24 พฤศจิกายน 2020

Y G O P r o T H

Yu-Gi-Oh! Pro Thailand

[PP20] Premium Pack 2020

[ Premium Pack 2020 ]

รหัส : 20PP
วางจำหน่าย : 22 กุมภาพันธ์
วางจำหน่ายรอบพิเศษ : งาน Jump Festa 2020 วันที่ 21-22 ธันวาคม 2020
สินค้าประกอบด้วย :
• ในแต่ละซองมีการ์ด 4 ใบ
• การ์ดทั้งหมด 20 แบบ
• ระดับของการ์ด แบ่งออกเป็น
– Extra Secret Rare 3 แบบ
– Common 17 แบบ
– ทุกแบบมีโอกาสเป็น Ultra Rare และ Secret Rare

20PP-JP001 Gilti Gearfried
ธาตุแสง / เผ่านักรบ / เลเวล 8 / มอนฯฟิวชั่นเอฟเฟค / 2700 / 1600
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เผ่านักรบธาตุต่างกัน 2 ใบ
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , เทิร์นละ 1 ครั้ง , เมื่อ มีการสั่งใช้การ์ด หรือ สั่งใช้เอฟเฟค ที่เล็งเป้าการ์ดใบนี้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) การสั่งใช้งานนั้นจะไร้ผล , และถ้าทำสำเร็จ , ทำลาย การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ.
(2) (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ที่ได้ผ่านการอัญเชิญฟิวชั่น โดยใช้มอนสเตอร์บนฟิลด์เท่านั้นเป็นวัตถุดิบ , จะสามารถ โจมตีได้ 2 ครั้ง.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ในระหว่างคำนวนความเสียหาย , ถ้า การ์ดใบนี้ต่อสู้กับมอนสเตอร์ : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ เวทมนตร์ ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น เท่า

20PP-JP002 Crystal Girl
ธาตุน้ำ / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 1 / มอนฯเอฟเฟค / 200 / 100
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญปกติหรือพิเศษ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถสั่งใช้งาน , ในระหว่างเอนเฟสของเทิร์นนี้ , นำ มอนสเตอร์ธาตน้ำเลเวล 5 หรือมากกว่า จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์ธาตุน้ำเลเวล 5 หรือมากกว่า , ในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ , แต่จะถูกรีมูฟ เมื่อออกจากฟิลด์.

20PP-JP003 Altergeist Memorygant
ธาตุมืด / เผ่าจอมเวทมนตร์ / ลิงก์ 4 / มอนฯลิงก์เอฟเฟค / 2800 /-
ลูกศร : ซ้าย , ขวา , ซ้ายล่าง , ขวาล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ติดชื่อ “Altergeist” 2 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , อย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างแบทเทิลเฟส : (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ใบอื่น 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น เท่ากับ พลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ถูกสังเวยเมื่อตอนที่อยู่บนฟิลด์.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ ทำลายมอนสเตอร์จากการต่อสู้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ทำลาย มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , การ์ดใบนี้สามารถโจมตีครั้งที่ 2 ได้.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้จะถูกทำลาย , (ต่อเนื่อง) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์ในสุสานเรา 1 ใบแทนได้.

20PP-JP04 Altergeist Pookuery
ธาตุมืด / เผ่าจอมเวทมนตร์ / มอนฯเอฟเฟค / 300 / 100
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้ดูเอลละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Altergeist” ที่เราควบคุมจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบลิงก์ , (ไม่ขึ้นเชน) เราสามารถ ใช้ การ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือ เป็นวัตถุดิบลิงก์ได้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Altergeist” ถูกอัยเชิญลิงก์ ลงบนฟิลด์เรา , ในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสาน : (สั่งใช้) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้ขึ้นมือ.

20PP-JP06 Tindangle Dholes
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 5 / มอนฯพลิกหงายเอฟเฟค / 1000 / 1000
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1)(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) พลิกหงาย : (สั่งใช้) เราสามารถ ส่ง เวทมนตร์/กับดัก จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกส่งจากบนมือหรือเด็ค ลงสุสาน : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Tindangle” ในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ ; (สั่งใช้) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้นแบบหงายหน้าป้องกัน.
(3) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Tindangle” ที่ใช้การ์ดใบนี้เป็นวัตถุดิบ จะสามารถโจมตีได้ 3 ครั้ง.

