อาทิตย์. ต.ค. 20th, 2019

YGOProTH

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand Website

[DP23] Duelist Pack: Legend Duelist 6

[DP23] Duelist Pack: Legend Duelist 6

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

• ประเภท : บูสเตอร์แพ็ค (บ๊อกซ์เล็ก)
• วางจำหน่าย : 9 พฤศจิกายน 2019

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Status [DP23]
สปอยล์ : 4/?? ใบ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

TheDarkMagicians-DP23-JP-OP.png

DP23-JP001 Dark Magicians the Ultimate Wizards
ธาตุมืด / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 8 / มอนฯเอฟเฟค / 2800 / 2300
วัตถุดิบ : “Dark Magician” หรือ “Dark Magician Girl” + มอนฯเผ่าจอมเวทมนตร์ 1 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. 
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , เทิร์นละ 1 ครั้ง , เมื่อ มีการสั่งใช้การ์ด หรือ สั่งใช้เอฟเฟค เวทมนตร์/กับดัก : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ จั่วการ์ด 1 ใบ , แล้ว , ถ้า การ์ดใบนั้น เป็นเวทมนตร์/กับดัก , เราสามารถ หมอบการ์ดใบนั้น , และถ้าเป็นเวทมนตร์ฉับพลัน หรือ กับดัก , การ์ดใบนั้น จะสามารถ สั่งใช้งานได้เลยในเทิร์นนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกทำลาย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ “Dark Magician” และ “Dark Magician Girl” จาก “บนมือ , เด็ค และ/หรือ สุสาน” ของเราอย่างละ 1 ใบ.

MagiciansSouls-DP23-JP-OP.png

DP23-JP002 Magicians’ Souls
ธาตุมืด / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 1 / มอนฯเอฟเฟค / 0 / 0
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่บนมือเรา : (คอส) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์เผ่าจอมเวทมนตร์ เลเวล 6 หรือมากกว่า จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ เพื่อสั่งใช้เอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้ ; 
● (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้.
● (สั่งใช้เอฟเฟค) ส่ง การ์ดใบนี้ลงสุสาน , แล้ว อัญเชิญพิเศษ “Dark Magician” หรือ “Dark Magician Girl” จากสุสานเรา 1 ใบ.
(2) (คอส) เราสามารถ ส่ง เวทมนตร์/กับดัก จาก “บนมือ และ/หรือ ที่หงายหน้า” ของเราลงสุสาน มากสุด 2 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) จั่วการ์ด เท่ากับจำนวนการ์ดที่ส่งลงสุสาน.

DarkMagicSecrets-DP23-JP-OP.png

DP23-JP004 Dark Magic Secrets
การ์ดเวทมนตร์ฉับพลัน
(1) (สั่งใช้การ์ด) สั่งใช้เอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้.
• อัญเชิญฟิวชั่น มอนสเตอร์ฟิวชั่้นจากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ , โดยใช้มอนสเตอร์ที่เราควบคุม หรือ ที่อยู่บนมือเรา , โดยมี “Dark Magician” หรือ “Dark Magician Girl” รวมอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 ใบ , เป็นวัตถุดิบฟิวชั่น.
• อัญเชิญพิธีกรรม มอนสเตอร์พิธีกรรม จากบนมือเรา 1 ใบ , โดยสังเวยมอนสเตอร์ที่เราควบคุม หรือ ที่อยู่บนมือเรา , โดยมี “Dark Magician” หรือ “Dark Magician Girl” รวมอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 ใบ , ให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับหรือมากกว่า เลเวลของมอนสเตอร์พิธีกรรม.

MagiciansCombination-DP23-JP-OP.png

DP23- JP005 Magician Combination
กับดักต่อเนื่อง
(1) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , เมื่อ มีการสั่งใช้การ์ด หรือ สั่งใช้เอฟเฟค เวทมนตร์/กับดัก : (คอส) เราสามารถ สังเวย “Dark Magician” หรือ “Dark Magician Girl” 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ “Dark Magician” หรือ “Dark Magician Girl” ที่มีชื่อต่างจากมอนสเตอร์ที่ถูกสังเวย จากบนมือหรือสุสานเรา 1 ใบ , และถ้าทำแบบนั้น , ทำให้เอฟเฟคนั้นไร้ผล.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ที่หงายหน้าอยู่ในโซนเวทมนตร์/กับดัก ถูกส่งลงสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำลาย การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ.

