23 พฤศจิกายน 2020

Y G O P r o T H

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand

[DP24] Duelist Pack: Duelists of Gloom

วางจำหน่าย : 30 พฤษภาคม 2020 (เลื่อนจาก 16 พฤษภาคม 2020)
รายละเอียด : การ์ดจากอนิเมะ ดูเอลลิสแห่งความมืด มาริค , อโพเรีย , โรบะ
1 Box ประกอบด้วย :
• ซองสุ่มการ์ด 15 ซอง
• แต่ละซองมีการ์ด 5 ใบ

รายละเอียดการ์ดใน Box : ทั้งหมด 46 แบบ
• ระดับ Holographic Rare 1 แบบ
• ระดับ Ultra Rare 5 แบบ
• ระดับ Super Rare 7 แบบ
• ระดับ Rare 9 แบบ
• ระดับ Common 24 แบบ

การ์ดใน Box

DP24-JP000 The Winged Dragon of Ra

DO24-JP001 God Slime
ธาตุน้ำ / เผ่าวารี / เลเวล 10 / มอนฯ-ฟิวชั่น-เอฟเฟค / 3000 / 3000
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เผ่าวารี 1 ใบ + มอนสเตอร์เลเวล 10 ธาตุน้ำ 1 ใบ
(เงื่อนไข) ก่อนอื่นต้องผ่านการอัญเชิญฟิวชั่น , หรือ อัญเชิญพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็ค โดย สังเวย มอนสเตอร์เผ่าวารีเลเวล 10 ที่มีพลังโจมตี 0.
(1) (ไม่ระบุ) การ์ดใบนี้สามารถใช้แทนเครื่องสังเวย 3 ใบ เพื่ออัญเชิญแอดว๊านซ์มอนสเตอร์.
(2) (ต่อเนื่อง) ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ , และ มอนสเตอร์อีกฝ่ายไม่สามารถ เล็งเป้าโจมตี มอนสเตอร์ใบอื่นที่เราควบคุม , และ อีกฝ่ายไม่สามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ใบอื่นที่เราควบคุม ด้วยเอฟเฟคการ์ด.

DP24-JPP002 Reactor Slime
ธาตุน้ำ / เผ่าวารี / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟต / 500 / 500
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสของเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ “Slime Tokens” 2 ใบ (ธาตุน้ำ/เผ่าวารี/เลเวล 1/โจมตี 500/ป้องกัน 500) , แต่ เราจะไม่สามารถ อัญเชิญปกติหรือพิเศษมอนสเตอร์ จนจบเทิร์นนี้ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างแบทเทิลเฟส : (คอส)เราสามารถ สังเวย การ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) หมอบ “Metal Reflect Slime” จากบนมือ , เด็ค , หรือสุสานเราลงในโซนเวทย์&กับดัก 1 ใบ , และ การ์ดใบนั้นสามารถสั่งใช้งานได้เลยในเทิร์นนี้.

DP24-JPP003 Guardian Slime
ธาตุน้ำ / เผ่าวารี / เลเวล 10 / มอนฯ-เอฟเฟต / 0 / 0
(เงื่อนไข) แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราได้รับความเสียหายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟค : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างคำนวนความเสียหาย , ถ้า การ์ดใบนี้ต่อสู้กับมอนสเตอร์อีกฝ่าย , เราสามารถ : (สั่งใช้เอฟเฟค) การ์ดใบนี้จะได้รับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น เท่ากับ พลังโจมตีของมอนสเตอร์ใบนั้น เฉพาะในระหว่างคำนวนความเสียหายเท่านั้น.
(3)(เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกส่งจากมือหรือฟิลด์ลงสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ เวทย์/กับดัก ที่เขียนชื่อ “The Winged Dragon of Ra” อยู่ในเอฟเฟค จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

DP24-JPP004 Ancient Incantation
เวทย์ปกติ
(เงื่อนไข) สั่งใช้งาน การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) นำ “The Winged Dragon of Ra” จากเด็คหรือสุสานขึ้นมือเรา 1 ใบ , และ , ในระหว่างเมนเฟสของเราในเทิร์นนี้ , เราสามารถ อัญเชิญแอดว๊านซ์ มอนสเตอร์จากบนมือเรา , เพิ่มเติมจากสิทธิการอัญเชิญปกติ/หมอบ 1 ครั้ง.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้ จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) หลังจากสั่งใช้งาน , ถ้า เราอัญเชิญแอดว๊านซ์ “The Winged Dragon of Ra” ในเทิร์นนี้ , มอนสเตอร์ใบนั้นจะมีพลังโจมตีและป้องกันเดิม กลายเป็น ผลรวม พลังโจมตีและป้องกัน ของเหล่ามอนสเตอร์ที่ถูกสังเวยเพื่ออัญเชิญแอดว๊านซ์นั้น.

