24 พฤศจิกายน 2020

Y G O P r o T H

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand

[DBSS] Deck Build Pack: Secret Slayers

บูสเตอร์แพ็คบ๊อกซ์เล็กจะประกอบไปด้วยธีมใหญ่พร้อมเล่นด้วยกัน 3 ธีม

รหัส : DBSS
วางจำหน่าย : 7 มีนาคม 2020
สินค้า 1 กล่อง ประกอบด้วย :
• ซองสุ่มการ์ด 15 ซอง
• แต่ละซองมีการ์ด 5 ใบ

รายละเอียดของการ์ด :
• 3 Ultra Rare / Secret Rare
• 12 Super Rare
• 30 Commons / Normal Parallel Rare

DBSS-JP001 Adamatia Seeker
ธาตุดิน / เผ่าหิน / เลเวล 2 / มอนฯ-จูนเนอร์-เอฟเฟค / 1200 / 1000
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Adamantia” , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ : (สั่งใช้) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้) เราสามารถ แสดงการ์ดบนสุดของเด็คเรา 5 ใบ , และถ้าในนั้นมีมอนสเตอร์เผ่าหินที่ไม่ใช่จูนเนอร์เลเวล 4 หรือน้อยกว่า , เราสามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากในนั้น 1 ใบ , และ วางการ์ดใบอื่นไว้ใต้สุดของเด็คเราตามใจชอบ.

DBSS-JP002 Adamatia Researcher
ธาตุดิน / เผ่าหิน / เลเวล 2 / มอนฯ-จูนเนอร์-เอฟเฟค / 100 / 2100
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์เผ่าหิน , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ : (สั่งใช้) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้) เราสามารถ แสดงการ์ดบนสุดของเด็คเรา 5 ใบ , และถ้าในนั้นมีมอนสเตอร์เผ่าหินที่ไม่ใช่จูนเนอร์เลเวล 4 หรือน้อยกว่า , เราสามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากในนั้น 1 ใบ , และ วางการ์ดใบอื่นไว้ใต้สุดของเด็คเราตามใจชอบ.

DBSS-JP003 Adamatia Analyzer
ธาตุดิน / เผ่าหิน / เลเวล 4 / มอนฯ-จูนเนอร์-เอฟเฟค / 1500 / 700
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายควบคุมมอนสเตอร์เท่านั้น : (สั่งใช้) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้) เราสามารถ แสดงการ์ดบนสุดของเด็คเรา 5 ใบ , และถ้าในนั้นมีมอนสเตอร์เผ่าหินที่ไม่ใช่จูนเนอร์เลเวล 4 หรือน้อยกว่า , เราสามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากในนั้น 1 ใบ , และ วางการ์ดใบอื่นไว้ใต้สุดของเด็คเราตามใจชอบ.

DBSS-JP004 Adamatia Crysta – Leonite
ธาตุไฟ / เผ่าหิน / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 0 / 2200
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษด้วยเอฟเฟคของการ์ดติดชื่อ “Adamatia” : (สั่งใช้) เราสามารถ วาง การ์ดติดชื่อ “Adamatia” จากบนมือหรือสุสานเราไว้บนสุดของเด็คเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ซิงโครธาตุไฟ ที่เราควบคุมหรืออยู่ในสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้) นำ การ์ดใบนั้นกลับเอ็กซ์ตร้าเด็ค , และถ้าทำสำเร็จ , วาง การ์ดใบนี้ไว้บนสุดของเด็ค.

DBSS-JP005 Adamatia Crysta – Raptite
ธาตุลม / เผ่าหิน / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 0 / 2200
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษด้วยเอฟเฟคของการ์ดติดชื่อ “Adamatia” : (สั่งใช้) เราสามารถ วาง มอนสเตอร์เผ่าหิน จากบนมือหรือสุสานเราไว้บนสุดของเด็คเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ซิงโครธาตุลม ที่เราควบคุมหรืออยู่ในสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้) นำ การ์ดใบนั้นกลับเอ็กซ์ตร้าเด็ค , และถ้าทำสำเร็จ , วาง การ์ดใบนี้ไว้บนสุดของเด็ค.

