พุธ. พ.ค. 22nd, 2019

YGOProTH

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand Website

[DP22] Duelist Pack: Legend Duelist 5

1 min read
 
[DP22] Duelist Pack: Legend Duelist 5
 

• ประเภท : บูสเตอร์แพ็ค
• วางจำหน่าย : 8 มิถุนายน 2019
• จำนวน : ใน 1 กล่องมี 15 ซอง ใน 1 ซองมีการ์ด 5 ใบ จากทั้งหมด 55 แบบ 
• ธีมใหม่ : 
• ของเสริมธีม : Destiny Board , Dark Necrofear , Evil HERO , Earthbound , Immortal , Gimmick Puppet , Predaplant
• ระดับของการ์ด

– 1 Holographic Rare
– 5 Ultra Rares
– 7 Super Rares
– 13 Rares
– 30 Commons

CurseNecrofear-DP22-JP-OP.png

DP22-JP001 Curse Necrofear
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 8 / มอนฯอัญเชิญพิเศษเอฟเฟค / 2800 / 2200
(เงื่อนไข) การ์ดใบนี้ ไม่สามารถ อัญเชิญปกติ/หมอบ , และ สามารถ อัญเชิญแบบพิเศษ ด้วยเอฟเฟคการ์ด เท่านั้น. เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่ามาร ที่ถูกรีมูฟอยู่ของเรา 3 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา , แล้ว , นำ การ์ดเหล่านั้นที่เล็งเป้าไว้กลับเด็ค.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟสของเทิร์นที่มอนสเตอร์ใบนี้ที่เราควบคุม ถูกทำลายโดยอีกฝ่าย และถูกส่งลงสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากสุสานเรา , และถ้าทำแบบนั้น , ทำลาย การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุม มากสุด ตามจำนวน การ์ดเวทมนตร์/กับดัก ที่เราควบคุมที่มีชื่อต่างกัน.

DarkSpiritoftheDenial-DP22-JP-OP.png

DP22-JP002 Dark Spirit of the Denial
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 3 / มอนฯเอฟเฟค / 1600 / 0
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเริ่มดาเมจสเต็ปที่มอนสเตอร์อีกฝ่ายโจมตี : (คอส) เราสามารถ ส่ง การ์ดใบนี้ “ที่เราควบคุม หรือ ที่อยุ่บนมือ” ลงสุสาน , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่ามาร เลเวล 8 ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล , และ สลับ เป้าหมายการโจมตีไปที่มอนสเตอร์ใบนั้น และ เข้าสู่การคำนวนความเสียหายทันที.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์เผ่ามาร เลเวล 8 ถูกส่งลงสุสานเรา , ในขณะที่ การ์ดใบนี้ อยู่ในสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้ขึ้นมือเรา.

DarkSpiritoftheMalice-DP22-JP-OP.png

DP22-JP003 Dark Spirit of the Malice
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 3 / มอนฯเอฟเฟค / 1600 / 0
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ อีกฝ่าย สั่งใช้งาน “การ์ด หรือ เอฟเฟค” : (คอส) เราสามารถ ส่ง การ์ดใบนี้ “ที่เราควบคุม หรือ ที่อยู่บนมือ” ลงสุสาน , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่ามาร เลเวล 8 ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์เผ่ามาร เลเวล 8 ถูกส่งลงสุสานเรา , ในขณะที่ การ์ดใบนี้ อยู่ในสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้ขึ้นมือเรา.

DarkOccultism-DP22-JP-OP.png

DP22-JP004 Dark Occultism
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) ทิ้งการ์ด 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) นำ “Destiny Board” หรือ มอนสเตอร์เผ่ามาร เลเวล 8 จาก “เด็ค หรือ สุสาน” เราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , ยกเว้น เทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน ; (สั่งใช้เอฟเฟค) วาง การ์ดติดชื่อ “Spirit Message” หรือ “Destiny Board” จาก “บนมือ หรือ สุสาน” ของเรา , ที่มีชื่อต่างกัน , ไว้ใต้สุดของเด็คเรา ลำดับตามใจชอบ กี่ใบก็ได้. แล้ว , จั่วการ์ด เท่ากับจำนวนที่นำกลับไป.

