24 พฤศจิกายน 2020

Y G O P r o T H

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand

[DP22] Duelist Pack: Legend Duelist 5

 
[DP22] Duelist Pack: Legend Duelist 5
 

• ประเภท : บูสเตอร์แพ็ค
• วางจำหน่าย : 8 มิถุนายน 2019
• จำนวน : ใน 1 กล่องมี 15 ซอง ใน 1 ซองมีการ์ด 5 ใบ จากทั้งหมด 55 แบบ 
• ธีมใหม่ : 
• ของเสริมธีม : Destiny Board , Dark Necrofear , Evil HERO , Earthbound , Immortal , Gimmick Puppet , Predaplant
• ระดับของการ์ด

– 1 Holographic Rare
– 5 Ultra Rares
– 7 Super Rares
– 13 Rares
– 30 Commons

CurseNecrofear-DP22-JP-OP.png

DP22-JP001 Curse Necrofear
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 8 / มอนฯอัญเชิญพิเศษเอฟเฟค / 2800 / 2200
(เงื่อนไข) การ์ดใบนี้ ไม่สามารถ อัญเชิญปกติ/หมอบ , และ สามารถ อัญเชิญแบบพิเศษ ด้วยเอฟเฟคการ์ด เท่านั้น. เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่ามาร ที่ถูกรีมูฟอยู่ของเรา 3 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา , แล้ว , นำ การ์ดเหล่านั้นที่เล็งเป้าไว้กลับเด็ค.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟสของเทิร์นที่มอนสเตอร์ใบนี้ที่เราควบคุม ถูกทำลายโดยอีกฝ่าย และถูกส่งลงสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากสุสานเรา , และถ้าทำแบบนั้น , ทำลาย การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุม มากสุด ตามจำนวน การ์ดเวทมนตร์/กับดัก ที่เราควบคุมที่มีชื่อต่างกัน.

DarkSpiritoftheDenial-DP22-JP-OP.png

DP22-JP002 Dark Spirit of the Denial
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 3 / มอนฯเอฟเฟค / 1600 / 0
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเริ่มดาเมจสเต็ปที่มอนสเตอร์อีกฝ่ายโจมตี : (คอส) เราสามารถ ส่ง การ์ดใบนี้ “ที่เราควบคุม หรือ ที่อยุ่บนมือ” ลงสุสาน , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่ามาร เลเวล 8 ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล , และ สลับ เป้าหมายการโจมตีไปที่มอนสเตอร์ใบนั้น และ เข้าสู่การคำนวนความเสียหายทันที.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์เผ่ามาร เลเวล 8 ถูกส่งลงสุสานเรา , ในขณะที่ การ์ดใบนี้ อยู่ในสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้ขึ้นมือเรา.

DarkSpiritoftheMalice-DP22-JP-OP.png

DP22-JP003 Dark Spirit of the Malice
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 3 / มอนฯเอฟเฟค / 1600 / 0
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ อีกฝ่าย สั่งใช้งาน “การ์ด หรือ เอฟเฟค” : (คอส) เราสามารถ ส่ง การ์ดใบนี้ “ที่เราควบคุม หรือ ที่อยู่บนมือ” ลงสุสาน , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่ามาร เลเวล 8 ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์เผ่ามาร เลเวล 8 ถูกส่งลงสุสานเรา , ในขณะที่ การ์ดใบนี้ อยู่ในสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้ขึ้นมือเรา.

DarkOccultism-DP22-JP-OP.png

DP22-JP004 Dark Occultism
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) ทิ้งการ์ด 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) นำ “Destiny Board” หรือ มอนสเตอร์เผ่ามาร เลเวล 8 จาก “เด็ค หรือ สุสาน” เราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , ยกเว้น เทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน ; (สั่งใช้เอฟเฟค) วาง การ์ดติดชื่อ “Spirit Message” หรือ “Destiny Board” จาก “บนมือ หรือ สุสาน” ของเรา , ที่มีชื่อต่างกัน , ไว้ใต้สุดของเด็คเรา ลำดับตามใจชอบ กี่ใบก็ได้. แล้ว , จั่วการ์ด เท่ากับจำนวนที่นำกลับไป.

