พฤหัส. ก.พ. 20th, 2020

YGOProTH

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand Website

[DBSS] Deck Build Pack: Secret Slayers

บูสเตอร์แพ็คบ๊อกซ์เล็กจะประกอบไปด้วยธีมใหญ่พร้อมเล่นด้วยกัน 3 ธีม

รหัส : DBSS
วางจำหน่าย : 7 มีนาคม 2020
ราคา : ยังไม่ปรากฎ
สินค้า 1 กล่อง ประกอบด้วย :
• ซองสุ่มการ์ด 15 ซอง
• แต่ละซองมีการ์ด 5 ใบ

รายละเอียดของการ์ด :
• ยังไม่ปรากฎ

DBSS-JP001 Adamatia Seeker
ธาตุดิน / เผ่าหิน / เลเวล 2 / มอนฯ-จูนเนอร์-เอฟเฟค / 1200 / 1000
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Adamantia” , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ : (สั่งใช้) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้) เราสามารถ แสดงการ์ดบนสุดของเด็คเรา 5 ใบ , และถ้าในนั้นมีมอนสเตอร์เผ่าหินที่ไม่ใช่จูนเนอร์เลเวล 4 หรือน้อยกว่า , เราสามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากในนั้น 1 ใบ , และ วางการ์ดใบอื่นไว้ใต้สุดของเด็คเราตามใจชอบ.

DBSS-JP002 Adamatia Researcher
ธาตุดิน / เผ่าหิน / เลเวล 2 / มอนฯ-จูนเนอร์-เอฟเฟค / 100 / 2100
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์เผ่าหิน , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ : (สั่งใช้) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้) เราสามารถ แสดงการ์ดบนสุดของเด็คเรา 5 ใบ , และถ้าในนั้นมีมอนสเตอร์เผ่าหินที่ไม่ใช่จูนเนอร์เลเวล 4 หรือน้อยกว่า , เราสามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากในนั้น 1 ใบ , และ วางการ์ดใบอื่นไว้ใต้สุดของเด็คเราตามใจชอบ.

DBSS-JP003 Adamatia Analyzer
ธาตุดิน / เผ่าหิน / เลเวล 4 / มอนฯ-จูนเนอร์-เอฟเฟค / 1500 / 700
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายควบคุมมอนสเตอร์เท่านั้น : (สั่งใช้) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้) เราสามารถ แสดงการ์ดบนสุดของเด็คเรา 5 ใบ , และถ้าในนั้นมีมอนสเตอร์เผ่าหินที่ไม่ใช่จูนเนอร์เลเวล 4 หรือน้อยกว่า , เราสามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากในนั้น 1 ใบ , และ วางการ์ดใบอื่นไว้ใต้สุดของเด็คเราตามใจชอบ.

DBSS-JP004 Adamatia Crysta – Leonite
ธาตุไฟ / เผ่าหิน / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 0 / 2200
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษด้วยเอฟเฟคของการ์ดติดชื่อ “Adamatia” : (สั่งใช้) เราสามารถ วาง การ์ดติดชื่อ “Adamatia” จากบนมือหรือสุสานเราไว้บนสุดของเด็คเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ซิงโครธาตุไฟ ที่เราควบคุมหรืออยู่ในสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้) นำ การ์ดใบนั้นกลับเอ็กซ์ตร้าเด็ค , และถ้าทำสำเร็จ , วาง การ์ดใบนี้ไว้บนสุดของเด็ค.

DBSS-JP005 Adamatia Crysta – Raptite
ธาตุลม / เผ่าหิน / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 0 / 2200
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษด้วยเอฟเฟคของการ์ดติดชื่อ “Adamatia” : (สั่งใช้) เราสามารถ วาง มอนสเตอร์เผ่าหิน จากบนมือหรือสุสานเราไว้บนสุดของเด็คเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ซิงโครธาตุลม ที่เราควบคุมหรืออยู่ในสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้) นำ การ์ดใบนั้นกลับเอ็กซ์ตร้าเด็ค , และถ้าทำสำเร็จ , วาง การ์ดใบนี้ไว้บนสุดของเด็ค.

DBSS-JP006 Adamatia Crysta – Dragite
ธาตุน้ำ / เผ่าหิน / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 0 / 2200
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษด้วยเอฟเฟคของการ์ดติดชื่อ “Adamatia” : (สั่งใช้) เราสามารถ จั่วการ์ด 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ซิงโครธาตุน้ำ ที่เราควบคุมหรืออยู่ในสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้) นำ การ์ดใบนั้นกลับเอ็กซ์ตร้าเด็ค , และถ้าทำสำเร็จ , วาง การ์ดใบนี้ไว้บนสุดของเด็ค.

