ถูกทำลายจาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย” ในขณะที่อยู่ในโซนมอนสเตอร์ของเจ้าของเดิม : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ธาตุดินพลังป้องกัน 1500 หรือน้อยกว่า จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

File:GravityController-IGAS-JP-R.png

IGAS-JP049 Gravity Controller
ธาตุมืด / เผ่าไซคิก / ลิงก์ 1 / มอนฯลิงก์เอฟเฟค / 1000 / –
วัตถุดิบ : มอนฯที่ไม่ใช่มอนฯลิงก์ที่อยู่ในโซนเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์ 1 ใบ
(เงื่อนไข) ในระหว่างเทิร์นที่ถูกอัญเชิญลิงก์สำเร็จ , การ์ดใบนี้จะไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบลิงก์.
(1) (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ที่อยู่ในโซนเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์ จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ กับมอนสเตอร์ที่อยู่ในโซนมอนสเตอร์หลัก.
(2) (เงื่อนไข) ในขณะเริ่มดาเมจสเต็ป , เมื่อ การ์ดใบนี้ต่อสู้กับมอนสเตอร์อีกฝ่ายที่อยู่ในโซนเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้ และ มอนสเตอร์อีกฝ่ายกลับเด็ค.

File:IgnisterAILand-IGAS-JP-R.png

IGAS-JP050 Ignister A.I.Land
การ์ดเวทมนตร์ฟิลด์
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ในโซนมอนสเตอร์หลัก : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” เลเวล 4 หรือน้อยกว่า จากบนมือเรา 1 ใบ , และตามด้วย จนจบเทิร์นนี้ , เราจะใช้เอฟเฟคของการ์ดชื่อนี้ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ใบอื่นที่มีธาตุเดียวกับมอนสเตอร์ใบนั้น ไม่ได้ , และ เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าไซเบิร์ส.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” จากสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเค) หมอบการ์ดใบนี้ไว้บนฟิลด์เรา.

File:TAIStrike-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP051 TA.I. Strike
การ์ดเวทมนตร์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ของเราต่อสู้กับมอนสเตอร์ของอีกฝ่าย , ในระหว่างคำนวนความเสียหาย : เราสามารถ ทำให้ มอนสเตอร์ของเรามีพลังโจมตีกลายเป็นเท่ากับพลังโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่าย ที่กำลังต่อสู้กัน , ในระหว่างคำนวนความเสียหายเท่านั้น , และถ้าทำแบบนั้น , ในขณะจบดาเมจสเต็ป , ฝ่ายที่มอนสเตอร์ถูกทำลายจากการต่อสู้นี้ จะได้รับความเสียหายเท่ากับ พลังโจมตีเดิม ของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายไป.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” ของเราจะถูกทำลายจากการต่อสู้ , (ต่อเนื่อง) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้แทนได้.

File:AIdleReborn-IGAS-JP-R.png

IGAS-JP052 A.I.dle Reborn
การ์ดเวทมนตร์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น. จากนี้ไปจนจบเทิร์น หลังจากการ์ดใบนี้แสดงผล , เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าไซเบิร์ส.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างประกาศโจมตีระหว่างมอนสเตอร์ 2 ใบ : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้ และ การ์ดบนมือเรา 1 ใบ , แล้ว เล็งเป้า เวทมนตร์/กับดักติดชื่อ “A.I.” ในสุสานเรา , หรือ ที่ถูกรีมูฟอยู่ของเรา , 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนั้นขึ้นมือเรา.

File:AILoveFusion-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP053 A.I. Love Fusion
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญฟิวชั่น มอนสเตอร์ฟิวชั่นเผ่าไซเบิร์สจากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ , โดยใช้ มอนสเตอร์ที่เราควบคุม หรือ ที่อยู่บนมือเรา เป็นวัตถุดิบ. ถ้า เราจะใช้มอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” เป็นวัตถุดิบ , เราสามารถ ใช้ มอนสเตอร์ลิงก์ที่อีกฝ่ายควบคุมเป็นวัตถุดิบได้ 1 ใบ.

File:AIsRitual-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP054 A.I.’s Ritual
การ์ดเวทมนตร์พิธีกรรม
(เงื่อนไข) การ์ดใบนี้สามารถใช้อัญเชิญพิธีกรรมมอนสเตอร์พิธีกรรมเผ่าไซเบิร์ส.
(1) (สั่งใช้การ์ด) สังเวย มอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” จากบนมือหรือฟิลด์เรา ให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับหรือมากกว่า เลเวลของมอนสเตอร์ที่จะอัญเชิญพิธีกรรม, แล้ว อัญเชิญพิธีกรรม มอนสเตอร์พิธีกรรมเผ่าไซเบิร์สจากบนมือเรา 1 ใบ. ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” ในตอนที่เราสั่งใช้การ์ดใบนี้ , (ต่อเนื่อง) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” จากสุสานเราแทนการสังเวยได้.