DeathSentence-DP22-JP-OP.png

DP22-JP005 Death Sentence
การ์ดกับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และ อย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่ามาร “ที่ถูกรีมูฟอยู่ หรือ อยู่ในสุสาน” ของเรา มากสุด ตามจำนวน การ์ดติดชื่อ “Spirit Message” หรือ “Destiny Board” ที่เราควบคุม ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดเหล่านั้นขึ้นมือเรา.
(2) (คอส) เราสามารถ ส่ง การ์ดใบนี้ จากโซนเวทมนตร์/กับดัก ลงสุสาน ; (สั่งใช้เอฟเฟค) วาง การ์ดติดชื่อ “Spirit Message” จาก “บนมือ หรือ เด็ค หรือ สุสาน” ของเรา ลงในโซนเวทมนตร์/กับดัก , และ นับว่าถูกวางโดยเอฟเฟคของ “Destiny Board”.

DP22-JP012 Evil HERO Malicious Bane
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 8 / มอนฯฟิวชั่นเอฟเฟค / 3000 / 3000
วัตถุดิบ : มอนฯติดชื่อ “Evil HERO” + มอนฯเลเวล 5 ขึ้นไป
(เงื่อนไข) ต้องอัญเชิญพิเศษด้วย “Dark Fusion”. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด”.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) จนจบเทิร์นนี้ มอนสเตอร์ของเราจะไม่สามารถประกาศโจมตี , ยกเว้น มอนสเตอร์ติดชื่อ “HERO” , และตามด้วย ทำลาย มอนสเตอร์อีกฝ่ายที่มีพลังโจมตีน้อยกว่าหรือเท่ากับ การ์ดใบนี้ ทั้งหมด , และถ้าทำแบบนั้น , การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 200 ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่ถูกทำลาย.

EarthboundOverwalker-DP22-JP-OP.png

DP22-JP023 Earthbound Super Priest
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 8 / มอนฯเอฟเฟค / 2900 / 2900
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1),(2),(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์ซิงโคร , และ มีมอนสเตอร์ซิงโครอยู่ในสุสานเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Earthbound Immortal” จาก “เด็ค หรือ สุสาน” ของเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์ติดชิ่อ “Earthbound Immortal” ถูกอัญเชิญปกติ สำเร็จ ในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในโซนมอนสเตอร์อยู่แล้ว : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำให้ ไลฟ์พ้อยอีกฝ่าย กลายเป็น 3000.

GimmickPuppetGigantesDoll-DP22-JP-OP.png

DP22-JP034 Gimmick Puppet – Gigantes Doll
ธาตุมืด / เผ่าเครื่องจักร / แรงค์ 4 / มอนฯเอ็กซ์ซีสเอฟเฟค / 0 / 2000
วัตถุดิบ : มอนฯติดชื่อ “Gimmick Puppet” เลเวล 4 จำนวน 2 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ถอด วัตถุดิบ 2 ใบ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุม มากสุด 2 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ควบคุมมอนสเตอร์เหล่านั้นจนถึงเอนเฟส. จนจบเทิร์รนี้ , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ , ยกเว้น มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gimmick Puppet” , และ ไม่สามารถประกาศโจมตี , ยกเว้น มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส.
(2) (คอส) เราสามารถ สังเวย การ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ที่เราควบคุมทั้งหมด จะมีเลเวล กลายเป็น 8 จนจบเทิร์นนี้.

PredaplantTriphyovertum-DP22-JP-OP.png

DP22-JP045 Predaplant Triphyovelltum
ธาตุมืด / เผ่าพืช / เลเวล 9 / มอนฯฟิวชั่นเอฟเฟค / 3000 / 3000)
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ธาตุมืดบนฟิลด์ 3 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (2),(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ จะได้รับพลังโจมตี เพิ่มขึ้น ตามผลรวม พลังโจมตีเดิม ของ มอนสเตอร์บนฟิลด์ใบอื่นที่มี Predator counter วางอยู่ทั้งหมด.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ได้ผ่านการอัญเชิญแบบฟิวชั่น , เมื่อ อีกฝ่าย อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็ค : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำให้การอัญเชิญนั้นไร้ผล , และถ้าทำแบบนั้น , ทำลายมอนสเตอร์ใบนั้น.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายควบคุมมอนสเตอร์ที่มี Predator Counter วางอยู่ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากสุสานเราในรูปแบบป้องกัน.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

DP22-JP013 Evil HERO Adaster Gold
ธาตุแสง / เผ่ามาร / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 2100 / 800
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) ทิ้งการ์ดใบนี้ ; นำ “Dark Fusion” หรือ การ์ดที่มีคำว่า “Dark Fusion” อยู่ในคำอธิบาย , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ , จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า เราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ฟิวชั่น , (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้จะโจมตีไม่ได้.