DBSS-JP006 Adamatia Crysta – Dragite
ธาตุน้ำ / เผ่าหิน / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 0 / 2200
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษด้วยเอฟเฟคของการ์ดติดชื่อ “Adamatia” : (สั่งใช้) เราสามารถ จั่วการ์ด 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ซิงโครธาตุน้ำ ที่เราควบคุมหรืออยู่ในสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้) นำ การ์ดใบนั้นกลับเอ็กซ์ตร้าเด็ค , และถ้าทำสำเร็จ , วาง การ์ดใบนี้ไว้บนสุดของเด็ค.

DBSS-JP007 Adamatia Rise – Leonite
ธาตุไฟ / เผ่าหิน / เลเวล 6 / มอนฯ-ซิงโคร-เอฟเฟค / 2400 / 2200
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้) เราสามารถ แสดงการ์ดบนสุดของเด็คเรา 5 ใบ , และถ้าในนั้นมีการ์ดติดชื่อ “Adamantia” , เราสามารถ นำ การ์ดจากในนั้นขึ้นมือเรา 1 ใบ , และ วางการ์ดใบอื่นไว้ใต้สุดของเด็คเราตามใจชอบ.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเทิร์นอีกฝ่าย , ถ้า เรามีมอนสเตอร์ธาตุไฟอยู่ในสุสาน : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าหินในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น.

DBSS-JP008 Adamatia Rise – Raptite
ธาตุลม / เผ่าหิน / เลเวล 6 / มอนฯ-ซิงโคร-เอฟเฟค / 2200 / 2800
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้) เราสามารถ แสดงการ์ดบนสุดของเด็คเรา 5 ใบ , และถ้าในนั้นมีมอนสเตอร์เผ่าหิน , เราสามารถ นำ มอนสเตอร์จากในนั้นขึ้นมือเรา 1 ใบ , และ วางการ์ดใบอื่นไว้ใต้สุดของเด็คเราตามใจชอบ.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเทิร์นอีกฝ่าย , ถ้า เรามีมอนสเตอร์ธาตุลมอยู่ในสุสาน : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดในสุสานอีกฝ่าย 1 ใบ ; (สั่งใช้) รีมูฟ การ์ดใบนั้น.

DBSS-JP009 Adamatia Rise – Dragite
ธาตุน้ำ / เผ่าหิน / เลเวล 8 / มอนฯ-ซิงโคร-เอฟเฟค / 3000 / 2200
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้) เราสามารถ แสดงการ์ดบนสุดของเด็คเรา 5 ใบ , และถ้าในนั้นมีมอนสเตอร์เผ่าหิน , เราสามารถ นำ การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุมกลับขึ้นมือ มากสุด ตามจำนวนมอนสเตอร์เผ่าหินที่เราแสดง , และ วางการ์ดที่แสดงไว้ใต้สุดของเด็คเราตามใจชอบ.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเทิร์นอีกฝ่าย , ถ้า เรามีมอนสเตอร์ธาตุน้ำอยู่ในสุสาน , เมื่อ อีกฝ่ายสั่งใช้เอฟเฟค เวทมนตร์/กับดัก : (สั่งใช้) เราสามารถ ยกเลิกการสั่งใช้งานนั้น , และถ้าทำสำเร็จ , ทำลาย การ์ดใบนั้น.

DBSS-JP010 Adamatia Raputite
เวทมนตร์ฟิลด์
(1) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์เผ่าหินที่เราควบคุมทั้งหมด ได้รับพลังโจมตี/ป้องกัน เพิ่มขึ้น 500.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดติดชื่อ “Adamatia” จากเด็คเรามาวางไว้บนสุดของเด็คตามใจชอบ 5 ใบ.

DBSS-JP011 Adamatia Sign
เวทมนตร์ปกติ
(1) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าหินในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้นในรูปแบบป้องกัน , แล้ว ถ้า เราอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ติดชื่อ “Adamatia” ด้วยเอฟเฟคนี้ , เราสามารถ วาง มอนสเตอร์เผ่าหินเลเวล 4 หรือน้อยกว่าจากเด็คเราไว้บนสุดของเด็ค 1 ใบ.