DP24-JPP006 Millennium Revelation
เวทย์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ จากบนมือเราลงสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ “Monster Reborn” จากเด็คหรือสุสานขึ้นมือเรา 1 ใบ.
(2) (คอส) เราสามารถ ส่ง การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่ในโซนเวทย์&กับดัก ถูกส่งลงสุสาน ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ในเทิร์นนี้ , เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ “The Winged Dragon of Ra” จากสุสานเรา ด้วย “Monster Reborn” , โดยไม่สนใจเงื่อนไขการอัญเชิญ , และ เราจะต้องส่งมอนสเตอร์ใบนั้นลงสุสานในระหว่างเอนเฟสของเทิร์นนี้.

DP24-JPP007 Sun Deity Unification
กับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ไม่สามารถ สั่งใช้งานในเชนเดียวกัน. ถ้า เราควบคุม มอนสเตอรืที่มีชื่อเดิมคือ “The Winged Dragon of Ra” , เราสามารถ สั่งใช้งาน การ์ดใบนี้ในเทิร์นที่หมอบได้ทันที.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (คอส) เราสามารถ จ่ายไลฟ์พ้อย เหลือ 100 พ้อย ; (สั่งใช้เอฟเฟค) “The Winged Dragon of Ra” ที่ผ่านการอัญเชิญมาแบบพิเศษที่เราควบคุม 1 ใบ จะได้รับพลังโจมตีและป้องกัน เพิ่มขึ้น เท่ากับ ไลฟ์พ้อยที่เราจ่ายไป.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง : (คอส) เราสามารถ สังเวย “The Winged Dragon of Ra” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เพิ่มไลฟ์พ้อยเรา เท่ากับ พลังโจมตีในขณะที่อยู่บนฟิลด์.

DP24-JP008 Makyura the Destructor

DP24-JP010 Holding Arms

DP24-JP011 Holding Legs

DP24-JP012 Monster Reborn

DP24-JP015 Metal Reflect Slime

DP24-JP016 Meklord Astro Dragon Triskelia
ธาตุมืด / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 11 / มอนฯ-อัญเชิญพิเศษ-เอฟเฟค / 3000 / 0
(เงื่อนไข) ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติ/หมอบ. ก่อนอื่นจะต้องอัญเชิญแบบพิเศษจากบนมือเรา โดย รีมูฟ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Meklord” ที่มีชื่อต่างกันจากสุสานเรา 3 ใบ.
(1) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , เมื่อ การ์ดใบนี้ประกาศโจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สวมใส่ มอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็คอีกฝ่ายให้การ์ดใบนี้ 1 ใบ.
(2) (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น เท่ากับ ผลรวม พลังโจมตีมอนสเตอร์ที่ถูกสวมด้วยเอฟเฟคนี้ทั้งหมด.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้สวมใส่มอนสเตอร์ซิงโคร , (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้สามารถ โจมตีมอสเตอร์ ได้ 3 ครั้ง ในระหว่างแบทเทิลเฟส.

DO24-JP017 Meklord Emperor Wisel Infinity – Synchro Absorption
ธาตุมืด / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 1 / มอนฯ-อัญเชิญพิเศษ-เอฟเฟค / 2500 / 2500
(เงื่อนไข) ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติ/หมอบ. ต้องอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟค. เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเทิร์นอีกฝ่าย : (คอส) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์ติดชื่อ “Meklord” ที่หงายหน้าที่เราควบคุมลงสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษ สำเร็จ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ใบนั้นจะโจมตีไม่ได้ในเทิร์นนี้.
(3) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , เมื่อมีการ สั่งใช้การ์ดหรือสั่งใช้เอฟเฟค ที่จะทำลายการ์ดใบนี้จากบนฟิลด์ : (คอส) เราสามารถ สังเวย การ์ดใบนี้ , และถ้าทำสำเร็จ , ทำลาย การ์ดใบนั้น.