DeathSentence-DP22-JP-OP.png

DP22-JP005 Death Sentence
การ์ดกับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และ อย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่ามาร “ที่ถูกรีมูฟอยู่ หรือ อยู่ในสุสาน” ของเรา มากสุด ตามจำนวน การ์ดติดชื่อ “Spirit Message” หรือ “Destiny Board” ที่เราควบคุม ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดเหล่านั้นขึ้นมือเรา.
(2) (คอส) เราสามารถ ส่ง การ์ดใบนี้ จากโซนเวทมนตร์/กับดัก ลงสุสาน ; (สั่งใช้เอฟเฟค) วาง การ์ดติดชื่อ “Spirit Message” จาก “บนมือ หรือ เด็ค หรือ สุสาน” ของเรา ลงในโซนเวทมนตร์/กับดัก , และ นับว่าถูกวางโดยเอฟเฟคของ “Destiny Board”.

DP22-JP012 Evil HERO Malicious Bane
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 8 / มอนฯฟิวชั่นเอฟเฟค / 3000 / 3000
วัตถุดิบ : มอนฯติดชื่อ “Evil HERO” + มอนฯเลเวล 5 ขึ้นไป
(เงื่อนไข) ต้องอัญเชิญพิเศษด้วย “Dark Fusion”. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด”.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) จนจบเทิร์นนี้ มอนสเตอร์ของเราจะไม่สามารถประกาศโจมตี , ยกเว้น มอนสเตอร์ติดชื่อ “HERO” , และตามด้วย ทำลาย มอนสเตอร์อีกฝ่ายที่มีพลังโจมตีน้อยกว่าหรือเท่ากับ การ์ดใบนี้ ทั้งหมด , และถ้าทำแบบนั้น , การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 200 ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่ถูกทำลาย.

EarthboundOverwalker-DP22-JP-OP.png

DP22-JP023 Earthbound Super Priest
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 8 / มอนฯเอฟเฟค / 2900 / 2900
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1),(2),(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์ซิงโคร , และ มีมอนสเตอร์ซิงโครอยู่ในสุสานเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Earthbound Immortal” จาก “เด็ค หรือ สุสาน” ของเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์ติดชิ่อ “Earthbound Immortal” ถูกอัญเชิญปกติ สำเร็จ ในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในโซนมอนสเตอร์อยู่แล้ว : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำให้ ไลฟ์พ้อยอีกฝ่าย กลายเป็น 3000.

GimmickPuppetGigantesDoll-DP22-JP-OP.png

DP22-JP034 Gimmick Puppet – Gigantes Doll
ธาตุมืด / เผ่าเครื่องจักร / แรงค์ 4 / มอนฯเอ็กซ์ซีสเอฟเฟค / 0 / 2000
วัตถุดิบ : มอนฯติดชื่อ “Gimmick Puppet” เลเวล 4 จำนวน 2 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ถอด วัตถุดิบ 2 ใบ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุม มากสุด 2 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ควบคุมมอนสเตอร์เหล่านั้นจนถึงเอนเฟส. จนจบเทิร์รนี้ , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ , ยกเว้น มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gimmick Puppet” , และ ไม่สามารถประกาศโจมตี , ยกเว้น มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส.
(2) (คอส) เราสามารถ สังเวย การ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ที่เราควบคุมทั้งหมด จะมีเลเวล กลายเป็น 8 จนจบเทิร์นนี้.

PredaplantTriphyovertum-DP22-JP-OP.png

DP22-JP045 Predaplant Triphyovelltum
ธาตุมืด / เผ่าพืช / เลเวล 9 / มอนฯฟิวชั่นเอฟเฟค / 3000 / 3000)
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ธาตุมืดบนฟิลด์ 3 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (2),(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ จะได้รับพลังโจมตี เพิ่มขึ้น ตามผลรวม พลังโจมตีเดิม ของ มอนสเตอร์บนฟิลด์ใบอื่นที่มี Predator counter วางอยู่ทั้งหมด.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ได้ผ่านการอัญเชิญแบบฟิวชั่น , เมื่อ อีกฝ่าย อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็ค : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำให้การอัญเชิญนั้นไร้ผล , และถ้าทำแบบนั้น , ทำลายมอนสเตอร์ใบนั้น.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายควบคุมมอนสเตอร์ที่มี Predator Counter วางอยู่ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากสุสานเราในรูปแบบป้องกัน.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

DP22-JP013 Evil HERO Adaster Gold
ธาตุแสง / เผ่ามาร / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 2100 / 800
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) ทิ้งการ์ดใบนี้ ; นำ “Dark Fusion” หรือ การ์ดที่มีคำว่า “Dark Fusion” อยู่ในคำอธิบาย , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ , จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า เราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ฟิวชั่น , (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้จะโจมตีไม่ได้.

Facebook Comments