DBSS-JP012 Adamatia Relieve
กับดักปกติ
(1) (คอส) สังเวย มอนสเตอร์ติดชื่อ “Adamatia” กี่ใบก็ได้ , แล้ว เล็งเป้า การ์ดบนฟิลด์ในจำนวนที่เท่ากัน +1 ; (สั่งใช้การ์ด) ทำลาย การ์ดเหล่านั้น.

DBSS-JP013 Adamatia Resonance
กับดักเคาน์เตอร์
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ซิงโครติดชื่อ “Adamatia” , เมื่อมีการสั่งใช้เอฟเฟคมอนสเตอร์ : (สั่งใช้การ์ด) ยกเลิกการสั่งใช้งานนั้น , และถ้าทำสำเร็จ , ทำลาย การ์ดใบนั้น.

DPSS-JP014 Snowflower Petal
ธาตุน้ำ / เผ่าพืช / เลเวล 1 / มอนฯ-เอฟเฟค / 0 / 0
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Snowflower” จากเด็คเราขึ้นมือ หรือ ส่งลงสุสาน 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ , และ เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ จนจบเทิร์นนี้ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าพืช.
(2) (เงื่อนไขป ในระหว่างเอนเฟสเรา , ถ้า เราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ , หรือ มอนสเตอร์ทั้งหมดที่เราควบคุมเป็นมอนสเตอร์เผ่าพืช , และ การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้.

DPSS-JP015 Snowflower Sprite Prim
ธาตุน้ำ / เผ่าพืช / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 800 / 1800
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ที่เราควบคุมถูกสังเวย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือในรูปแบบป้องกัน.
(2) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าพืชที่เราควบคุม มากสุด 2 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เพิ่มเลเวลให้มอนสเตอร์เหล่านั้น 2 เลเวล จนจบเทิร์นนี้.

DPSS-JP016 Snowflower Sprite Cyclan
ธาตุน้ำ / เผ่าพืช / เลเวล 4 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1800 / 800
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ สังเวย การ์ดใบนี้จากบนมือหรือฟิลด์เรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าพืชที่เราควบคุม มากสุด 2 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ลดเลเวลมอนสเตอร์เหล่านั้น 2 เลเวล จนจบเทิร์นนี้.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟส , ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา เพราะถูกสังเวยและถูกส่งลงสุสานในเทิร์นนี้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ , แต่จะถูกรีมูฟถ้าออกจากฟิลด์.

DPSS-JP017 Snowflower Sprite Peony
ธาตุน้ำ / เผ่าพืช / เลเวล 6 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1000 / 2400
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์เผ่าพืช 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติ , หรือ ถูกอัญเชิญพิเศษโดยเอฟเฟคมอนสเตอร์เผ่าพืช : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ เวทย์/กับดักติดชื่อ “Snowflower” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

DPSS-JP018 Snowflower Sprite Erica
ธาตุน้ำ / เผ่าพืช / เลเวล 6 / มอนฯ-เอฟเฟค / 2400 / 1000
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์เผ่าพืชใบอื่นของเรา ประกาศโจมตี หรือ ถูกประกาศโจมตี : (คอส) เราสามารถ สังเวย การ์ดใบนี้จากบนมือหรือฟิลด์เรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ที่กำลังต่อสู้ของเราจะได้รับพลังโจมตี/ป้องกัน เพิ่มขึ้น 1000 จนจบเทิร์นนี้
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์เผ่าพืชที่เราควบคุมถูกสังเวย ในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ในรูปแบบป้องกัน , แต่จะถูกรีมูฟถ้าออกจากฟิลด์.

DPSS-JP019 Snowflower Sprite Snowdrop
ธาตุน้ำ / เผ่าพืช / เลเวล 8 / มอนฯ-เอฟเฟค / 1200 / 2600
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์เผ่าพืช 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ และ มอนสเตอร์เผ่าพืชใบอื่น จากบนมือเรา 1 ใบ , และ เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ จนจบเทิร์นนี้ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าพืช.
(2) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าพืชที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เลเวลของมอนสเตอร์เผ่าพืชที่เราควบคุมทั้งหมด จะกลายเป็นเหมือนกัน เลเวลของมอนสเตอร์ใบนั้น จนจบเทิร์นนี้.

