24 พฤศจิกายน 2020

Y G O P r o T H

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand

[DBGI] Deck Build Pack: Genesis Impactors

วางจำหน่าย : 12 กันยายน 2020
รายละเอียด : การ์ดใหม่ออริจินอล OCG จำนวน 3 ธีม และการ์ดรีปริ้นเสริมการเล่นของธีมนั้นๆ

1 บ๊อกซ์ ประกอบด้วย :
• ซองสุ่มการ์ด 15 ซอง
• แต่ละซองมีการ์ด 5 ใบ

รายละเอียดการ์ดในบ๊อกซ์ : ทั้งหมด 45 แบบ
• ระดับ Ultra Rare 3 แบบ มีโอกาสเป็น Secret Rare
• ระดับ Super Rare 12 แบบ
• ระดับCommons 30 แบบ มีโอกาสเป็น Normal Parallel Rare

DBGI-JP024 Draitron Ban-Alpha
ธาตุแสง / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 1 / มอนฯ-อัญเชิญพิเศษ-เอฟเฟค / 2000 / 0
(เงื่อนไข) ไม่สามารถถูกอัญเชิญปกติ/หมอบ. ต้องถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคการ์ดติดชื่อ “Draitron”. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ ตลอดเทิร์นที่สั่งใช้เอฟเฟค (1) , ยกเว้น มอนสเตอร์ที่ไม่สามารถถูกอัญเชิญปกติ/หมอบ.
(1) (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ติดชื่อ “Draitron” ใบอื่น หรือ มอนสเตอร์พิธีกรรม จากบนมือหรือสนามเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือหรือสุสานเรา ในรูปแบบป้องกัน , แล้ว เราสามารถ นำ มอนสเตอร์พิธีกรรม จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

DBGI-JP025 Draitron Ras-Beta
ธาตุแสง / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 1 / มอนฯ-อัญเชิญพิเศษ-เอฟเฟค / 2000 / 0
(เงื่อนไข) ไม่สามารถถูกอัญเชิญปกติ/หมอบ. ต้องถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคการ์ดติดชื่อ “Draitron”. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ ตลอดเทิร์นที่สั่งใช้เอฟเฟค (1) , ยกเว้น มอนสเตอร์ที่ไม่สามารถถูกอัญเชิญปกติ/หมอบ.
(1) (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ติดชื่อ “Draitron” ใบอื่น หรือ มอนสเตอร์พิธีกรรม จากบนมือหรือสนามเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือหรือสุสานเรา ในรูปแบบป้องกัน , แล้ว เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Draitron” ที่ถูกรีมูฟอยู่กลับสุสานเรา 1 ใบ.

DBGI-JP026 Draitron El-Gamma
ธาตุแสง / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 1 / มอนฯ-อัญเชิญพิเศษ-เอฟเฟค / 2000 / 0
(เงื่อนไข) ไม่สามารถถูกอัญเชิญปกติ/หมอบ. ต้องถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคการ์ดติดชื่อ “Draitron”. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ ตลอดเทิร์นที่สั่งใช้เอฟเฟค (1) , ยกเว้น มอนสเตอร์ที่ไม่สามารถถูกอัญเชิญปกติ/หมอบ.
(1) (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ติดชื่อ “Draitron” ใบอื่น หรือ มอนสเตอร์พิธีกรรม จากบนมือหรือสนามเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือหรือสุสานเรา ในรูปแบบป้องกัน , แล้ว เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Draitron” ที่มีพลังโจมตี 2000 จากสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.

DBGI-JP027 Draitron Lta-Delta
ธาตุแสง / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 1 / มอนฯ-อัญเชิญพิเศษ-เอฟเฟค / 2000 / 0
(เงื่อนไข) ไม่สามารถถูกอัญเชิญปกติ/หมอบ. ต้องถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคการ์ดติดชื่อ “Draitron”. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ ตลอดเทิร์นที่สั่งใช้เอฟเฟค (1) , ยกเว้น มอนสเตอร์ที่ไม่สามารถถูกอัญเชิญปกติ/หมอบ.
(1) (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ติดชื่อ “Draitron” ใบอื่น หรือ มอนสเตอร์พิธีกรรม จากบนมือหรือสนามเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือหรือสุสานเรา ในรูปแบบป้องกัน , แล้ว เราสามารถ แสดง มอนสเตอร์พิธีกรรม หรือ เวทย์พิธีกรรม ในมือเรา 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , จั่วการ์ด 1 ใบ.