File:SenkaLegendTheThreeVisit-IGAS-JP-R.png

IGAS-JP055 Senka History – Three Visit
การ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) ส่ง การ์ดใบนี้ลงสุสานในระหว่างสแตรบายเฟสที่ 2 หลังจากสั่งใช้การ์ด. เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา , ถ้า เราอัญเชิญปกติหรือพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Senka” : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญนั้น 1 ใบ ; (สั่้งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Senka” ที่มีชื่อต่างจากใบนั้นจากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกส่งจากโซนเวทมนตร์&กับดักลงสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Senka” จากบนมือเรา 1 ใบ.

File:SenkaLegendTheSunLiuAlliance-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP056 Senka History – Son-Ryuu Alliance
การ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ “Senka” 2 ธาตุขึ้นไป : (คอส) เราสามารถ ประกาศ 1 ธาตุ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมที่มีธาตุตามที่ประกาศจะไม่สามารถสั่งใช้เอฟเฟค จนจบเทิร์นนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายอัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ , หรือ ถ้า เราสั่งใช้เอฟเฟคมอนสเตอร์ติดชื่อ “Senka” : (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ติดชื่อ “Senka” ที่เราควบคุมทั้งหมดจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 300 ตามจำนวน มอนสเตอร์ติดชื่อ “Senka” ที่เราควบคุม , จนจบเทิร์นนี้.

File:MegalithPortal-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP057 Megalith Portal
การ์ดเวมนตร์ฟิลด์
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) ในแต่ละเทิร์น , มอนสเตอร์พิธีกรรมที่เราควบคุมจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ในครั้งแรก.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Megalith” ถูกอัญเชิญพิเศษ สำเร็จ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์พิธีกรรมในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนั้นขึ้นมือ.

File:KarakuriToadOil-IGAS-JP-R.png

IGAS-JP058 Karakuri Toad Oil
การ์ดเวทมนตร์สวมใส่
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) สั่งใช้การ์ดใบนี้โดยการเล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Karakuri” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ใบนั้น , และถ้าทำแบบนั้น , สวมใส่การ์ดใบนี้.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ถ้า รูปแบบต่อสู้ของมอนสเตอร์ติดชื่อ “Karakuri” ที่หงายหน้าที่เราควบคุม ถูกเปลี่ยน : (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ที่ถูกสวมอยู่จะได้รับพลังโจมตี/ป้องกัน เพิ่มขึ้น 500.

File:CondolencePuppet-IGAS-JP-R.png

IGAS-JP059 Condolence Puppet
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) ส่ง มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gimmick Puppet” ที่มีชื่อต่างกันจากเด็คเราลงสุสาน , มากสุดตามจำนวน มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมที่ได้ผ่านการอัญเชิญพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็ค+1.
(2) (คอส) รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสเผ่าเครื่องจักรที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ตราบที่มอนสเตอร์ใบนั้นหงายหน้าอยู่บนฟิดล์ , มอนสเตอร์ใบนั้นจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟคอีกฝ่าย.

File:HeraldryCharge-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP060 Heraldry Charge
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) สังเวย มอนสเตอร์ 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Heraldic Beast” จากเด็คเรา 2 ใบ ในรูปแบบป้องกัน , และ จนจบเทิร์นนี้ , หลังจากการ์ดใบนี้แสดลผล , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าไซคิก หรือ เผ่าเครื่องจักร.

File:TimeThiefStartup-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP061 Time Thief Startup
การ์ดเวทมนตร์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Time Thief” จากบนมือเรา 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสติดชื่อ “Time Thief” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดติดชื่อ “Time Thief” ที่มีประเภทต่างกันจากสุสานเรามาเป็นวัตถุดิบให้การ์ดใบนั้น 3 ใบ. (มอนสเตอร์ , เวทมนตร์ , กับดัก).

File:SkyStrikerManeuverScissorsCross-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP062 Sky Striker Maneuver – Scissors Cross
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราไม่ได้ควบคุม มอนสเตอร์ในโซนมอนสเตอร์หลัก : (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Sky Striker Ace” เลเวล 4 ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) นำ มอนสเตอร์ใบนั้นขึ้นมือเรา , หรือ , ถ้า เรามีเวทมนตร์ในสุสาน 3 ใบขึ้นไป , เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น แทนได้.

