24 พฤศจิกายน 2020

Y G O P r o T H

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand

[CP19] Collection Pack: Duelist of Revolution Version

Collection Pack: Duelist of Revolution Version

[CP19] Collection Pack: Duelist of Revolution Version

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

• ประเภท : บูสเตอร์แพ็ค
• วางจำหน่าย : 18 พฤษภาคม 2019
• จำนวน : ใน 1 กล่องมี 15 ซอง ใน 1 ซองมีการ์ด 5 ใบ จากทั้งหมด 46 แบบ 
• ธีมใหม่ : Fortune Fairy , Battlewasp
• ของเสริม : HERO , Vision HERO , Number , T.G.
• ระดับของการ์ด

– 1 20th Secret Rare
– 4 Ultra Rares
– 5 Super Rares
– 10 Rares
– 26 Commons

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

CP19-JP000 Five-Headed Dragon

Ipiria-CP19-JP-OP.png

CP19-JP001 Ipiria
ธาตุดิน / เผ่าสัตว์เลื้อย / เลเวล 2 / มอนฯเอฟเฟค / 500 / 500
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟคของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) จั่วการ์ด 1 ใบ.

WaterofLife-CP19-JP-R.png

CP19-JP002 Water of Life
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ : (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้นในรูปแบบโจมตี , และตามด้วย จนจบเทิร์นนี้ , หลังจากการ์ดใบนี้แสดงผล , เราจะไม่สามารถ สั่งใช้เอฟเฟคมอนสเตอร์ , ยกเว้น เอฟเฟคบนฟิลด์ของมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญ.

GoldMoonCoin-CP19-JP-C.png

CP19-JP003 Gold Moon Coin
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) นำ การ์ดจากบนมือเราไปไว้บนมืออีกฝ่าย 2 ใบ , แล้ว จั่วการ์ด 2 ใบ.

GingerbreadHouse-CP19-JP-OP.png

CP19-JP004 Gingerbread House
การ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างสแตนบายอีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำให้ มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมทั้งหมด ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 600 , แล้ว ทำลาย มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมที่มีพลังโจมตี 2500 หรือมากกว่า มากเท่าที่จะเป็นไปได้ , และถ้าทำแบบนั้น , เราจะได้รับ ไลฟ์พ้อย เพิ่มขึ้น 500 ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่ถูก ทำลาย.

VisionHEROMinimumRay-CP19-JP-OP.png

CP19-JP005 Vision HERO Minimum Ray
ธาตุมืด / เผ่านักรบ / เลเวล 3 / มอนฯเอฟเฟค / 1200 / 700
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2),(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราได้รับความเสียหาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟค” : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานเรา มาวางหงายหน้า ในโซนเวทมนตร์/กับดัก ในฐานะ กับดักต่อเนื่อง.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสใครก็ได้ , ตราบที่การ์ดใบนี้ถูกนับว่าเป็นกับดักต่อเนื่อง : (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ติดชื่อ “HERO” 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญพิเศษ จากโซนเวทมนตร์/กับดัก : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำลาย มอนสเตอร์ ที่อีกฝ่ายควบคุม ที่มีเลเวล 4 หรือ น้อยกว่า 1 ใบ.

VisionHEROMultiplyGuy-CP19-JP-OP.png

CP19-JP006 Vision HERO Multiply Guy
ธาตุมืด / เผ่านักรบ / เลเวล 3 / มอนฯเอฟเฟค / 800 / 700
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2),(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราได้รับความเสียหาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟค” : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานเรา มาวางหงายหน้า ในโซนเวทมนตร์/กับดัก ในฐานะ กับดักต่อเนื่อง.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสใครก็ได้ , ตราบที่การ์ดใบนี้ถูกนับว่าเป็นกับดักต่อเนื่อง : (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ติดชื่อ “HERO” 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญพิเศษ จากโซนเวทมนตร์/กับดัก : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำให้ มอนสเตอร์บนฟิลด์ 1 ใบ ได้รับพลังโจมตี เพิ่มขึ้น 800.

VisionHEROIncrease-CP19-JP-OP.png

CP19-JP007 Vision HERO Increase
ธาตุมืด / เผ่านักรบ / เลเวล 3 / มอนฯเอฟเฟค / 900 / 1100
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2),(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์ละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราได้รับความเสียหาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟค” : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานเรา มาวางหงายหน้า ในโซนเวทมนตร์/กับดัก ในฐานะ กับดักต่อเนื่อง.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสใครก็ได้ , ตราบที่การ์ดใบนี้ถูกนับว่าเป็นกับดักต่อเนื่อง : (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ติดชื่อ “HERO” 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญพิเศษ จากโซนเวทมนตร์/กับดัก : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Vision HERO” ที่มีเลเวล 4 หรือน้อยกว่า จากเด็คเรา 1 ใบ.