20PP-JP007 Rose Princess
ธาตุดิน / เผ่าพืช / เลเวล 3 / มอนฯเอฟเฟค / 1200 / 800
(เงื่อนไข) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดชื่อนี้ด้วยเอฟเฟค (1) ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มีแค่อีกฝ่ายควบคุมมอนสเตอร์เท่านั้น , (เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเราในฐานะจูนเนอร์.
(2) (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด การ์ดใบนี้ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ “White Rose Cloister” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

20PP-JP009 Right Hand Shark
ธาตุน้ำ / เผ่าปลา / เลเวล 4 / มอนฯเอฟเฟค / 1500 / 1300
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติ สำเร็จ : (สั่งใช้) เราสามารถ นำ “Left Hand Shark” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา และ เราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ : (สั่งใช้) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ , แต่จะถูกรีมูฟ ถ้าออกจากฟิลด์.
(3) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์เอ็กซ์ที่ถูกอัญเชิญเอ็กซ์ซีส โดยใช้มอนสเตอร์ธาตุน้ำบนฟิลด์เท่านั้นเป็นวัตถุดิบ , รวมการ์ดใบนี้ด้วย , จะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้.
• (ต่อเนื่อง) ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้.

20PP-JP010 Left Hand Shark
ธาตุน้ำ / เผ่าปลา / เลเวล 3 / มอนฯเอฟเฟค / 1500 / 1300
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค (1)(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่บนมือหรือในสุสานเรา และ เราควบคุม “Right Hand Shark” : (สั่งใช้) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ , แต่จะถูกรีมูฟ ถ้าออกจากฟิลด์.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษจากสุสาน : (สั่งใช้) การ์ดใบนี้จะมีเลเวล กลายเป็น 4.
(3) (ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์เอ็กซ์ที่ถูกอัญเชิญเอ็กซ์ซีส โดยใช้มอนสเตอร์ธาตุน้ำบนฟิลด์เท่านั้นเป็นวัตถุดิบ , รวมการ์ดใบนี้ด้วย , จะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้.
• (ต่อเนื่อง) ไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟคการ์ด.

20PP-JP011 White Rose Cloister
การ์ดเวทมนตร์ฟิลด์
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Rose Dragon” หรือ มอนสเตอร์เผ่าพืช จากบนมือเรา 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ก่อนการจั่วแบบปกติ : (คอส) เราสามารถ ประกาศประเภทการ์ด 1 ประเภท (มอนสเตอร์ , เวทมนตร์ , กับดัก) ; (สั่งใช้เอฟเฟค) แสดง การ์ดบนสุดของเด็คเรา , ถ้า การ์ดใบนี้เป็นประเภทเดียวกับที่ประกาศไว้ , จนจบเทิร์นนี้ , มอนสเตอร์ซิงโครเลเวล 7 หรือมากกว่า ที่เราควบคุม จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1000.

20PP-JP014 Hyper Galaxy
การ์ดเวทมนตร์ฉับพลัน
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้ การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) สังเวย มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี 2000 หรือมากกว่า 1 ใบ , ยกเว้น “Galaxy-Eyes Photon Dragon” , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี 2000 หรือมากกว่า ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้) สัยเวย มอนสเตอร์ใบนั้น , และถ้าทำสำเร็จ , อัญเชิญพิเศษ “Galaxy-Eyes Photon Dragon” จาก “บนมือ หรือเด็ค หรือสุสาน” ของเรา 1 ใบ.

20PP-JP016 Pendulum Xyz
เวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า การ์ดในโซนเพนดูลั่มเรา 2 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เหล่านั้น , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล (ถ้ามี) , และถ้าทำสำเร็จ , หลังจากเอฟเฟคนี้แสดงผล , อัญเชิญเอ็กซ์ซีส มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส โดยใช้มอนสเตอร์ 2 ใบนั้นเป็นวัตถุดิบเท่านั้น. (เราสามารถ นับว่าเลเวลของมอนสเตอร์ 1 ใบ จะเท่ากับ มอนสเตอร์อีก 1 ใบ.)

20PP-JP017 Dowsing Fusion
เวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญฟิวชั่น มอนสเตอร์ฟิวชั่น จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ , โดย รีมูฟ มอนสเตอร์เพนดูลั่ม ในสุสานเราเป็นวัตถุดิบฟิวชั่น.

20PP-JP018 White Mirror
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าปลาเลเวล 4 หรือน้อยกว่า ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น , แล้ว เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ที่มีชื่อเดิมเหมือนกันจากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

20PP-JP020 Eternal Bond
กับดักปกติ
(เงื่อนไข) เราสามารถ ใช้ แต่ละเอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Photon” ในสุสานเรากี่ใบก็ได้ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เหล่านั้น , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้ จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Photon” ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้) ควบคุม มอนสเตอร์ใบนั้น , และจนจบเทิร์นนี้ , เราจะไม่สามารถประกาศโจมตี , ยกเว้น มอนสเตอร์ใบนั้น , และ พลังโจมตีมอนสเตอร์ใบนั้นจะกลายเป็นเท่ากับ ผลรวม พลังโจมตีเดิมของมอนสเตอร์ติดชื่อ “Photon” ที่เราควบคุมทั้งหมด.

Facebook Comments