File:GhostMeetsGirlAMayakashisStory-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP063 Ghost Meets Girl – A Mayakashi’s Story
การ์ดเวทมนตร์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟส : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ซิงโครเผ่าซอมบี้ ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ที่มีธาตุเดียวกัน ที่ถูกรีมูฟอยู่ หรือ อยู่ในสุสานเรา 1 ใบ , แต่ มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมาจะถูกรีมูฟในระหว่างเอนเฟส , และ จากนี้ไปจนจบเทิร์น หลังจากการ์ดใบนี้แสดงผล , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าซอมบี้

File:DragonmaidsSendoff-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP064 Dragonmaid See Off
การ์ดเวทมนตร์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Dragonmaid” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Dragonmaid” ที่มีเลเวลต่างกันจากบนมือเรา ในรูปแบบป้องกัน 1 ใบ , และ มอนสเตอร์ใบนั้น จะไม่ถูกทำลายจาก “การต่อสู้ และ เอฟเฟคการ์ด” จนจบเทิร์นนี้ , และถ้าทำแบบนั้น , นำ มอนสเตอร์ที่ถูกเล็งเป้ากลับขึ้นมือ.

File:DisposableLearningDevice-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP065 Disposable Learning Device
การ์ดเวทมนตร์สวมใส่
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์ที่ถูกสวมจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 200 ตามจำนวนมอนสเตอร์ในสุสานเรา.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟสที่การ์ดใบนี้ถูกส่งจากฟิลด์ลงสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ หมอบ การ์ดใบนี้ , แต่ถ้าทำแบบนั้น , รีมูฟการ์ดใบนี้เมื่อออกจากฟิลด์.

File:KujikiriAmulet-IGAS-JP-SR.png

IGAS-JP066 Kujikiri Amulet
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) ส่ง มอนสเตอร์เลเวล 9 จากบนมือ หรือ ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์เรา ลงสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) จั่วการ์ด 2 ใบ.

File:LightningStorm-IGAS-JP-SR.png

IGAS-JP067 Lightning Storm
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราไม่ได้ควบคุมการ์ดหงายหน้า : (สั่งใช้เอฟเฟค) สั่งใช้เอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้.
● ทำลาย มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมในรูปแบบโจมตีทั้งหมด.
● ทำลาย เวทมนตร์/กับดัก ที่อีกฝ่ายควบคุมทั้งหมด.

File:FragileDoubleEdgedSword-IGAS-JP-NR.png

IGAS-JP068 Fragile-Edged Sword
การ์ดเวทมนตร์สวมใส่
(1) (ต่อเนื่อง) เราสามารถ ควบคุม การ์ดชื่อนี้หงายหน้าได้ 1 ใบเท่านั้น.
(2) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 2000 , และ ความเสียหายจากการต่อสู้ที่ทำได้จะเกิดกับผู้เล่นทุกฝ่าย.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า เราได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ 2000 ขึ้นไป : (สั่งใช้เอฟเฟค) ส่ง การ์ดใบนี้ลงสุสาน.

File:AIShadow-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP069 A.I. Shadow
การ์ดกับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. สั่งใช้การ์ดใบนี้ โดยการเล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “@Ignister” ที่เราควบคุม 1 ใบ.
(1) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์ใบนั้นจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 800 , และ มอนสเตอร์ของ อีกฝ่ายต้องโจมตีมอนสเตอร์ใบนั้น , ถ้าเป็นไปได้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ที่หงายหน้าในโซนเวทมนตร์&กับดัก ออกจาฟิลด์ เพราะ เอฟเฟคอีกฝ่าย , และ ปัจจุบันไปอยู่ในสุสาน หรือ ถูกรีมูฟ ของเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) จั่วการ์ด 1 ใบ.

File:SenkaLegendChampionsBraveryatChangbanBridge-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP070 Senka History – The Hero of Chouhan
การ์ดกับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (2)(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Senka” ต่อสู้ , (ต่อเนื่อง) อีกฝ่าย ไม่สามารถ สั่งใช้การ์ด เวทมนตร์/กับดัก จนจบดาเมจสเต็ป.
(2) (เงื่อนไข) ในขณะเริ่มแบทเทิลเฟสของอีกฝ่าย : (คอส) เราสามารถ ส่ง การ์ดใบนี้ที่หงายหน้าอยู่ในโซนเวทมนตร์&กับดัก ลงสุสาน ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อีกฝ่ายไม่สามารถ เล็งเป้าโจมตี มอนสเตอร์ติดชื่อ “Senka” ที่เราควบคุม ในเทิร์นนี้.
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์อีกฝ่ายประกาศโจมตี : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้ จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Senka” จากเด็คเรา 1 ใบ.

File:MegalithPromotion-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP071 Megalith Promotion
การ์ดกับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เลเวล 4 หรือน้อยกว่า ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เลเวลของมอนสเตอร์ใบนั้นจะเป็นสองเท่า จนจบเทิร์นนี้.

File:MegalithEmersion-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP072 Megalith Emersion
การ์ดกับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Megalith” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น ในรูปแบบป้องกัน , แต่ จะถูกวางไว้ใต้สุดของเด็ค เมื่อออกจากฟิลด์.