DPSS-JP020 Snowflower Sprite Helleborus
ธาตุน้ำ / เผ่าพืช / เลเวล 8 / มอนฯ-เอฟเฟค / 2600 / 1200
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , เมื่อ มอนสเตอร์อีกฝ่าย สั่งใช้เอฟเฟค ที่เป็นการเล็งเป้า มอนสเตอร์ที่เราควบคุม , และ ถ้าเราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ “Snowflower” : (คอส) เราสามารถ สังเวย การ์ดใบนี้จากบนมือหรือฟิลด์เรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เอฟเฟคนั้นจะไร้ผล.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์เผ่าพืช 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ในรูปแบบป้องกัน , แต่จะถูกรีมูฟถ้าออกจากฟิลด์.

DBSS-JP021 Snowflower Saint Kanzashi
ธาตุน้ำ / เผ่าพืช / แรงค์ 6 / มอนฯ-เอ็กซ์ซีส-เอฟเฟค / 2400 / 2400
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เลเวล 6 จำนวน 2 ใบ
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ถูกสังเวย : (คอส) เราสามารถ ถอด วัตถุดิบจากการ์ดใบนี้ 1 ใบ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ในสุสานใครก็ได้ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้นลงบนฟิลด์เรา , แต่ (ถ้ามีเอฟเฟค) เอฟเฟคจะไร้ผล , และถ้าทำสำเร็จ , มอนสเตอร์ใบนั้นจะกลายเป็นมอนสเตอร์เผ่าพืช.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์เผ่าพืชที่เราควบคุมจะถูกทำลายจากเอฟเฟคการ์ด , (ต่อเนื่อง) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์เผ่าพืช จากบนมือหรือฟิลด์เรา 1 ใบ แทนได้.

DPSS-JP022 Six Flower Saint Tiadrop
ธาตุน้ำ / เผ่าพืช / แรงค์ 8 / มอนฯ-เอ็กซ์ซีส-เอฟเฟค / 2800 / 2800
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เลเวล 8 จำนวน 2 ใบ
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ถอดวัตถุดิบ จากการ์ดใบนี้ 1 ใบ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์บนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) สังเวย มอนสเตอร์ใบนั้น. ถ้า การ์ดใบนี้มีมอนสเตอร์เผ่าพืชเป็นวัตถุดิบ , เอฟเฟคนี้จะเป็นฉับพลัน.
(2) (เงื่อนไข) ในแต่ละครั้งที่มีมอนสเตอร์ถูกสังเวย : (สั่งใช้เอฟเฟค) การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 200 ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่ถูกสังเวย , จนจบเทิร์นนี้.

DPSS-JP023 Stunning Snowflower
การ์ดเวทย์ปกติ
(เงื่อนไข) สั่งใช้การ์ดใบนี้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. เรา สามารถ สังเวยมอนสเตอร์เผ่าพืช 1 ใบ เพื่อสั่งใช้การ์ดใบนี้.
(1) (สั่งใช้การ์ด) นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Snowflower” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , แล้ว , ถ้า เราสั่งใช้การ์ด โดย สังเวย มอนสเตอร์ ด้วย , นำ มอนสเตอร์เผ่าพืช ที่มีชื่อต่างกับมอนสเตอร์ตัวแรก แต่มีเลเวลเหมือนกัน จากเด็คขึ้นมือเรา 1 ใบ.

DPSS-JP024 Swirling Snowflowers
การ์ดเวทย์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) สั่งใช้การ์ดใบนี้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Snowflower” ที่เราควบคุมถูกสังเวย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สั่งให้อีกฝ่าย สังเวยมอนสเตอร์ที่ตนเองควบคุม 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ในระหว่างเอนเฟสอีกฝ่าย , ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์หงายหน้าที่ไม่ใช่มอนสเตอร์เผ่าพืช : (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลายการ์ดใบนี้.

DPSS-JP025 Silent Snowflower
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) สั่งใช้การ์ดใบนี้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. เรา สามารถ สังเวยมอนสเตอร์เผ่าพืช 1 ใบ เพื่อสั่งใช้การ์ดใบนี้.
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Snowflower” จากสุสานเราในรูปแบบป้องกัน 1 ใบ , แล้ว , ถ้า เราสั่งใช้การ์ด โดย สังเวย มอนสเตอร์ ด้วย , อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าพืชจากสุสานเราในรูปแบบป้องกัน 1 ใบ.