DP24-JP018 Meklord Nucleus Infinity Core
ธาตุมืด / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 1 / มอนฯ-เอฟเฟค / 0 / 0
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (3) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติหรือพิเศษ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ เวทย์/กับดักติดชื่อ “Meklord” จากเด็คขึ้นมือเรา 1 ใบ.
(2) (ต่อเนื่อง) ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกทำลายด้วยเอฟเฟค : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Meklord Emperor” ที่มีธาตุต่างกับมอนสเตอร์ที่เราควบคุม จากบนมือหรือเด็คเรา 1 ใบ , โดยไม่สนใจเงื่อนไขการอัญเชิญ , และ จนจบเทิร์นนี้ เราจะสามารถโจมตีด้วยมอนสเตอร์เพียง 1 ใบเท่านั้น.

DP24-JP019 Meklord Army Arsenal of Obbligato
ธาตุแสง / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1200 / 1800
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำลาย การ์ดใบนี้ , และถ้าทำสำเร็จ , อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Meklord Army” จากเด็คเราในรูปแบบป้องกัน 2 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ , แต่ เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จนจบเทิร์นนี้ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักร.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน : (คอส) เราสามารถสั่งใช้เอฟเฟคนี้ ; (เอฟเฟค) ในระหว่างเอนเฟส , สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย 100 ตามจำนวน มอนสเตอร์ติดชื่อ “Meklord” ที่เราควบคุม.

DP24-JP020 Meklord Assembly
การ์ดเวทย์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง , เอฟเฟค (2) กับ (3) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อการ์ดใบนี้ถูกสั่งใช้การ์ด , (เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Meklord” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด 1 ใบ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย มอนสเตอร์ใบนั้น.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Meklord” ที่หงายหน้าที่เราควบคุมถูกทำลายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟค : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า เวทย์/กับดักที่หงายหน้าใบอื่นบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบนั้น.

DP24-JP021 Meklord Control
การ์ดเวทย์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Meklord” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ใบนั้นจะมีพลังโจมตีกลายเป็น เท่ากับ ผลรวมพลังโจมตีเดิมของมอนสเตอร์ติดชื่อ “Meklord” บนฟิลด์ทั้งหมด , แต่ อีกฝ่ายจะไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ที่เกิดจากมอนสเตอร์ใบนั้น จนจบเทิร์นนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Meklord” ที่เราควบคุมจะถูกทำลายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟค , (ต่อเนื่อง) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเราแทนได้.

DP24-JP022 Cruel Mercy of the Meklord Astro
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Meklord” ที่มีชื่อต่างกันในสุสานเรา 3 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) นำ มอนสเตอร์เหล่านั้นขึ้นมือเรา หรือ อัญเชิญพิเศษแบบไม่สนใจเงื่อนไขการอัญเชิญ , แต่ เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ จนจบเทิร์นถัดไปของเรา , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักร.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ “Meklord Astro” : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้ จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย มอนสเตอร์ซิงโครที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย เท่ากับ พลังโจมตีเดิมของมอนสเตอร์ใบนั้น.

DP24-JP022 Meklord Emperor Wisel

DP24-JP023 Meklord Emperor Granel

DP24-JP024 Meklord Emperor Skiel

DP24-JP025 Meklord Astro Mekanikle

DP24-JP026 Meklord Astro Dragon Asterisk

DP24-JP027 Meklord Army of Wisel

DP24-JP028 Meklord Fortress

DP24-JP029 Chaos Infinity

DP24-JP031 Menacing Jinzo
ธาตุมืด / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 7 / มอนฯ-เอฟเฟค / 2400 / 1500
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มีกับดักอยู่บนฟิลด์หรือในสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา , และถ้าทำสำเร็จ , การ์ดใบนี้จะมีเลเวลกลายเป็น 6 จนจบเทิร์นนี้.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเมนเฟส : (คอส) เราสามารถ สังเวย การ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ “Jinzo” จากบนมือหรือสุสานเรา 1 ใบ , แล้ว เราสามารถ ดู การ์ดที่หมอบในโซนเวทย์&กับดักของอีกฝ่าย และ ทำลายกับดักทั้งหมดในการ์ดเหล่านั้น.