File:KarakuriCashLodge-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP073 Karakuri Cash Lodge
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Karakuri” ที่เราควบคุม 1 ใบ และ มอนสเตอร์เอฟเฟค ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) เปลี่ยนรูปแบบมอนสเตอร์ของเราใบนั้น , และถ้าทำแบบนั้น , เอฟเฟคของมอนสเตอร์อีกฝ่ายที่เลือกจะไร้ผลจนจบเทิร์นนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ “Karakuri” : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่หงายหน้า 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เปลี่ยนรูปแบบการ์ดใบนั้น.

File:ResurgamXyz-IGAS-JP-C.png

Resurgam Xyz
กับดักต่อเนื่อง
(1) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสที่เราควบคุมทั้งหมดจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 800.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง : (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด การ์ดเวทมนตร์ 1 ใบ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสติดชื่อ “Number C” หรือ “CXyz” ที่มีเผ่าเหมือนกัน แต่แรงค์มากกว่า 1 แรงค์ 1 ใบ , โดยใช้มอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่เราควบคุมใบนั้นเป็นวัตถุดิบ. (ส่งต่อวัตถุดิบ) ถ้า เราทิ้งการ์ดเวทมนตร์ที่ไม่ติดชื่อ “Rank-Up-Magic” , มอนสเตอร์ใบนั้นจะถูกนำกลับเอ็กซ์ตร้าเด็คในระหว่างเอนเฟส.

File:TimeThiefRetrograde-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP075 Time Thief Retrograde
การ์ดกับดักเคาน์เตอร์
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ มีการสั่งใช้การ์ด เวทมนตร์/กับดัก , ในขณะที่เราควบคุมมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสติดชื่อ “Time Thief” : (สั่งใช้การ์ด) ทำให้การสั่งใช้การ์ดนั้นไร้ผล , และถ้าทำแบบนั้น , นำ การ์ดใบนั้นมาเป็นวัตถุดิบให้กับมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสติดชื่อ “Time Thief” ที่เราควบคุม.

File:CatchCopy-IGAS-JP-SR.png

IGAS-JP076 Catch Copy
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายนำการ์ดจากเด็คขึ้นมือด้วยเอฟเฟคของตัวเอง , ยกเว้น การจั่ว : (สั่งใช้การ์ด) แสดง การ์ดจากเด็คเรา 1 ใบ , แล้ว นำ การ์ดใบนั้นขึ้นมือ , แต่จากนี้ไปจนจบเทิร์น , เราจะไม่สามารถ สั่งใช้เอฟเฟค ของการ์ดที่มีชื่อเหมือนกับการ์ดใบนั้น.

File:ArmoryCall-IGAS-JP-R.png

IGAS-JP077 Armory Call
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) นำ เวทมนตร์สวมใส่ จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , แล้ว เราสามารถ สวมการ์ดใบนั้นให้กับมอนสเตอร์ที่เราควบคุมที่สามารถสวมได้ตามเอฟเฟคการ์ดใบนั้น.

File:Stalemate-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP078 Mutual Rivalry
การ์ดกับดักปกติ
(1) (สั่งใช้การ์ด) ทุกฝ่ายแสดงการ์ดบนมือตลอดเทิร์นนี้ , และ ถ้า ผู้เล่นมีการ์ดที่มีชื่อเหมือนกับบนมืออีกฝ่าย , ผู้เล่นจะไม่สามารถ สั่งใช้การ์ด หรือ สั่งใช้เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนั้น จนจบเทิร์นนี้.

File:DevilsPortrait-IGAS-JP-C.png

IGAS-JP079 Devil’s Portrait
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ที่มีชื่อเหมือนกันจากเด็คเรา หรือ เอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ , แต่ มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญพิเศษมาด้วยเอฟเฟคนี้ จะถูกนำกลับเด็คในระหว่างเอนเฟสของเทิร์นถัดไป , และจากนี้ไปจนจบเทิร์น , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากเด็คหรือเอ็กซ์ตร้าเด็ค.

File:HeadJudging-IGAS-JP-NR.png

IGAS-JP080 Head Judging
การ์ดกับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ มีผู้เล่นสั่งใช้เอฟเฟคมอนสเตอร์บนฟิลด์ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ให้ผู้เล่นคนนั้น ทอยเหรียญ 1 ครั้ง และทายผล. ถ้าทายถูก , ส่ง กาณ์ดใบนี้ลงสุสาน. ถ้าทายผิด , เอฟเฟคที่สั่งใช้จะไร้ผล , และถ้าทำแบบนั้น , ผู้เล่นคนนั้นจะต้องมอบการควบคุมมอนสเตอร์ใบนั้นให้อีกฝ่าย.

Facebook Comments