VisionHEROPoisoner-CP19-JP-OP.png

CP19-JP008 Vision HERO Poisoner
ธาตุมืด / เผ่านักรบ / เลเวล 3 / มอนฯเอฟเฟค / 900 / 700
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2),(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราได้รับความเสียหาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟค” : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานเรา มาวางหงายหน้า ในโซนเวทมนตร์/กับดัก ในฐานะ กับดักต่อเนื่อง.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสใครก็ได้ , ตราบที่การ์ดใบนี้ถูกนับว่าเป็นกับดักต่อเนื่อง : (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ติดชื่อ “HERO” 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญพิเศษ จากโซนเวทมนตร์/กับดัก : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำให้ มอนสเตอร์บนฟิลด์ 1 ใบ มีพลังโจมตีเหลือครึ่งเดียว.

VisionHEROGravito-CP19-JP-OP.png

CP19-JP009 Vision HERO Gravito
ธาตุมืด / เผ่านักรบ / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 500 / 2000
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญปกติ/พิเศษ สำเร็จ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “HERO” ที่ถูกรีมูฟอยู่ของเรา  1ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ใบนั้นขึ้นมือ.
(2) (คอส) เราสามารถ สังเวย การ์ดใบนี้ , แล้ว เล็งเป้า การ์ดมอนสเตอร์ติดชื่อ “Vision HERO” ในโซนเวทมนตร์/กับดัก ของเรา 2 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัยเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เหล่านั้น.

VisionHEROFaris-CP19-JP-UR.png

CP19-JP010 Vision HERO Faris
ธาตุมืด / เผ่านักรบ / เลเวล 5 / มอนฯเอฟเฟค / 1600 / 1800
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด มอนสเตอร์ติดชื่อ “HERO” ใบอื่น 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญปกติ/พิเศษ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Vision HERO” จากเด็คเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ , มาวางหงายหน้า ในโซนเวทมนตร์/กับดัก ในฐานะ กับดักต่อเนื่อง , และตามด้วย เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็ค จนจบเทิร์นนี้ , ยกเว้น มอนสเตอร์ติดชื่อ “HERO”.

VisionRelease-CP19-JP-R.png

CP19-JP011 Vision Release
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(1) (คอส) เล็งเป้า การ์ดมอนสเตอร์ติดชื่อ “Vision HERO” ในโซนเวทมนตร์/กับดักของเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา , ยกเว้น เทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้ จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Vision HERO” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ใบนั้นขึ้นมือ.

VisionFusion-CP19-JP-C.png

CP19-JP012 Vision Fusion
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญฟิวชั่น มอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อ “HERO” จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ , โดยใช้ มอนสเตอร์ “บนมือ หรือ ฟิลด์” ของเรา เป็นวัตถุดิบฟิวชั่น. ถ้า เรามีวัตถุดิบฟิวชั่นที่ถูกนับว่าเป็นกับดักต่อเนื่องอยู่ในโซนเวทมนตร์/กับดัก , เราสามารถ ใช้ การ์ดเหล่านั้น เป็นวัตถุดิบฟิวชั่น มากสุด 2 ใบ , โดยการรีมูฟ มอนสเตอร์เหล่านั้น.

Apparition-CP19-JP-C.png

CP19-JP013 Apparition
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์ติดชื่อ “HERO” ที่หงายหน้าที่เราควบคุม ถูกทำลายจาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด” : (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Vision HERO” ที่มีเลเวล 4 หรือน้อยกว่า จากเด็คเรา 1 ใบ , แล้ว , เราสามารถ ลด พลังโจมตี/ป้องกัน ของมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมลงครึ่งหนึ่ง 1 ใบ.

File:ElementalHEROAvian-CP19-JP-C.png

CP19-JP014 Elemental HERO Avian

File:ElementalHEROBurstinatrix-CP19-JP-C.png

CP19-JP015 Elemental HERO Burstinatrix

File:ElementalHEROSparkman-CP19-JP-C.png

CP19-JP016 Elemental HERO Sparkman

FortuneFairyHikari-CP19-JP-SR.png

CP19-JP017 Fortune Fairy Hikari
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ เราจั่วได้การ์ดใบนี้ : (คอส) เราสามารถ แสดงการ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญพิเศษจากบนมือ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ส่ง การ์ดใบนั้นลงสุสาน , และถ้าทำแบบนั้น , อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าจอมเวทมนตร์ ที่มีเลเวล 1 จากเด็คเรา 1 ใบ.

