อังคาร. มิ.ย. 25th, 2019

YGOProTH

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand Website

[CHIM] Chaos Impact

1 min read

Chaos Impact

[CHIM] Chaos Impact

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

• ประเภท : บูสเตอร์แพ็ค
• วางจำหน่าย : 13 กรกฎาคม 2019
• จำนวน : ใน 1 กล่องมี 30 ซอง ใน 1 ซองมีการ์ด 5 ใบ จากทั้งหมด 80 แบบ 
• ธีมใหม่ :
• ของเสริมธีม : Cyberse-Type , Dragon-Type , Number
• ระดับของการ์ด

– 1 Holographic Rare
– 6 Ultra Rares มีโอกาสเป็น  Ultimate Rare , Secret Rare, 20th Secret Rare
– 10 Super Rares มีโอกาสเป็น  Secret Rare, 20th Secret Rare
– 18 Rares
– 46 Commons

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

FirewallDragonDarkfluid-CHIM-JP-OP.png

CHIM-JP037 Firewall Dragon Darkfluid
ธาตุมืด / เผ่าไซเบิร์ส / ลิงก์ 5 / มอนฯลิงก์เอฟเฟค / 3000
ลูกศร : บน , ซ้าย , ขวา , ล่างซ้าย , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนฯเอฟเฟค 3 ใบขึ้นไป
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญลิงก์ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ วาง counters บนการ์ดใบนี้ เท่ากับ จำนวนมอนสเตอร์เผ่าไซเบิร์สที่มีประเภทต่างกัน ในสุสานเรา. (พิธีกรรม , ฟิวชั่น , ซิงโคร , เอ็กซ์ซีส).
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างแบทเทิลเฟส , (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ จะได้รับพลังโจมตี เพิ่มขึ้น 2500 ตามจำนวน counter ที่มี.
(3) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , เมื่อ มอนสเตอร์อีกฝ่าย สั่งใช้เอฟเฟค : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ counter บนการ์ดใบนี้ 1 เม็ด ; (สั่งใช้เอฟเฟค) การสั่งใช้งานนั้นจะไร้ผล. ถ้า เอฟเฟคนี้ ถูกสั่งใช้งาน ในขณะที่ประกาศโจมตี , การ์ดใบนี้สามารถโจมตีเพิ่มได้อีก 1 ครั้ง.

StarliegeDragonSeyfert-CHIM-JP-OP.png

CHIM-JP014 Starliege Dragon Seyfert
ธาตุแสง / เผ่ามังกร / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 1800 / 0
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์เผ่ามังกร ที่ “หงายหน้าบนฟิลด์ หรือ บนมือ” ของเราลงสุสาน กี่ใบก็ได้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์เผ่ามังกรที่มีเลเวลเท่ากับผลรวมเลเวลเดิมของมอนสเตอร์ที่ถูกส่งลงสุสานจากดเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ธาตุ “แสง หรือ มืด” เผ่ามังกร เลเวล 8 ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนั้นขึ้นมือเรา.

GalaxySatelliteDragon-CHIM-JP-OP.png

CHIM-JP047 Galaxy Satellite Dragon
ธาตุมืด / เผ่ามังกร / ลิงก์ 2 / มอนฯลิงก์เอฟเฟค / 2000
ลูกศร : ล่างซ่าย , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนฯเผ่ามังกร 2 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างแบทเทิลเฟส : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้ จาก “บนฟิลด์ หรือ สุสาน” ของเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสติดชื่อ “Number” ที่เราควบคุม ที่มี “เผ่า และ ธาตุ” เดิมเป็น มังกรธาตุแสง 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) จนจบแบทเทิลเฟสนี้ , ความเสียหายจากการต่อสู้ที่อีกฝ่ายได้รับจะเหลือครึ่งเดียว , และตามด้วย มอนสเตอร์ที่เล็งเป้า จะมีพลังโจมตีกลายเป็น เท่ากับ จำนวน เลข Number ของตัวเอง x 100.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟสอีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ เลือก การ์ดจากเด็คเรามาวางไว้บนสุดของเด็คเรา 1 ใบ.

