พฤหัส. ส.ค. 13th, 2020

Y G O P r o T H

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand

[TCG] Fists of the Gadgets

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Boot-Up Corportal – Command Dynamo
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 4 / มอนสเตอร์ / เอฟเฟค / 0 / 0
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารเล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรติดชื่อ “Gadget” ที่เราควบคุม หรือ อยู่ในสุสานเรา ที่มีชื่อต่างกัน มากสุด 2 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา , แล้ว , สวมใส่ มอนสเตอร์ที่เลือกให้การ์ดใบนี้ (โดยไม่คำนึงถึงประเภทการ์ด). การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตี เพิ่มขค้น 1000 ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่สวมอยู่ด้วยเอฟเฟคนี้.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Boot-Up Admiral – Dynamo Destroyer
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 8 / มอนสเตอร์ / เอฟเฟค / 2500 / 2500
(เงื่อนไข) การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญปกติ/หมอบ. ต้องถูกอัญเชิญพิเศษ จากบนมือ โดย ส่ง การ์ดมอนสเตอร์ติดชื่อ “Gadget” จาก “บนมือ หรือ ที่หงายหน้าบนฟิลด์” ของเรา ลงสุสาน 2 ใบ.
(1) (เงื่อนไข) ตราบที่เราควบคุม “มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gadget” หรือ การ์ดมอนสเตอร์ติดชื่อ “Gadget” ที่อยู่ในสภาพสวมใส่กับมอนสเตอร์” , (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด”.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดใบอื่นบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบนั้น.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Boot-Up Command – Gear Load
การ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ สั่งใช้การ์ด การ์ดใบนี้ : (คอส) เล็งเป้า การ์ดมอนสเตอร์ติดชื่อ “Gadget” ที่เราควบคุมที่กำลังสวมใส่มอนสเตอร์ กี่ใบก็ได้ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เหล่านั้น
(2) (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ “Boot-Up Admiral – Dynamo Destroyer” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Boot-Up Command – Gear Strength
การ์ดกับดักปกติ
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์ประกาศโจมตี และ มอนสเตอร์ที่เราควบคุมทั้งหมด เป็นเผ่าเครื่องจักรหงายหน้าอยู่ : (สั่งใช้การ์ด) ทำลาย มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมที่อยู่ในรูปแบบโจมตี มากสุด ตามจำนวน มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรที่เราควบคุม.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Powerhold the Moving Battery
การ์ดกับดักต่อเนื่อง
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ในฐานะมอนสเตอร์เอฟเฟค ธาตุดิน เผ่าเครื่องจักร เลเวล 4 โจมตี 0 ป้องกัน 2000 , แล้ว , เราสามารถ สวมใส่ มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรติดชื่อ “Gadget” เลเวล 4 จาก “บนมือ หรือ เด็ค” ของเราให้กับการ์ดใบนี้ 1 ใบ. (การ์ดใบนี้ยังนับเป็นการ์ดกับดัก). ถ้า ถูกอัญเชิญพิเศษด้วยวิธีนี้ , การ์ดใบนี้ จะได้รับพลังโจมตี เพิ่มขึ้น เท่ากับ สองเท่าของพลังโจมตีมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้ด้วยเอฟเฟคนี้.

Facebook Comments