FortuneFairyEn-CP19-JP-C.png

CP19-JP018 Fortune Fairy En
ธาตุไฟ / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 2 / มอนฯเอฟเฟค / 0 / 0
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ เราจั่วได้การ์ดใบนี้ : (คอส) เราสามารถ แสดงการ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญพิเศษจากบนมือ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดที่หมอบอยู่ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบนั้น.

FortuneFairyHu-CP19-JP-C.png

CP19-JP019 Fortune Fairy Hu
ธาตุลม / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 3 / มอนฯเอฟเฟค / 0 / 0
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ เราจั่วได้การ์ดใบนี้ : (คอส) เราสามารถ แสดงการ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญพิเศษจากบนมือ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าจอมเวทมนตร์ ที่ถูกรีมูฟอยู่ของเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ใบนั้นขึ้นมือเรา.

FortuneFairySwee-CP19-JP-C.png

CP19-JP020 Fortune Fairy Swee
ธาตุน้ำ / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 0 / 0
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ เราจั่วได้การ์ดใบนี้ : (คอส) เราสามารถ แสดงการ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญพิเศษจากบนมือ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าที่หงายหน้าใบอื่น 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) รีมูฟ มอนสเตอร์ใบนั้น จนถึงแสตรบายเฟสของเทิร์นถัดไปของเรา.

FortuneFairyAnn-CP19-JP-C.png

CP19-JP021 Fortune Fairy An
ธาตุมืด / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 5 / มอนฯเอฟเฟค / 0 / 0
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ เราจั่วได้การ์ดใบนี้ : (คอส) เราสามารถ แสดงการ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญพิเศษจากบนมือ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์เผ่าจอมเวทมนตร์ จากเด็คเรา 1 ใบ.

FortuneFairyChee-CP19-JP-C.png

CP19-JP022 Fortune Fairy Chee
ธาตุดิน / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 6 / มอนฯเอฟเฟค / 0 / 0
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ เราจั่วได้การ์ดใบนี้ : (คอส) เราสามารถ แสดงการ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญพิเศษจากบนมือ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำให้ ทุกฝ่าย จั่วการ์ด 1 ใบ.

UnacceptableResult-CP19-JP-C.png

CP19-JP023 Unacceptable Result
การ์ดเวทมนตร์ฉับพลัน
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์เผ่าจอมเวทมนตร์ : (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Fortune Fairy” จากบนมือเรา 1 ใบ.

MiracleStone-CP19-JP-C.png

CP19-JP024 Miracle Stone
การ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่อง
(1) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) เราสามารถ ควบคุม การ์ดชื่อนี้แบบหงายหน้า ได้ 1 ใบเท่านั้น.
(2) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) มอนสเตอร์เผ่าจอมเวมนตร์ที่เราควบคุม จะได้รับพลังโจมตี/ป้องกัน เพิ่มขึ้น 500 ตาม จำนวนมอนสเตอร์ติดชื่อ “Fortune Fairy” ที่มีชื่อต่างกันที่เราควบคุม.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , เมื่อ มีการประกาศโจมตี ระหว่าง มอนสเตอร์ติดชื่อ “Fortune Fairy” ที่เราควบคุม : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ จั่วการ์ด 1 ใบ.

LuckLoan-CP19-JP-R.png

CP19-JP025 Luck Loan
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Fortune Fairy” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าจอมเวทมนตร์ ที่มีเลเวลเดิมน้อยกว่ามอนสเตอร์ที่เล็งเป้า 1 เลเวล จาก “บนมือ หรือ เด็ค” ของเรา 1 ใบ. ในระหว่างเทิร์นถัดไปของเรา หลังจากที่การ์ดใบนี้แสดงผล , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญปกติ/พิเศษ มอนสเตอร์ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าจอมเวทมนตร์.

TGGearZombie-CP19-JP-OP.png

CP19-JP026 T.G. Gear Zombie
ธาตุมืด / เผ่าซอมบี้ / เลเวล 1 / จูนเนอร์เอฟเฟค / 600 / 0
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “T.G.” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา , แล้ว มอนสเตอร์ที่เลือกจะมีพลังโจมตีลดลง 1000.