DBGI-JP028 Draitron Al-Zeta
ธาตุแสง / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 1 / มอนฯ-อัญเชิญพิเศษ-เอฟเฟค / 2000 / 0
(เงื่อนไข) ไม่สามารถถูกอัญเชิญปกติ/หมอบ. ต้องถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคการ์ดติดชื่อ “Draitron”. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ ตลอดเทิร์นที่สั่งใช้เอฟเฟค (1) , ยกเว้น มอนสเตอร์ที่ไม่สามารถถูกอัญเชิญปกติ/หมอบ.
(1) (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ติดชื่อ “Draitron” ใบอื่น หรือ มอนสเตอร์พิธีกรรม จากบนมือหรือสนามเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือหรือสุสานเรา ในรูปแบบป้องกัน , แล้ว เราสามารถ นำ เวทย์พิธีกรรม จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

DBGI-JP029 Draitron Meteornis=DRA
ธาตุแสง / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 12 / มอนฯ-พิธีกรรม-เอฟเฟค / 4000 / 4000
(เงื่อนไข) เราสามารถ อัญเชิญพิธีกรรม การ์ดใบนี้ด้วย “Meteonis Draitron”. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) อีกฝ่ายไม่สามารถ เล็งเป้า การ์ดใบนี้ด้วยเอฟเฟคมอนสเตอร์.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ผ่านการอัญเชิญพิธีกรรม โดยใช้มอนสเตอร์ที่มีผลรวมเลเวลเท่ากับ 2 หรือน้อยกว่า , (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้สามารถโจมตีมอนสเตอร์ที่ผ่านการอัญเชิญพิเศษของอีกฝ่ายทั้งหมด.
(3) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเทิร์นอีกฝ่าย : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์จากสุสานเรา กี่ใบก็ได้ให้มีผลรวมพลังโจมตีเท่ากับ 2000 หรือ 4000 , แล้ว เล็งเป้า การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุม ตามจำนวนพลังโจมตีทุกๆ 2000 ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ส่ง การ์ดใบนั้นลงสุสาน.

DBGI-JP031 Draitron Fafnir
การ์ดเวทย์สนาม
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้แสดงผล , (เอฟเฟค) เราสามารถ นำ เวทย์/กับดักติดชื่อ “Draitron” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
(2) (ต่อเนื่อง) การสั่งใช้การ์ด และ การสั่งใช้เอฟเฟค ของเวทย์พิธีกรรมจะไม่สามารถถูกทำให้ไร้ผล.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ถ้า มีมอนสเตอร์ถูกการอัญเชิญปกติหรือพิเศษแบบหงายหน้า , ในขณะที่เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Draitron” : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ลด เลเวลของมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบหงายหน้าเหล่านั้นลง 1 เลเวล ตามจำนวนพลังโจมตีทุกๆ 1000 ที่การ์ดใบนั้นมี (ต่ำสุด 1) , จนจบเทิร์นนี้.

DBGI-JP032 Meteornis Draitron
การ์ดเวทย์พิธีกรรม
(เงื่อนไข) การ์ดใบนี้สามารถใช้อัญเชิญพิธีกรรม มอนสเตอร์พิธีกรรมอะไรก็ได้ 1 ใบ. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) สังเวย มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักร จากบนมือหรือสนามเรา ให้มีผลรวมพลังโจมตีเท่ากับหรือมากกว่า พลังโจมตีของมอนสเตรอ์พิธีกรรมที่จะอัญเชิญ , และถำทำสำเร็จ , อัญเชิญพิธีกรรม มอนสเตอร์พิธีกรรมใบนั้นจากบนมือหรือสุสานเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Draitron” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ใบนั้นจะมีพลังโจมตีลดลง 1000 จนจบเทิร์นอีกฝ่าย , และถ้าทำสำเร็จ , นำ การ์ดใบนี้ขึ้นมือเรา.

DBGI-JP033 Draitron Nova
การ์ดเวทย์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ ตลอดเทิร์นที่สั่งใช้การ์ดใบนี้ , ยกเว้น มอนสเตอร์ที่ไม่สามารถถูกอัญเชิญปกติ/หมอบ.
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Draitron” จากเด็คเรา 1 ใบ , แต่จะถูกทำลายในระหว่างเอนเฟส.

DBGI-JP034 Draitron Eclipse
การ์ดเวทย์ปกติ
เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Draitron” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) นำ มอนสเตอร์ใบนั้นขึ้นมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา , ยกเว้น เทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Draitron” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ใบนั้นจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 2000 จนจบเทิร์นนี้.

DBGI-JP035 Draitron Asterism
การ์ดเวทย์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟส : (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Draitron” หรือ มอนสเตอร์พิธีกรรม ที่เราควบคุม 1 ใบ , และ มอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) มอนสเตอร์ที่เราควบคุมใบนั้นจะมีพลังโจมตีลดลง 1000 จนจบเทิร์นอีกฝ่าย , และถ้าทำสำเร็จ , ทำลาย มอนสเตอร์อีกฝ่ายใบนั้น.

DBGI-JP036 Draitron Meteor Shower
การ์ดกับดักเคาน์เตอร์
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ อีกฝ่ายอัญเชิญปกติหรือพิเศษมอนสเตอร์ , ในขณะที่เราควบคุม มอนสเตอร์พิธีกรรม : (สั่งใช้การ์ด) การอัญเชิญนั้นจะไร้ผล , และถ้ำทำสำเร็จ , สับ มอนสเตอร์ใบนั้นกลับเด็ค.

DBGI-JP042 Cyber Emergency

Facebook Comments