DPSS-JP026 Snowflower Sheet
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) สั่งใช้การ์ดใบนี้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. เรา สามารถ สังเวยมอนสเตอร์เผ่าพืช 1 ใบ เพื่อสั่งใช้การ์ดใบนี้.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) จนจบเทิร์นนี้ มอนสเตอร์ใบนั้นจะสั่งใช้เอฟเฟคจากบนฟิลด์ไม่ได้ , แล้ว , ถ้า เราสั่งใช้การ์ด โดย สังเวย มอนสเตอร์ ด้วย , ควบคุม มอนสเตอร์ใบนั้น จนจบเทิร์นนี้ , และถ้าทำสำเร็จ , มอนสเตอร๋ใบนั้นจะกลายเป็นมอนสเตอร์เผ่าพืช.

DBSS-JP027 Eldlich the Golden Lord
ธาตุแสง / เผ่าซอมบี้ / เลเวล 10 / มอนฯ-เอฟเฟค / 2500 / 2800
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (1) กับ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) ส่ง การ์ดใบนี้ และ เวทมนตร์/กับดัก จากบนมือเราลงสุสาน 1 ใบ , แล้ว เล็งเป้า การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้) ส่ง การ์ดใบนั้นลงสุสาน.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ ส่ง เวทมนตร์/กับดัก ที่เราควบคุมลงสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้) นำ การ์ดใบนี้ขึ้นมือเรา , แล้ว , เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าซอมบี้จากบนมือเรา 1 ใบ , และ มอนสเตอร์ใบนั้นจะได้รับพลังโจมตี/ป้องกัน เพิ่มขึ้น 1000 และ ไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟคการ์ด จนจบเทิร์นนี้.

DBSS-JP028 Cursed El Dorlando
เวทย์ปกติ
(เงื่อนไข) เอฟเฟค (2) กับ (3) ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) เราใช้มอนสเตอร์โจมตีไม่ได้ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าซอมบี้.
(2) (คอส) เราสามารถ จ่ายไลฟ์พ้อย 800 ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Eldlich” หรือ เวทย์/กับดักติดชื่อ “Golden Land” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกส่งจากโซนเวทย์&กับดัก : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์ติดชื่อ “Eldlich” หรือ เวทย์/กับดักติดชื่อ “Golden Land” จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ.

DBSS-JP029 Eldlixir of Black Awakening
เวทย์ปกติ
(เงื่อนไข) เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และอย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์เผ่าซอมบี้จากบนมือหรือเด็คเราในรูปแบบป้องกัน 1 ใบ. ถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Eldlich” , เราจะสามารถอัญเชิญพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้ได้แค่มอนสเตอร์ติดชื่อ “Eldlich” เท่านั้น. จนจบเทิร์นนี้ , หลังจากการ์ดใบนี้แสดงผล , เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ ,ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าซอมบี้.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) หมอบ เวทย์/กับดักติดชื่อ “Golden Land” ไว้บนฟิลด์โดยตรงจากเด็คเรา 1 ใบ.

DBSS-JP030 Eldlixir of White Fate
เวทย์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และอย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์เผ่าซอมบี้จากบนมือหรือสุสานเราในรูปแบบป้องกัน 1 ใบ. ถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Eldlich” , เราจะสามารถอัญเชิญพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้ได้แค่มอนสเตอร์ติดชื่อ “Eldlich” เท่านั้น. จนจบเทิร์นนี้ , หลังจากการ์ดใบนี้แสดงผล , เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ ,ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าซอมบี้.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) หมอบ เวทย์/กับดักติดชื่อ “Golden Land” ไว้บนฟิลด์โดยตรงจากเด็คเรา 1 ใบ.

DBSS-JP031 Eldlixir of Red Splatter
กับดักปกติ
(เงื่อนไข) เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และอย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์เผ่าซอมบี้จากเด็คหรือสุสานเราในรูปแบบป้องกัน 1 ใบ. ถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Eldlich” , เราจะสามารถอัญเชิญพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้ได้แค่มอนสเตอร์ติดชื่อ “Eldlich” เท่านั้น. จนจบเทิร์นนี้ , หลังจากการ์ดใบนี้แสดงผล , เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ ,ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าซอมบี้.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) หมอบ เวทย์/กับดักติดชื่อ “Golden Land” ไว้บนฟิลด์โดยตรงจากเด็คเรา 1 ใบ.