TGDrillFish-CP19-JP-R.png

CP19-JP027 T.G. Drill Fish
ธาตุน้ำ / เผ่าปลา / เลเวล 1 / มอนฯเอฟเฟค / 100 / 800
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟคที่ (1),(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ที่เราควบคุมทั้งหมดเป็นมอนสเตอร์ติดชื่อ “T.G.” : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.
(2) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้สามารถโจมตีอีกฝ่ายโดยตรง.
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์ติดชื่อ “T.G.” สร้างความเสียหายจากการต่อสู้ให้อีกฝ่าย : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย มอนสเตอร์ใบนั้น.

TGMetalSkeleton-CP19-JP-OP.png

CP19-JP028 T.G. Metal Skeleton
ธาตุมืด / เผ่าซอมบี้ / เลเวล 2 / มอนฯเอฟเฟค / 1100 / 0
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์บนฟิลด์ ถูกทำลาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด” : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “T.G.” ที่เราควบคุม จะถูกทำลาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด” , (เอฟเฟคต่อเนื่อง) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จาก “บนฟิลด์ หรือ สุสาน” ของเรา แทนได้.

SonicStun-CP19-JP-R.png

CP19-JP029 Battle Stun Sonic
การ์ดกับดักปกติ
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์อีกฝ่าย ประกาศโจมตี : (สั่งใช้การ์ด) การโจมตีนั้นจะไร้ผล , แล้ว เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ “มอนสเตอร์ติดชื่อ “T.G.” หรือ มอนสเตอร์จูนเนอร์เลเวล 4 หรือน้อยกว่า” จาก “บนมือ หรือ เด็ค” ของเรา 1 ใบ.

Number26OctobypasstheDimensionalPathway-CP19-JP-C.png

CP19-JP030 Number 26: Octobypass the Dimensional Pathway
ธาตุแสง / เผ่าไซคิก / แรงค์ 3 / มอนฯเอ็กซ์ซีสเอฟเฟค / 800 / 2400
วัตถุดิบ : มอนฯเลเวล 3 จำนวน 2 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในขณะเริ่มแบทเทิลเฟส : (คอส) เราสามารถ ถอด วัตถุดิบ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ในระหว่างแบทเทิลเฟสนี้ , จะมีมอนสเตอร์โจมตีได้แค่ 1 ใบเท่านั้น , แต่ มอนสเตอร์ใบนั้นสามารถโจมตีโดยตรงได้.
(2) (เงื่อนไข) ในขณะจบดาเมจสเต็ป , ถ้า มีมอนสเตอร์สร้างความเสียหายจากการโจมตีโดยตรง : (สั่งใช้เอฟเฟค) มอบการควบคุมมอนสเตอร์ที่โจมตีใบนั้นให้ผู้เล่นที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับเจ้าของเทิร์น.

Number60DugalesofForgottenTime-CP19-JP-UR.png

CP19-JP031 Number 60: Dugales of Forgotten Time
ธาตุไฟ / เผ่ามาร / แรงค์ 4 / มอนฯเอ็กซ์ซีสเอฟเฟค / 1200 / 1200
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เลเวล 4 x 2
(1) (คอส) เราสามารถ ถอด วัตถุดิบ 2 ใบ , แล้ว สั่งใช้เอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้ ;
• จั่วการ์ด 2 ใบ , แล้ว ทิ้งการ์ด 1 ใบ , แต่ จะถูกข้าม ดรอว์เฟสถัดไปของเรา.
• อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์จากสุสานเรา ในรูปแบบป้องกัน 1 ใบ , แต่ จะถูกข้าม เมนเฟส 1 ถัดไปของเรา.
• ทำให้ พลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่เราควบคุมก กลายเป็นสองเท่า จนจบเทิร์นนี้ 1 ใบ , แต่ จะถูกข้าม แบทเทิลเฟสถัดไปของเรา.

Number76GladiyelltheMelodyLumaestra-CP19-JP-SR.png

Number 76: Gladiyell the Melody Lumaestra
ธาตุแสง / เผ่านางฟ้า / แรงค์ 7 / มอนฯเอ็กซ์ซีสเอฟเฟค / 2700 / 2100
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เลเวล 7 จำนวน 2 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้จะถูกนับว่ามีธาตุเหมือนกับธาตุของวัตถุดิบที่มี.
(2) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคมอนสเตอร์” ที่มีธาตุเหมือนกับการ์ดใบนี้.
(3) (เงื่อนไข) ฉับพลัน : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ในสุสานอีกฝ่าย 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ถอดวัตถุดิบ 1 ใบ , และถ้าทำแบบนั้น , นำ มอนสเตอร์ใบนั้นมาเป็นวัตถุดิบ.