ApprenticeIllusionMagician-JMPS-EN-UR-LE.png

DP23-JP007 Apprentice Illusion Magician

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

DP23-JP012 Elemental HERO Sunriser
ธาตุแสง / เผ่านักรบ / เลเวล 7 / มอนฯฟิวชั่นเอฟเฟค / 2500 / 1200
วัตถุดิบ : มอนฯติดชื่อ “HERO” ชื่อต่างกัน 2 ใบ
(เงื่อนไข) ต้องอัญเชิญแบบฟิวชั่นเท่านั้น. เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1)(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญพิเศษ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ “Miracle Fusion” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์ที่เราควบคุมทั้งหมด พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 200 ตามจำนวน ธาตุ ที่เราควบคุม.
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์ติดชื่อ “HERO” ของเราใบอื่น ประกาศโจมตี : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลายการ์ดใบนั้น.

GenerationNext-DP23-JP-OP.png

DP23-JP014 Generation Next
การ์ดเวทมนตร์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เรามีไลฟ์พ้อยน้อยกว่าอีกฝ่าย : (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ หรือ นำขึ้นมือ , มอนสเตอร์ติดชื่อ “Elemental HERO” , “Kuriboh” , หรือ “Neo-Spacian” , ที่มีพลังโจมตีเท่ากับหรือน้อยกว่า ส่วนต่างของไลฟ์พ้อยเรากับอีกฝ่าย , จากเด็คหรือสุสานเรา 1 ใบ , แต่ เราจะไม่สามารถ สั่งใช้เอฟเฟค ของการ์ดที่มีชื่อเหมือนกันนั้นในเทิร์นนี้.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

DP23-JP015 Favorite Hero
การ์ดเวทมนตร์สวมใส่
(เงื่อนไข) สวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ติดชื่อ “HERO” เลเวล 5 ขึ้นไปเท่านั้น. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมการ์ดในโซนฟิลด์ , (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์ที่ถูกสวม พลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับ พลังป้องกันเดิมของตัวเอง , และ อีกฝ่ายไม่สามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ใบนั้นด้วยเอฟเฟคการ์ด.
(2) (เงื่อนไข) ในขณะเริ่มแบทเทิลเฟส : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามาร สั่งใช้การ์ด เวทมนตร์ฟิลด์ โดยตรงจากบนมือหรือเด็คเรา 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่ โจมตีทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่าย จากการต่อสู้ : (คอส) เราสามารถ ส่ง การ์ดใบนี้ลงสุสาน ; (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ใบนั้นจะสามารถโจมตีครั้งที่ 2 ได้.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

DP23-JP016 Magistry Alchemist
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) รีมูฟ มอนสเตอร์ติดชื่อ “HERO” ที่หงายหน้าบนฟิลด์ หรือ จากสุสานเรา 4 ใบ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “HERO” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น , โดยไม่สนใจเงื่อนไขการอัญเชิญ. ถ้า เรารีมูฟมอนสเตอร์ธาตุ ดิน, น้ำ, ลม, และ ไฟ เพื่อสั่งใช้เอฟเฟคนี้ , มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญพิเศษ จะมีพลังโจมตีเดิมเป็นสองเท่า , และ เอฟเฟคการ์ดที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุมทั้งหมดจะไร้ผล.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

DP23-JP023 Satellite Warrior
ธาตุมืด / เผ่านักรบ / เลเวล 10 / มอนฯซิงโครเอฟเฟค / 2500 / 2000
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ 1 ใบ + มอนฯซิงโครที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญซิงโคร สำเร็จ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุม , มากสุด ตามจำนวน มอนสเตอร์ซิงโคร ในสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดเหล่านั้นเท่าที่จะเป็นไปได้ , และถ้าทำสำเร็จ , การ์ดใบนี้ พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1000 ตามจำนวน มอนสเตอร์ที่ถูกทำลายไป.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ผ่านการอัญเชิญมาแบบซิงโคร ถูกทำลาย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Warrior”, “Synchron”, และ/หรือ “Stardust” ที่มีเลเวล 8 หรือน้อยกว่า ที่มีชื่อต่างกัน จากสุสานเรา มากสุด 3 ใบ.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