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช

DP22-JP047 Predapratice
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Predaplant” จากบนมือเรา 1 ใบ , แล้ว นำ การ์ดติดชื่อ “Predap” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ. จนจบเทิร์นนี้ , หลังจากการ์ดใบนี้แสดงผล , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ จากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , ยกเว้น มอนสเตอร์ฟิวชั่น.

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

DP22-JP024 Envoy Oracle of Ascator
ธาตุดิน / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 5 / มอนฯเอฟเฟค / 2300 / 1500
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟคของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ดใบอื่น 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเราในรูปแบบป้องกัน , แล้ว เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ “Fire Ant Ascator” จาก “บนมือ หรือ เด็ค” ของเรา 1 ใบ. ในเทิร์นที่สั่งใช้เอฟเฟคนี้ , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ จากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , ยกเว้น มอนสเตอร์ซิงโคร.
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 

DP22-JP025 Reaper Oracle of Supay
ธาตุดิน / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 5 / มอนฯเอฟเฟค / 2200 / 1900
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟคของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ดใบอื่น 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเราในรูปแบบป้องกัน , แล้ว เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ “Supay” จาก “บนมือ หรือ เด็ค” ของเรา 1 ใบ. ในเทิร์นที่สั่งใช้เอฟเฟคนี้ , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ จากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , ยกเว้น มอนสเตอร์ซิงโคร.

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

DP22-JP036 Gimmick Puppet Bisque Doll
ธาตุมืด / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 8 / มอนฯเอฟเฟค / 1000 / 1000
(1) (เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้ จากบนมือเรา โดยการทิ้งการ์ด มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gimmick Puppet” 1 ใบ.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) จนจบเทิร์นนี้ , มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gimmick Puppet” ที่เราควบคุม จะไม่ถูกเล็งเป้าโดย เอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย.
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
DP22-JP035 Gimmick Puppet Terror Baby
ธาตุมืด / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 500 / 0
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญปกติ สำเร็จ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gimmick Puppet” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้นในรูปแบบป้องกัน.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) จนจบเทิร์นนี้ , อีกฝ่ายไม่สามารถ สั่งใช้การ์ด หรือ สั่งใช้เอฟเฟค ตอบโต้ การสั่งใช้เอฟเฟค ของมอนสเตอร์ติดชื่อ “Gimmick Puppet” ของเรา.
 
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
 
DP22-JP014 Evil HERO Sinister Necrom
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 5 / มอนฯเอฟเฟค / 1600 / 1800
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟคของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้ จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Evil HERO” จาก “บนมือ หรือ เด็ค” ของเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
DP22-JP026 Earthbound Geoglyph
การ์ดเวทมนตร์ฟิลด์
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ตราบที่มีมอนสเตอร์เลเวล 10 หงายหน้าอยุ่ , (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้จะ ไม่ถูกเล็งเป้า , ไม่ถูกทำลาย , โดย เอฟเฟคการ์ด.
(2) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) มอนสเตอร์ซิงโครสามารถใช้แทนเครื่องสังเวย 2 ใบ สำหรับการอัญเชิญแอดว๊านซ์ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Earthbound Immortal” ของเรา.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ซิงโคร ถูกอัญเชิญพิเศษ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดเวทมนตร์/กับดักติดชื่อ “Earthbound Immortal” จากเด็คของเราขึ้นมือ 1 ใบ.
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
DP22-JP046 Predaplant Heliamphorhynchus
ธาตุมืด / เผ่าพืช / เลเวล 8 / มอนฯเอฟเฟค / 1200 / 2400
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายควบคุมมอนสเตอร์ที่มี Predator Counter วางอยู่ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกทำลาย จาก เอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ธาตุมืด เผ่า “พืช หรือ มังกร” ในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น.
 