Number97Dragravion-CP19-JP-UR.png

CP19-JP033 Number 97: Dragravion
ธาตุมืด / เผ่ามังกร / แรงค์ 8 / มอนฯเอ็กซ์ซีสเอฟเฟค / 3000 / 3000
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เลเวล 8 x 2
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ ไม่ถูก เล็งเป้า โดยเอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย.
(2) (คอส) เราสามารถ ถอด วัตถุดิบ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ จนจบเทิร์นนี้ , และ เลือก มอนสเตอร์เผ่ามังกรติดชื่อ “Number” จาก “เอ็กซ์ตร้าเด็ค หรือ สุสาน” เรา 2 ใบ , อัญเชิญพิเศษ 1 ใบ จากในนั้น และ นำ อีกใบมาเป็นวัตถุดิบ , และ มอนสเตอร์ที่เราควบคุมจะโจมตีไม่ได้ จนจบเทิร์นนี้ , ยกเว้น มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญพิเศษมา.

BattlewaspPintheBullseye-CP19-JP-C.png

CP19-JP034 Battlewasp – Pin the Bullseye
ธาตุลม / เผ่าแมลง / เลเวล 1 / มอนเอฟเฟค / 200 / 300
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์เผ่าแมลง : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย 200 ตามจำนวน การ์ดชื่อนี้ ที่เราควบคุม.

BattlewaspDarttheHunter-CP19-JP-C.png

CP19-JP034 Battlewasp – Dart the Hunter
ธาตุลม / เผ่าแมลง / เลเวล 1 / มอนเอฟเฟค / 100 / 100
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Battlewasp” ของเรา ทำลายมอนสเตอร์ ที่อีกฝ่ายเป็นเจ้าของเดิม โดยการต่อสู้ : (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด การ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย เท่ากับ พลังโจมตีเดิมของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลาย.
(2) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าแมลงที่เราควบคุมใบอื่น 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ในเทิร์นนี้ , มอนสเตอร์ใบนั้นจะนับว่าเป็นจูนเนอร์ , และตามด้วย เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็ค จนจบเทิร์นนี้ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าแมลง.

BattlewaspStingthePoison-CP19-JP-R.png

CP19-JP036 Battlewasp – Sting the Poison
ธาตุลม / เผ่าแมลง / เลเวล 2 / มอนฯจูนเนอร์เอฟเฟค / 400 / 800
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญปกติ/พิเศษ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เรา สามารถ นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Battlewasp” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน : (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์เผ่าแมลงใบอื่น 1 ใบ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์เอฟเฟค ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เอฟเฟคของมอนสเตอร์ใบนั้นจะไร้ผลจนจบเทิร์นนี้.

BattlewaspTwinbowtheAttacker-CP19-JP-C.png

CP19-JP037 Battlewasp – Twinbow the Attacker
ธาตุลม / เผ่าแมลง / เลเวล 3 / มอนฯจูนเนอร์เอฟเฟค / 1000 / 500
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา , และตามด้วย เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา จนจบเทิร์นนี้ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าแมลง.
(2) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้สามารถโจมตีครั้งที่ 2 ได้.

BattlewaspArbalesttheRapidfire-CP19-JP-C.png

CP19-JP038 Battlewasp – Arbalest the Rapid Fire
ธาตุลม / เผ่าแมลง / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 1800 / 800
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญปกติ สำเร็จ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าแมลงที่มีเลเวล 3 หรือน้อยกว่า จากสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น ในรูปแบบป้องกัน.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกทำลาย โดย การ์ดอีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Battlewasp” จาก “บนมือ หรือ เด็ค” เรา 1 ใบ.

BattlewaspAzusatheGhostBow-CP19-JP-R.png

CP19-JP039 Battlewasp – Azusa the Ghost Bow
ธาตุลม / เผ่าแมลง / เลเวล 5 / มอนฯซิงโครจูนเนอร์เอฟเฟค / 2200 / 1600
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ 1 ใบ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ อีกฝ่ายได้รับความเสียหายจากเอฟเฟคมอนสเตอร์ติดชื่อ “Battle wasp” ใบอื่น , แม้ในระหว่างดาเมจสเต็ป : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สร้างความ เสียหายให้อีกฝ่าย เท่ากับ พลังโจมตีเดิมของมอนสเตอร์ใบนั้น.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ มีมอนสเตอร์ถูกทำลายจากการต่อสู้ ที่เกิดจากมอนสเตอร์ติดชื่อ “Battlewasp” ของเรา , ในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เรา สามารถ อัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้ในรูปแบบป้องกัน , แต่จะถูกรีมูฟ ถ้าออกจาฟิลด์.