DP23-JP025 Satellite Synchron
ธาตุมืด / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 2 / มอนฯจูนเนอร์เอฟเฟค / 700 / 100
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ถูกอัญเชิญพิเศษ จากสุสานเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม หรือ มีอยู่ในสุสาน , มอนสเตอร์ซิงโคร ที่มีชื่อเดิมติดชื่อ “Warrior”, “Synchron”, หรือ “Stardust” : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำให้เลเวลการ์ดใบนี้กลายเป็น 4 จนจบเทิร์นนี้.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

DP23-JP027 Scrap-Iron Signal
การ์ดกับดักเคาน์เตอร์
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ อีกฝ่ายสั่งใช้เอฟเฟคมอนสเตอร์ , ในขณะที่เราควบคุม มอนสเตอร์ซิงโคร ที่ต้องการมอนสเตอร์ซิงโครเป็นวัตถุดิบ : (สั่งใช้การ์ด) การสั่งใช้เอฟเฟคนั้นจะไร้ผล , และ , หลังจากนั้น , หมอบการ์ดใบนี้คว่ำหน้า แทนการส่งลงสุสาน.

SynchroChase-DP23-JP-OP.png

DP23-JP026 Synchro Chase
การ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราอัญเชิญซิงโคร มอนสเตอร์ซิงโครติดชื่อ “Warrior” , “Synchron” , หรือ “Stardust” : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า วัตถุดิบที่ใช้ในการอัญเชิญซิงโครนั้นจากสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้นในรูปแบบป้องกัน.
(2) (ต่อเนื่อง) อีกฝ่าย จะไม่สามารถ สั่งใช้การ์ด หรือ สั่งใช้เอฟเฟค ตอบสนองการสั่งใช้เอฟเฟคของมอนสเตอร์ซิงโครของเราที่มีชื่อเดิมติดชื่อ “Warrior” , “Synchron” หรือ “Stardust”.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

DP23-JP034 Gagagaga Magician
ธาตุมืด / เผ่าจอมเวทมนตร์ / แรงค์ 4 / มอนฯเอ็กซ์ซีสเอฟเฟค / 2000 / 2000
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เลเวล 4 x 2
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ถอดวัตถุดิบ จากการ์ดใบนี้ 1 ใบ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น แต่เอฟเฟคไร้ผล.
(2) (เงื่อนไข) มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสติดชื่อ “Utopia” ที่ถูกอัญเชิญ โดยใช้การ์ดใบนี้เป็นวัตถุดิบ จะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้.
(คอส) เราสามารถ ถอด วัตถุดิบ จากการ์ดใบนี้ 2 ใบ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) จนจบเทิร์นนี้ , มอนสเตอร์ใบนั้นจะมีพลังโจมตีกลายเป็น 4000 , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล.

ZubababanchouGagagaCoat-DP23-JP-OP.png

DP23-JP035 Zubababanchou – Gagaga Coat
ธาตุดิน / เผ่านักรบ / เลเลว 4 / มอนฯเอฟเฟค 1800 / 100
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ “Zubaba” หรือ “Gagaga” , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.
(2) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gogogo” หรือ “Dododo” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น , แต่ จากนี้จนจบเทิร์น , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , ยกเว้น มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

DP23-JP036 Dododo Waif – Gogogogrope
ธาตุดิน / เผ่าหินผา / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 0 / 1800
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Zubaba” หรือ “Gagaga” จากบนมือเรา 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gogogo” หรือ “Dododo” , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ , ในขณะที่การ์ดใบนี้ อยู่ในสุสานเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ , แต่จะถูกรีมูฟ เมื่อออกจากฟิลด์.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

DP23-JP038 Future Drive
การ์ดเวทมนตร์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสติดชื่อ “Utopic Future” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) มอนสเตอร์ใบนั้นจะได้รับเอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้.
● (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์ใบนั้นสามารถโจมตีมอนสเตอร์อีกฝ่ายควบคุมทั้งหมด.
(เงื่อนไข) ในระหว่างดาเมจสเต็ป , (ต่อเนื่อง) เอฟเฟคของมอนสเตอร์อีกฝ่ายที่สู้ด้วยจะไร้ผล.
(เงื่อนไข) ในแต่ละครั้งที่มอนสเตอร์ใบนั้นทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายจากการต่อสู้ , (ต่อเนื่อง) สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย เท่ากับพลังโจมตีเดิมของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลาย.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