CHIM-JP050 Seraphim Papillon
ธาตุลม / เผ่าแมลง / ลิงก์ 3 / มอนฯลิงก์เอฟเฟค / 2100
ลูกศร : บน , ล่างซ้าย , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนฯชื่อต่างกัน 2 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1),(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และ อย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญลิงก์ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) วาง counter บนการ์ดใบนี้ เท่ากับ จำนวนมอนสเตอร์เผ่าแมลงที่ใช้เป็นวัตถุดิบ.
(2) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 200 ตามจำนวน counter บนการ์ดใบนี้.
(3) (เงื่อนไข) ฉับพลัน : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ counter บนการ์ดใบนี้ 1 เม็ด ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าแมลงที่มีเลเวล 4 หรือน้อยกว่า จากสุสานเราในรูปแบบป้องกัน 1 ใบ.

CHIM-JP019 Tenyi Dragon Ashuna
ธาตุแสง / เผ่ามังกรมายา / เลเวล 7 / มอนฯเอฟเฟค / 1600 / 2600
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราไม่ได้ควบคุม มอนสเตอร์เอฟเฟค : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ที่ไม่มีเอฟเฟค : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้ จาก “บนมือ หรือ สุสาน” ของเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Tenyi” จากเด็คเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ , และตามด้วย จนจบเทิร์นนี้ เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่ามังกรมายา.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