DBSS-JP032 Guardian of the Golden Land
กับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และอย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้ลงโซนมอนสเตอร์เราในฐานะมอนสเตอร์ปกติ. (ธาตุแสง/เผ่าซอมบี้/เลเวล 8/โจมตี 800/ป้องกัน 2500) (การ์ดใบนี้ยังนับเป็นการ์ดกับดัก.) แล้ว , ถ้า เราควบคุม “Eldlich the Golden Lord” , เราสามารถ ทำให้ มอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่ พลังโจมตีเป็น 0.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟส : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) หมอบ เวทย์/กับดักติดชื่อ “Eldlixir” ไว้บนฟิลด์โดยตรงจากเด็คเรา 1 ใบ.

DBSS-JP033 Huaquero of the Golden Land
กับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และอย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้ลงโซนมอนสเตอร์เราในฐานะมอนสเตอร์ปกติ. (ธาตุแสง/เผ่าซอมบี้/เลเวล 5/โจมตี 1800/ป้องกัน 1500) (การ์ดใบนี้ยังนับเป็นการ์ดกับดัก.) แล้ว , ถ้า เราควบคุม “Eldlich the Golden Lord” , เราสามารถ รีมูฟ การ์ดในสุสานใครก็ได้ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟส : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) หมอบ เวทย์/กับดักติดชื่อ “Eldlixir” ไว้บนฟิลด์โดยตรงจากเด็คเรา 1 ใบ.

DBSS-JP034 Conquistador of the Golden Land
กับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ใช้ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และอย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้ลงโซนมอนสเตอร์เราในฐานะมอนสเตอร์ปกติ. (ธาตุแสง/เผ่าซอมบี้/เลเวล 5/โจมตี 500/ป้องกัน 1800) (การ์ดใบนี้ยังนับเป็นการ์ดกับดัก.) แล้ว , ถ้า เราควบคุม “Eldlich the Golden Lord” , เราสามารถ ทำลาย การ์ดหงายหน้า 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟส : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) หมอบ เวทย์/กับดักติดชื่อ “Eldlixir” ไว้บนฟิลด์โดยตรงจากเด็คเรา 1 ใบ.

DBSS-JP035 The Everglorious Golden Land
กับดักเค้าเตอร์
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อมีการ สั่งใช้การ์ดเวทย์/กับดัก หรือ สั่งใช้เอฟเฟคมอนสเตอร์ , และ เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Eldlich” : (คอส) สังเวย มอนสเตอร์เผ่าซอมบี้ 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) ยกเลิก การสั่งใช้งานนั้น , และถ้าทำสำเร็จ , ทำลายการ์ดใบนั้น.

DBSS-JP036 El Dorado Adelantado
กับดักปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Eldlich” : (สั่งใช้การ์ด) สั่งใช้เอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้.
• สับ เวทย์/กับดักติดชื่อ “Eldlixir” ที่มีชื่อต่างกันที่ถูกรีมูฟอยู่ของเรากลับเด็ค 3 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , ทำลาย การ์ดบนฟิลด์ทั้งหมด.
• สับ เวทย์/กับดักติดชื่อ “Golden Land” ที่ถูกรีมูฟอยู่ของเรากลับเด็ค 3 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , ลดไลฟ์พ้อยอีกฝ่ายเหลือครึ่งเดียว , แล้ว เพิ่มไลฟ์พ้อยเราเท่ากับไลฟ์พ้อยอีกฝ่ายที่เสียไป.

DBSS-JP037 Doki Doki (รีปริ้น)

DBSS-JP038 Block Dragon (รีปริ้น)

DBSS-JP039 Rose Lover (รีปริ้น)

DBSS-JP040 Lonefire Blossom (รีปริ้น)

DBSS-JP041 Tytannial, Princess of Camellias (รีปริ้น)

DBSS-JP042 Uni-Zombie (รีปริ้น)

DBSS-JP043 Upstart Goblin (รีปริ้น)

DBSS-JP044 Galaxy Cyclone (รีปริ้น)

DBSS-JP045 Solemn Judgment (รีปริ้น)

Facebook Comments