DP24-JP032 Psychic Bounder
ธาตุแสง / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1700 / 1000
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติหรือพิเศษ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ “Jinzo” หรือ เวทย์/กับดัก ที่มีชื่อ “Jinzo” อยู่ในเอฟเฟค จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ก่อนคำนวนความเสียหาย , ถ้า มอนสเตอร์ของเราถูกมอนสเตอร์อีกฝ่ายโจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำลาย มอนสเตอร์ที่โจมตีเข้ามาและการ์ดใบนี้.

DP24-JP033 Psychic Gigacyber
ธาตุมืด / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 6 / มอนฯ-เอฟเฟค / 2200 / 1200
(เงื่อนไข) สามารถอัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ด้วยเอฟเฟค (1) ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายควบคุม เวทย์/กับดัก มากกว่าเรา , (ไม่ขึ้นเชน) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ประกาศโจมตีมอนสเตอร์เอฟเฟคอีกฝ่าย , ในขณะที่เราควบคุม “Jinzo” : (คอส) เราสามารถ สังเวย การ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์อีกฝ่ายที่หงายหน้าใบนั้น ไปวางหงายหน้าในโซนเวทย์&กับดักของอีกฝ่าย ในฐานะกับดักต่อเนื่อง.

DO24-JP034 Cyber Energy Shock
เวทย์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม “Jinzo” : (คอส) เล็งเป้า การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) ทำลาย การ์ดใบนั้น , แล้ว , ถ้า การ์ดใบนั้นเป็นกับดัก , เราสามารถ แสดงเอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้.
● จนจบเทิร์นนี้ , เอฟเฟคการ์ดที่หงายหน้าบนฟิลด์จะไร้ผล 1 ใบ.
● “Jinzo” ที่เราควบคุมทั้งหมด ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 800.

DP24-JP035 Law of the Universe
เวทย์ปกติ
(เงื่อนไข) สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) อีกฝ่าย สามารถ หมอบ กับดัก จากบนมือหรือเด็คของอีกฝ่าย ลงในโซนเวทย์&กับดัก 1 ใบ. ถ้าอีกฝ่ายทำสำเร็จ , อัญเชิญพิเศษ “Jinzo” จากเด็คเรา 1 ใบ. หากไม่ทำแบบนั้น , นำ “Jinzo” หรือ มอนสเตอร์ที่มีชื่อ “Jinzo” อยู่ในเอฟเฟค จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

DP24-JP036 Communication with the Universe
เวทย์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์ที่เราควบคุมที่เจ้าของการ์ดคืออีกฝ่าย ลงสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักร จากบนมือหรือสุสานเรา 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ อีกฝ่ายประกาศจั่วแบบปกติในระหว่างดรอว์เฟส , ในขณะที่เราควบคุม “Jinzo” : (คอส) เราสามารถ ประกาศประเภทการ์ด 1 ประเภท (มอนสเตอร์ , เวทย์ , กับดัก) ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ดูการ์ดที่จั่วใบนั้น , และถ้าเป็นประเภทที่เราประกาศไว้ , ส่ง การ์ดใบนี้ลงสุสาน , และถ้าทำสำเร็จ , จั่วการ์ด 1 ใบ.

DP24-JP037 Special Dititanium Metal
เวทย์ฉับพลัน
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม “Jinzo” : (สั่งใช้การ์ด) สั่งใช้เอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้.
● มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรที่เราควบคุมจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย จนจบเทิร์นนี้.
● (เงื่อนไข) เมื่อ มีการสั่งใช้การ์ด หรือ สั่งใช้เอฟเฟค ที่มีการเล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรที่เราควบคุม : (สั่งใช้เอฟเฟค) เอฟเฟคนั้นจะไร้ผล.

DP24-JP038 Jinzo

DP24-JP039 Jinzo – Returner

DP24-JP041 Jinzo – Jector

DP24-JP042 Brain Control

DP24-JP043 Amplifier

 

 

 

 

Facebook Comments