 
DP22-JP016 Evil Mind
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้งาน การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์เผ่ามาร : (สั่งใช้อฟเฟค) สั่งใช้เอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้ , โดยขึ้นอยู่กับจำนวนมอนสเตอร์ในสุสานของอีกฝ่าย.
1 ใบขึ้นไป : จั่วการ์ด 1 ใบ.
4 ใบขึ้นไป : นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “HERO” หรือ “Dark Fusion” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
10 ใบขึ้นไป : นำ การ์ดเวทมนตร์ติดชื่อ “Polymerization” Spell หรือ การ์ดเวทมนตร์ติดชื่อ “Fusion” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
รีปริ้น Dark Sanctuary
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
รีปริ้น DP22-JP052 Starving Venom Fusion Dragon
SupremeKingCastle-DP22-JP-OP.png
 
Supreme King Castle
การ์ดเวทมนตร์ฟิลด์
(1) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) เราสามารถ อัญเชิญฟิวชั่น มอนสเตอร์ฟิวชั่นที่ต้องอัญเชิญพิเศษด้วย “Dark Fusion” โดย ใช้เอฟเฟคของการ์ดที่ไม่ได้มีชื่อเป็น “Dark Fusion” ได้.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ในระหว่างคำนวนความเสียหาย , ถ้า มอนสเตอร์เผ่ามารต่อสู้กับมอนสเตอร์อีกฝ่าย : (คอส) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์ติดชื่อ “Evil HERO” จาก “เด็ค หรือ เอ็กซ์ตร้าเด็ค” ของเราลงสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ที่กำลังต่อสู้ของเรา จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น เท่ากับ เลเวล ของมอนสเตอร์ที่ถูกลงสุสานไป x 200 , จนจบเทิร์นนี้.
TheUltimateEarthboundImmortal-DP22-JP-OP.png
The Ultimate Earthbound Immortal
การ์ดกับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มี มอนสเตอร์ติดชื่อ “Earthbound Immortal” ที่ได้ผ่านการอัญเชิญปกติ อยู่บนฟิลด์ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย มอนสเตอร์ใบนั้น.
PerformPuppet-DP22-JP-OP.png
Perform Puppet
การ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟคที่ (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gimmick Puppet” ที่มีเลเวลในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) จนจบเทิร์นนี้ , เลเวลของมอนสเตอร์ที่เราควบคุมทั้งหมด จะกลายเป็น เลเวลของมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟไป.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gimmick Puppet” ที่หงายหน้าที่เราควบคุม ถูกทำลาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคอีกฝ่าย” และ ถูกส่งลงสุสาน : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gimmick Puppet” ที่ถูกรีมูฟของเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น.
 
PuppetParade-DP22-JP-OP.png
Puppet Parade
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายควบคุมมอนสเตอร์มากกว่าเรา : (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gimmick Puppet” ที่มีชื่อต่างกันจากเด็คเรา , มากสุด ตามส่วนต่างจำนวนมอนสเตอร์ , แล้ว , ถ้า อีกฝ่ายมีไลฟ์พ้อยมากกว่าเรา 2000 ขึ้นไป , เราสามารถ หมอบ การ์ดเวทมนตร์ปกติติดชื่อ “Rank-Up-Magic” จากเด็คเรา 1 ใบ. หลังจากเอฟเฟคนี้แสดง
ผล , จนจบเทิร์นนี้ , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ , ยกเว้น มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gimmick Puppet”.
 
Predaplanning-DP22-JP-OP.png
Predaplanning
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟคที่ (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) ส่ง มอนสเตอร์ติดชื่อ “Predaplant” จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) วาง Predator Counter ลงบนมอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนฟิลด์ทั้งหมดใบละ 1 เม็ด , และถ้าทำแบบนั้น , ตราบที่มอนสเตอร์เหล่านั้นมี Predator Counter วางอยู่ , ถ้ามีเลเวล 2 หรือมากกว่า , จะกลายเป็นเป็นเลเวล 1.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า เราอัญเชิญฟิวชั่น มอนสเตอร์ธาตุมืด ในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ ; ทำลาย การ์ดใบนั้น.

Facebook Comments