DP23-JP045 Performapal Heavenly Magician
ธาตุมืด / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 4 / มอนฯเพนดูลั่มเอฟเฟค / 1500 / 1000 / สเกล 8
(เอฟเฟคเพนดูลั่ม)
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟคเพนดูลั่ม การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์ ฟิวชั่น , ซิงโคร , หรือ เอ็กซ์ซีส ที่เราควบคุม ที่ได้ผ่านอัญเชิญพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็ค ถูกทำลาย จากการต่อสู้หรือเอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย 1 ใบ เท่านั้น : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ที่ถูกทำลายนั้น , แล้ว ทำลายการ์ดใบนี้.

(มอนสเตอร์เอฟเฟค)
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเราของเทิร์นที่การ์ดใบนี้ี้ถูกอัญเชิญปกติ/พิเศษ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ แสดงผลเอฟเฟคต่อไปนี้ ตามประเภทมอนสเตอร์ใบอื่นที่เราควบคุม.
● ฟิวชั่น : การ์ดใบนี้สามารถโจมตีโดยตรง.
● ซิงโคร : อีกฝ่ายไม่สามารถสั่งใช้เอฟเฟคมอนสเตอร์.
● เอ็กซ์ซีส : การ์ดใบนี้ พลังโจมตีกลายเป็นสองเท่าของพลังโจมตีเดิม.
● เพนดูลั่ม : ในระหว่างเอนเฟส , (ต่อเนื่อง) นำ มอนสเตอร์เพนดูลั่มจากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

PerformapalPopUp-DP23-JP-OP.png

DP23-JP047 Performapal Pop-Up
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) ส่ง การ์ดบนมือเราลงสุสานมากสุด 3 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) จั่วการ์ดตามจำนวนนั้น , แล้ว , ถ้า เรามีการ์ดในโซนเพนดูลั่ม 2 ใบ , เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Performapal” , มอนสเตอร์เพนดูลั่มติดชื่อ “Magician” , และ/หรือ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Odd-Eyes” , ที่มีชื่อต่างกัน และมีเลเวลอยู่ระหว่างสเกลเพนดูลั่มของการ์ดในเพนดูลั่มโซนของเรา จากบนมือ , มากสุด ตามจำนวนการ์ดที่เราจั่ว. ถ้าเราไม่ได้อัญเชิญพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้ , เราจะเสียไลฟ์พ้อย 1000 ตามจำนวนการ์ดบนมือเรา.

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

DP23-JP048 Smile Action
การ์ดเวทมนตร์ฟิลด์
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ สั่งใช้การ์ด การ์ดใบนี้ : (สั่งใช้การ์ด) ทุกฝ่าย สามารถรีมูฟ เวทมนตร์จากสุสานของตัวเอง มากสุด 5 ใบ , คว่ำหน้า.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์ประกาศโจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) ผู้เล่นฝ่ายที่ถูกโจมตี สามารถแสดงผลเอฟเฟคต่อไปนี้.
● (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดที่ถูกรีมูฟไปจากเอฟเฟคการ์ดใบนี้ ขึ้นมือ 1 ใบ , แล้ว เราสามารถ ทิ้งการ์ดใบนั้น และ ทำให้การโจมตีไร้ผล. ถ้า เราไม่ทิ้งการ์ดใบนั้น , ความเสียหายที่เราจะได้รับในเทิร์นนี้จะกลายเป็นสองเท่า.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

DP23-JP049 Pendulum Dimension
กับดักต่อเนื่อง
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราอัญเชิญพิเศษโดยใช้มอนสเตอร์เพนดูลั่มเป็นวัตถุดิบ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ แสดลผลเอฟเฟคต่อไปนี้ ตามประเภทมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญ , แต่ละเอฟเฟค สามารถใชได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
● ฟิวชั่น : อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ที่มีเลเวลเดิมเท่ากับมอนสเตอร์ฟิวชั่น จากเด็คเราในรูปแบบป้องกัน 1 ใบ , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล.
● ซิงโคร : นำ “Polymerization” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
● เอ็กซ์ซีส : นำขึ้นมือ หรือ อัญเชิญพิเศษ , จูนเนอร์ ที่มีเลเวล เท่ากับหรือน้อยกว่า แรงค์ของมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส จากเด็คเรา 1 ใบ.

Facebook Comments