BattlewaspHalberdtheCharge-CP19-JP-C.png

CP19-JP040 Battlewasp – Halberd the Charge
ธาตุลม / เผ่าแมลง / เลเวล 6 / มอนฯซิงโครเอฟเฟค / 2500 / 800
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ 1 ใบ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , การต่อสู้ละ 1 ครั้ง , ในระหว่างคำนวนความเสียหาย , ถ้า การ์ดใบนี้ โจมตีมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีเท่ากันหรือมากกว่า : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำให้ มอนสเตอร์อีกฝ่ายใบนั้นมีพลังโจมตีเหลือครึ่งเดียว ในระหว่างคำนวนความเสียหายเท่านั้น.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ สร้างความเสียหายจากการต่อสู้ให้อีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย 200 ตามจำนวน มอนสเตอร์ติดชื่อ “Battlewasp” ที่เราควบคุม.

BattlewaspHamatheConqueringBow-CP19-JP-UR.png

CP19-JP041 Battlewasp – Hama the Conquering Bow
ธาตุลม / เผ่าแมลง / เลเวล 8 / มอนฯซิงโครเอฟเฟค / 2800 / 2000
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ 1 ใบ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (2),(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ผ่านการอัญเชิญมาแบบซิงโคร โดย ใช้มอนสเตอร์ซิงโครเป็นวัตถุดิบ , (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ สามารถโจมตีครั้งที่ 2 ได้.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ สร้างความเสียหายจากการต่อสู้ ให้อีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ลด พลังโจมตี/ป้องกัน มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมทั้งหมด 1000.
(3) (เงื่อนไข) ในขณะจบแบทเทิลเฟส , ถ้า อีกฝ่ายไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ ในแบทเทิลเฟสนี้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย 300 ตาม จำนวน มอนสเตอร์ติดชื่อ “Battlewasp” ในสุสานเรา.

BattlewaspBallistatheArmageddon-CP19-JP-SR.png

CP19-JP042 Battlewasp – Ballista the Armageddon
ธาตุลม / เผ่าแมลง / เลเวล 12 / มอนฯซิงโครเอฟเฟค / 3000 / 800
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ 1 ใบ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญพิเศษ สำเร็จ : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์เผ่าแมลงในสุสานเราทั้งหมด ; (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ที่อีกฝ่าย ควบคุมทั้งหมด จะเสียพลังโจมตี/ป้องกัน 500 ตามจำนวนมอนสเตอร์เผ่าแมลงที่ถูก รีมูฟไป.
(2) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้โจมตีทะลุพลังป้องกัน.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ที่ได้ผ่านการอัญเชิญมาแบบซิงโคร และอยู่ในสิทธิเจ้าของ เดิม ถูกทำลายโดยการ์ดอีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าแมลง เลเวล 11 หรือน้อยกว่า ที่ถูกรีมูฟอยู่ของเรา 3 ใบ.

SummoningSwarm-CP19-JP-C.png

CP19-JP043 Summoning Swarm
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ สั่งใช้งาน การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. ในระหว่างเทิร์นที่เรา สั่งใช้งาน การ์ดใบนี้ , เราไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ จากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าแมลง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Battlewasp” ที่มีเลเวล 4 หรือน้อยกว่า ในสุสานเรา , มากสุด ตามจำนวน มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุม ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เหล่านั้น.

RevivalSwarm-CP19-JP-R.png

CP19-JP044 Revival Swarm
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอสเตอร์ติดชื่อ “Battlewasp” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าแมลงที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ใบนั้นจะไม่ถูกทำลาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด” จนจบเทิร์นถัดไป.

BattlewaspNest-CP19-JP-C.png

CP19-JP045  Battlewasp – Nest
การ์ดกับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Battlewasp” ของเราถูกเล็งเป้าโจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Battlewasp” จาก “บนมือ หรือ เด็ค” ของเรา 1 ใบ , และถ้าทำแบบนั้น , วาง  counter บนการ์ดใบนี้ 1 เม็ด , แล้ว จบแบทเทิลเฟส.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟส , (เอฟเฟคต่อเนื่อง) ส่งการ์ดใบนี้ที่มี counter 2 เม็ดหรือมากกว่า ลงสุสาน.

Facebook Comments