CHIM-JP035 Dragon Ogre Deity of Tenyi
ธาตุมืด / เผ่ามังกรมายา / เลเวล 8 / มอนฯซิงโครเอฟเฟค / 3000 / 0
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ 1 ใบ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์ของอีกฝ่าย สั่งใช้เอฟเฟค : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์ใบนั้น.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์เอฟเฟค ถูกทำลายและถูกส่งลงสุสาน ด้วยการโจมตีของการ์ดใบนี้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น เท่ากับ พลังโจมตีเดิมของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลาย , และ ในระหว่างแบทเทิลเฟสนี้ , มอนสเตอร์ใบนี้สามารถโจมตีมอนสเตอร์ได้อีกครั้ง.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Kongrade the Primate of Crags
ธาตุดิน / เผ่าหิน / เลเวล 8 / มอนฯเอฟเฟคอัญเชิญพิเศษ / 3000 / 2000
(เงื่อนไข) การ์ดใบนี้ ไม่สามารถถูกอัญเชิญปกติ/หมอบ. ต้องถูกอัญเชิญพิเศษด้วยเอฟเฟคการ์ด.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ “บนมือ และ/หรือ เด็ค” ของอีกฝ่ายถูกส่งลงสุสาน : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา ในรูปแบบป้องกันคว่ำหน้า.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกพลิกหงายหน้า : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดบนฟิลด์ มากสุด 2 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดเหล่านั้น.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Granite Loyalist
ธาตุดิน / เผ่าหิน / แรงค์ 4 / มอนฯเอ็กซ์ซีสเอฟเฟค / 2300 / 1800
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ ถอด วัตถุดิบ 1 ใบ , แล้ว สั่งใช้เอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้ ;
• (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์เผ่าหิน จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
• (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าหิน จากบนมือในรูปแบบป้องกันคว่ำหน้า 1 ใบ.
ในภาพอาจจะมี 1 คน
Chobham Armor Dragon
ธาตุมืด / เผ่ามังกร / เลเวล 1 / มอนฯเอฟเฟค / 0 / 0
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์อีกฝ่ายประกาศโจมตี : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือในรูปแบบโจมตี , และถ้าทำแบบนั้น , ในเทิร์นนี้ , การ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ และ ความเสียหายจากการต่อสู้ที่เกิดกับการ์ดใบนี้จะเหลือครึ่งเดียว.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน ในฐานะวัตถุดิบสำหรับอัญเชิญลิงก์ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ธาตุมืดในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนั้นขึ้นมือเรา , และ อีกฝ่ายจะสามารถ นำ มอนสเตอร์จากในสุสานของตนเองขึ้นมือ 1 ใบ.
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
CHIM-JP008 Hakai Douji Arha
ธาตุไฟ / เผ่ามาร / เลเวล 3 / มอนฯเอฟเฟค / 1500 / 1500
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบนั้น , และถ้าทำแบบนั้น , อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเรา , และตามด้วย , จนจบเทิร์นนี้ , เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่ามาร.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลด์ ถูกทำลาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด” , ยกเว้น โดยเอฟเฟคของการ์ดชื่อนี้ : (สั่งใช้เอเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Hakai” จาก “บนมือ หรือ เด็ค” ของเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
CHIM-JP009 Hakai Douji Rakia
ธาตุน้ำ / เผ่ามาร / เลเวล 3 / มอนฯเอฟเฟค / 1500 / 1500
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบนั้น , และตามด้วย , จนจบเทิร์นนี้ , เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่ามาร.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลด์ ถูกทำลาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด” , ยกเว้น โดยเอฟเฟคของการ์ดชื่อนี้ : (สั่งใช้เอเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Hakai” จาก “บนมือ หรือ เด็ค” ของเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
CHIM-JP010 Hakaishin no Magatama
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 8 / มอนฯเอฟเฟค / 0 / 3000
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2),(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 300 ตามจำนวน การ์ดติดชื่อ “Hakai” ในสุสานเรา.
(2) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) หลังจากเอฟเฟคนี้แสดงผล , อัญเชิญลิงก์ มอนสเตอร์ลิงก์ธาตุมืด 1 ใบ , โดยใช้มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายใบนั้น และ การ์ดใบนี้ที่เราควบคุม เป็นวัตถุดิบ.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลด์ ถูกทำลาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด” : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Hakai” ในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น.
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
CHIM-JP043 Hakaishin Ragia
ธาตุมืด / เผ่ามาร / ลิงก์ 2 / มอนฯลิงก์เอฟเฟค / 1800 / –
ลูกศร : บน , ล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ 2 ใบ , โดยรวมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Hakaishin” ด้วย
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเมนเฟสอีกฝ่าย : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่ผ่านการอัญเชิญมาแบบพิเศษที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) หลังจากเอฟเฟคนี้แสดงผล , อัญเชิญลิงก์ มอนสเตอร์ลิงก์ธาตุมืด 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ , โดยใช้มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายใบนั้น และ การ์ดใบนี้ที่เราควบคุม เป็นวัตถุดิบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลด์ ถูกทำลาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด” : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่ามารในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ใบนั้นขึ้นมือ.
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
CHIM-JP044 Hakaishin Arba
ธาตุมืด / เผ่ามาร / ลิงก์ 3 / มอนฯลิงก์เอฟเฟค / 2400 / –
ลูกศร : บน , ล่างซ้าย , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ 2 ใบขึ้นไป , โดยรวมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Hakaishin” ด้วย
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) หลังจากเอฟเฟคนี้แสดงผล , อัญเชิญลิงก์ มอนสเตอร์ลิงก์ธาตุมืด 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ , โดยใช้มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายใบนั้น และ การ์ดใบนี้ที่เราควบคุม เป็นวัตถุดิบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลด์ ถูกทำลาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด” : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่ามารในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ใบนั้นขึ้นมือ.
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
CHIM-JP045 Hakai Souohshin Raigou
ธาตุมืด / เผ่ามาร / ลิงก์ 4 / มอนฯลิงก์เอฟเฟค / 3000 / –
ลูกศร : บน , ซ้ายล่าง , ล่าง , ขวาล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ 2 ใบขึ้นไป , โดยรวมมอนสเตอร์ลิงก์ด้วย
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดบนฟิลด์ถูกทำลายโดยเอฟเฟค , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบนั้น.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์ถูกทำลายจากการต่อสู้ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบนั้น.
(3) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟส : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบนั้น.
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
CHIM-JP055 Hakaishin no Doukoku / Wail of the Hakaishin
การ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราอัญเชิญลิงก์ มอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Hakai” : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) ทำลาย การ์ดใบนั้น.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้หมอบอยู่ ถูกทำลายโดยเอฟเฟคการ์ด : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิยพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Hakai” จากเด็คเรา 1 ใบ.
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
CHIM-JP054 Souoh no Kase / The Shackles of Souoh
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) นำ การ์ดติดชื่อ “Hakai” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้หมอบอยู่ ถูกทำลายโดยเอฟเฟคการ์ด : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิยพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Hakai” จากเด็คเรา 1 ใบ.
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
CHIM-JP069 Hakai Shoudou / Hakai Guidance
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Hakai” ที่เราควบคุม 1 ใบ และ การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) ทำลาย การ์ดเหล่านั้น.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้หมอบอยู่ ถูกทำลายโดยเอฟเฟคการ์ด : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิยพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Hakai” จากเด็คเรา 1 ใบ.
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
CHIM-JP070 Hakai Soukyoku / Hakai Polarity
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Hakai” จาก “บนมือ หรือ สุสาน” เรา 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้หมอบอยู่ ถูกทำลายโดยเอฟเฟคการ์ด : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิยพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Hakai” จากเด็คเรา 1 ใบ.
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
CHIM-JP002 Marincess Mandarin
ธาตุน้ำ / เผ่าไซเบิร์ส / เลเวล 1 / มอนฯเอฟเฟค / 100 / 100
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟคของการ์ด ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ “Marincess” 2 ใบขึ้นไป , และ การ์ดใบนี้อยู่ “บนมือ หรือ ในสุสาน” ของเรา : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ลิงก์ธาตุน้ำ ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้ จาก “บนมือ หรือ ในสุสาน” ของเรา ลงในโซนที่มอนสเตอร์ใบนั้นชี้อยู่ , แต่การ์ดใบนี้จะถูกรีมูฟ เมื่อออกจากฟิลด์.