DBSS-JP007 Adamatia Rise – Leonite
ธาตุไฟ / เผ่าหิน / เลเวล 6 / มอนฯ-ซิงโคร-เอฟเฟค / 2400 / 2200
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้) เราสามารถ แสดงการ์ดบนสุดของเด็คเรา 5 ใบ , และถ้าในนั้นมีการ์ดติดชื่อ “Adamantia” , เราสามารถ นำ การ์ดจากในนั้นขึ้นมือเรา 1 ใบ , และ วางการ์ดใบอื่นไว้ใต้สุดของเด็คเราตามใจชอบ.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเทิร์นอีกฝ่าย , ถ้า เรามีมอนสเตอร์ธาตุไฟอยู่ในสุสาน : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าหินในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น.

DBSS-JP008 Adamatia Rise – Raptite
ธาตุลม / เผ่าหิน / เลเวล 6 / มอนฯ-ซิงโคร-เอฟเฟค / 2200 / 2800
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้) เราสามารถ แสดงการ์ดบนสุดของเด็คเรา 5 ใบ , และถ้าในนั้นมีมอนสเตอร์เผ่าหิน , เราสามารถ นำ มอนสเตอร์จากในนั้นขึ้นมือเรา 1 ใบ , และ วางการ์ดใบอื่นไว้ใต้สุดของเด็คเราตามใจชอบ.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเทิร์นอีกฝ่าย , ถ้า เรามีมอนสเตอร์ธาตุลมอยู่ในสุสาน : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดในสุสานอีกฝ่าย 1 ใบ ; (สั่งใช้) รีมูฟ การ์ดใบนั้น.

DBSS-JP009 Adamatia Rise – Dragite
ธาตุน้ำ / เผ่าหิน / เลเวล 8 / มอนฯ-ซิงโคร-เอฟเฟค / 3000 / 2200
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้) เราสามารถ แสดงการ์ดบนสุดของเด็คเรา 5 ใบ , และถ้าในนั้นมีมอนสเตอร์เผ่าหิน , เราสามารถ นำ การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุมกลับขึ้นมือ มากสุด ตามจำนวนมอนสเตอร์เผ่าหินที่เราแสดง , และ วางการ์ดที่แสดงไว้ใต้สุดของเด็คเราตามใจชอบ.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเทิร์นอีกฝ่าย , ถ้า เรามีมอนสเตอร์ธาตุน้ำอยู่ในสุสาน , เมื่อ อีกฝ่ายสั่งใช้เอฟเฟค เวทมนตร์/กับดัก : (สั่งใช้) เราสามารถ ยกเลิกการสั่งใช้งานนั้น , และถ้าทำสำเร็จ , ทำลาย การ์ดใบนั้น.

DBSS-JP010 Adamatia Raputite
เวทมนตร์ฟิลด์
(1) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์เผ่าหินที่เราควบคุมทั้งหมด ได้รับพลังโจมตี/ป้องกัน เพิ่มขึ้น 500.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดติดชื่อ “Adamatia” จากเด็คเรามาวางไว้บนสุดของเด็คตามใจชอบ 5 ใบ.

DBSS-JP011 Adamatia Sign
เวทมนตร์ปกติ
(1) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าหินในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้นในรูปแบบป้องกัน , แล้ว ถ้า เราอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ติดชื่อ “Adamatia” ด้วยเอฟเฟคนี้ , เราสามารถ วาง มอนสเตอร์เผ่าหินเลเวล 4 หรือน้อยกว่าจากเด็คเราไว้บนสุดของเด็ค 1 ใบ.

DBSS-JP012 Adamatia Relieve
กับดักปกติ
(1) (คอส) สังเวย มอนสเตอร์ติดชื่อ “Adamatia” กี่ใบก็ได้ , แล้ว เล็งเป้า การ์ดบนฟิลด์ในจำนวนที่เท่ากัน +1 ; (สั่งใช้การ์ด) ทำลาย การ์ดเหล่านั้น.

DBSS-JP013 Adamatia Resonance
กับดักเคาน์เตอร์
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ซิงโครติดชื่อ “Adamatia” , เมื่อมีการสั่งใช้เอฟเฟคมอนสเตอร์ : (สั่งใช้การ์ด) ยกเลิกการสั่งใช้งานนั้น , และถ้าทำสำเร็จ , ทำลาย การ์ดใบนั้น.

DBSS-JP037 Doki Doki (รีปริ้น)

Facebook Comments