CHIM-JP003 Marincess Crowntail
ธาตุน้ำ / เผ่าไซเบิร์ส / เลเวล 5 / มอนฯเอฟเฟค / 600 / 2300
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ด ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) ในระหว่างคำนวนความเสียหาย , เมื่อ มอนสเตอร์ 2 ใบต่อสู้กัน : (คอส) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์ติดชื่อ “Marincess” ใบอื่นบนมือเราลงสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา , และถ้าทำแบบนั้น , ความเสียหายจากการต่อสู้นี้จะเหลือครึ่งเดียว.
(2) (เงื่อนไข) ในขณะเริ่มดาเมจสเต็ป , เมื่อ มอนสเตอร์อีกฝ่ายโจมตี : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) จนจบเทิร์นนี้ , เราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ ที่น้อยกว่า ผลรวมระดับลิงก์ของมอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Marincess” ในสุสานเรา x 1000.

➖➖➖➖➖

CHIM-JP004 Marincess Blue Tongue
ธาตุน้ำ / เผ่าไซเบิร์ส / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 1500 / 1200
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ด ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญ แบบ “ปกติ หรือ พิเศษ” สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์ติดชื่อ “Marincess” จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกส่งลงสุสาน ในฐานะวัตถุดิบลิงก์ สำหรับการอัญเชิญลิงก์มอนสเตอร์ธาตุน้ำ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ หงายการ์ดบนสุดของเด็คเรา 3 ใบ , และ เราสามารถ นำ การ์ดติดชื่อ “Marincess” ที่หงายได้ ขึ้นมือ 1 ใบ. สับ การ์ดใบอื่นกลับเด็ค.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
CHIM-JP040 Marincess Crystal Heart
ธาตุน้ำ / เผ่าไซเบิร์ส / ลิงก์ 2 / มอนฯลิงก์เอฟเฟค / 0 / –
ลูกศร : ซ้ายล่าง , ขวาล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ธาตุน้ำ 2 ใบ
(1) (เงื่อนไข) ตราบที่การ์ดใบนี้อยู่ใน โซนเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์ , (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ จะไม่ได้รับผล จากเอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย.
(2) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์อีกฝ่ายที่ต่อสู้กับการ์ดใบนี้ จะไม่ได้รับผล จากเอฟเฟคการ์ด , ยกเว้น เอฟเฟคของตัวเอง , ในระหว่างคำนวนความเสียหายเท่านั้น.
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ หรือ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Marincess” ที่การ์ดใบนี้ชี้อยู่ ถูกเล็งเป้าโจมตี : (คอส) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์ติดชื่อ “Marincess” จากบนมือเราลงสุสาน 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ของเราที่ต่อสู้อยู่จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้นี้ , และตามด้วย เราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้นี้.

CHIM-JP041 Marincess Wonder Heart
ธาตุน้ำ / เผ่าไซเบิร์ส / ลิงก์ 4 / มอนฯลิงก์เอฟเฟค / 2400 / –
ลูกศร : ซ้าย , ขวา , ซ้ายล่าง , ขวาล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ธาตุน้ำ 2 ใบขึ้นไป
(1) (เงื่อนไข) การคำนวนความเสียหายละ 1 ครั้ง , เมื่อ การ์ดใบนี้ต่อสู้กับมอนสเตอร์ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Marincess” ที่ถูกสวมอยู่กับการ์ดใบนี้ 1 ใบ , และถ้าทำแบบนั้น , การ์ดใบนี้ จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้นี้ , และตามด้วย เราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้นี้. ในระหว่างเอนเฟส , สวมใส่ มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญพิเศษใบนั้น ให้กับการ์ดใบนี้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกทำลายจากเอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ลิงก์ 3 หรือน้อยกว่า ติดชื่อ “Marincess” จากสุสานเรา 1 ใบ.

➖➖➖➖➖

CHIM-JP042 Marincess Sea Angel
ธาตุน้ำ / เผ่าไซเบิร์ส / ลิงก์ 1 / มอนฯลิงก์เอฟเฟค / 1000 / –
ลูกศร : ซ้าย
วัตถุดิบ : มอนฯเลเวล 4 หรือน้อยกว่า ติดชื่อ“Marincess” 1 ใบ
(เงื่อนไข) เราสามารถ อัญเชิญลิงก์ การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญลิงก์ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดเวทมนตร์ติดชื่อ “Marincess” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
CHIM-JP053 Marincess Battle Ocean
การ์ดเวทมนตร์ฟิลด์
(1) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์ติดชื่อ “Marincess” ที่เราควบคุม จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 200 , และ จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 600 ตามจำนวน การ์ดสวมใส่ติดชื่อ “Marincess” ที่สวมอยู่.
(2) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์ที่เราควบคุม ที่อยู่ใน โซนเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์ ที่ได้ผ่านการอัญเชิญลิงก์ โดยใช้ “Marincess Crystal Heart” เป็นวัตถุดิบ จะไม่ได้รับผล จากเอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย.
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ เราอัญเชิญลิงก์ มอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Marincess” ลงใน โซนเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ เลือก มอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Marincess” ที่มีชื่อต่างกันในสุสานเรา มากสุด 3 ใบ , เพื่อนำมาสวมให้กับมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญลิงก์ใบนั้น.

CHIM-JP067 Marincess Snow
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Marincess” ที่เราควบคุม ถูกทำลาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด” : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่ถูกทำลาย 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญลิงก์ มอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Marincess” จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ , ที่มีระดับลิงก์ น้อยกว่า มอนสเตอร์ที่ถูกทำลาย , และ ตราบที่เราควบคุมมอนสเตอร์ใบนั้น , มันจะไม่ได้รับผล จากเอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย.

➖➖➖➖➖

CHIM-JP068 Marincess Cascade
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไข) ถ้าเราควบคุม มอนสเตอร์ลิงก์ 3 หรือมากกว่า ติดชื่อ “Marincess” , เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.
(1) (คอส) รีมูฟ มอนสเตอร์ลิงก์ ติดชื่อ “Marincess” ที่เราควบคุม จนถึงสแตรบายเฟสถัดไปของเรา กี่ใบก็ได้ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) มอนสเตอร์ใบนั้น จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น เท่ากับ ผลรวมระดับลิงก์ของมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟเพื่อสั่งใช้การ์ดใบนี้ x 300.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
Salamangreat Pyro Phoenix
ธาตุไฟ / เผ่าไซเบิร์ส / ลิงก์ 4 / มอนฯลิงก์เอฟเฟค / 2800
ลูกศร : บน , ซ้าย , ขวา , ล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ธาตุไฟ 2 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟคที่ (2),(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญลิงก์ โดยใช้ “Salamangreat Pyro Phoenix” เป็นวัตถุดิบ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำลายการ์ดทั้งหมดบนฟิลด์อีกฝ่าย.
(2) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ลิงก์ ในสุสานอีกฝ่าย 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น ลงบนฟิลด์อีกฝ่าย.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า มีมอนสเตอร์ลิงก์ ถูกอัญเชิญพิเศษ ลงบนฟิลด์อีกฝ่าย : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมานั้น 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย เท่ากับ พลังโจมตีเดิมของมอนสเตอร์ใบนั้น.
Facebook Comments